Dạng xem được Bảo vệ là gì?

Các tệp từ Internet và từ những vị trí không an toàn tiềm ẩn khác có thể chứa vi-rút, sâu hoặc các loại phần mềm xấu khác có thể gây hại cho máy tính của bạn. Để giúp bảo vệ máy tính của bạn, các tệp từ những vị trí không an toàn tiềm ẩn này sẽ được mở dưới dạng chỉ đọc hoặc trong Dạng xem được Bảo vệ. Bằng cách sử dụng Dạng xem được Bảo vệ, bạn có thể đọc, xem cũng như chỉnh sửa nội dung của tệp, đồng thời, giảm thiểu các nguy cơ.

Bài viết này có các nội dung sau

Tại sao tệp của tôi được mở trong Dạng xem được Bảo vệ?

Làm thế nào để tôi thoát khỏi Dạng xem được Bảo vệ để có thể chỉnh sửa, lưu hoặc in?

Tại sao tôi không thể thoát khỏi Dạng xem được Bảo vệ?

Đã phát hiện một sự cố với tệp của tôi

Tôi muốn thay đổi cài đặt Dạng xem được Bảo vệ của mình

Đã giải thích về cài đặt Trung tâm Tin cậy Dạng xem được Bảo vệ

Điều gì sẽ xảy ra với các phần bổ trợ trong Dạng xem được Bảo vệ?

Điều gì sẽ xảy ra với phông chữ đám mây trong Dạng xem được Bảo vệ?

Tại sao tệp của tôi được mở trong Dạng xem được Bảo vệ?

Dạng xem được Bảo vệ là chế độ chỉ đọc mà hầu hết các chức năng chỉnh sửa đều bị tắt. Có nhiều lý do tại sao tệp được mở trong Dạng xem được Bảo vệ:

 • Mở tệp từ vị trí trên Internet     Khi bạn nhìn thấy thông báo trong Dạng xem được Bảo vệ nói rằng tệp này có nguồn gốc từ một vị trí trên Internet và có thể không an toàn. Bấm vào để biết thêm chi tiết., tệp đang được mở từ Internet. Các tệp từ Internet có thể chứa vi-rút và nội dung có hại khác được nhúng trong tệp. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên chỉnh sửa tài liệu, nếu tin tưởng nội dung của tài liệu.

  Dạng xem được Bảo vệ dành cho các vị trí trên Internet

 • Đã nhận được tệp dưới dạng tệp đính kèm của Outlook và chính sách trong máy tính của bạn đã xác định người gửi là không an toàn     Khi bạn thấy thông báo trong Dạng xem được Bảo vệ cho biết rằng Tệp này có nguồn gốc từ một tệp đính kèm email và có thể không an toàn. Bấm để biết thêm chi tiết thì bạn đã nhận được tệp từ người gửi có khả năng không an toàn.

  Dạng xem được Bảo vệ dành cho tệp đính kèm của email

 • Tệp được mở từ một vị trí không an toàn     Khi bạn thấy thông báo này trong Dạng xem được Bảo vệ nói rằng Tệp này đã được mở từ một vị trí không an toàn tiềm năng. Bấm vào để biết thêm chi tiết., tệp được mở từ một thư mục không an toàn. Ví dụ về một vị trí không an toàn là thư mục Tệp Internet Tạm thời.

  Dạng xem được Bảo vệ từ vị trí không an toàn

 • Tệp bị chặn bởi Khối Tệp    Những hình ảnh sau đây là ví dụ. Tìm hiểu thêm về tính năng Khối Tệp

  Dạng xem được Bảo vệ bảo vệ từ Khối Tệp, người dùng không thể chỉnh sửa tệp

  Không được phép chỉnh sửa.

  Dạng xem được Bảo vệ bảo vệ từ Khối Tệp, người dùng có thể chỉnh sửa tệp

  Được phép chỉnh sửa.

 • Lỗi xác thực tệp    Khi bạn thấy một thông báo trong Dạng xem được Bảo vệ cho biết rằng Office đã phát hiện một sự cố với tệp này. Nếu bạn chỉnh sửa tệp, có thể sẽ gây hại cho máy tính. Bấm để biết thêm chi tiết. thì tệp đã không đạt trong quá trình xác thực tệp.

  Dạng xem được Bảo vệ bảo vệ từ lỗi xác nhận tính hợp lệ của tệp

 • Tệp đã được mở trong Dạng xem được Bảo vệ bằng cách dùng tùy chọn Mở trong Dạng xem được Bảo vệ.     Khi bạn thấy thông báo trong Dạng xem được Bảo vệ nói rằng Tệp này đã được mở trong Dạng xem được Bảo vệ. Bấm vào để biết thêm chi tiết., bạn chọn mở tệp trong Dạng xem được Bảo vệ. Có thể thực hiện điều này bằng cách dùng tùy chọn Mở trong Dạng xem được Bảo vệ:

  1. Bấm Tệp > Mở.

  2. Trên hộp thoại Mở, bấm vào mũi tên bên cạnh nút Mở.

  3. Từ danh sách, bấm Mở trong Dạng xem được Bảo vệ.

Dạng xem được Bảo vệ do người dùng chọn

Quan trọng: Người quản trị có thể mở rộng danh sách các vị trí có khả năng không an toàn bao gồm các thư mục bổ sung cũng được xem là không an toàn.

Đầu Trang

Làm thế nào để tôi thoát khỏi Dạng xem được Bảo vệ để có thể chỉnh sửa, lưu hoặc in?

Nếu bạn phải đọc và không cần chỉnh sửa tệp, bạn có thể duy trì Dạng xem được Bảo vệ. Nếu biết tệp đó đến từ một nguồn đáng tin cậy và bạn muốn chỉnh sửa, lưu hoặc in tệp, bạn có thể thoát khỏi Dạng xem được Bảo vệ. Sau khi thoát khỏi Dạng xem được Bảo vệ, bạn đã loại bỏ chế độ chỉ đọc thành công và tệp sẽ trở thành một tài liệu tin cậy.

Thoát khỏi Dạng xem được Bảo vệ và sửa khi Thanh Thông báo màu vàng xuất hiện

 • Trên Thanh Thông báo, bấm Cho phép Sửa.

Thoát khỏi Dạng xem được Bảo vệ và sửa khi Thanh Thông báo màu đỏ xuất hiện

 1. Bấm Tệp > Vẫn Sửa.

Quan trọng: Chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng và chắc chắn rằng nguồn tệp là đáng tin cậy và bạn biết rõ.

Đầu Trang

Tại sao tôi không thể thoát khỏi Dạng xem được Bảo vệ?

Nếu bạn không thể thoát khỏi Dạng xem được Bảo vệ, có thể là do người quản trị đã đặt những quy định ngăn không cho thoát khỏi Dạng xem được Bảo vệ. Bạn có thể nói với người quản trị để xác định xem liệu quy định như vậy đã được thực hiện không.

Đầu Trang

Đã phát hiện một sự cố với tệp của tôi

Office đã phát hiện một sự cố với tệp của bạn và tệp có thể tiềm ẩn nguy cơ về bảo mật. Việc mở tệp trong Dạng xem được Bảo vệ sẽ giúp bảo vệ máy tính của bạn và chúng tôi khuyên bạn chỉ nên chỉnh sửa tệp khi bạn tin cậy người đã gửi tệp đó cho mình, cũng như khi tệp không có gì đáng ngờ.

Tại sao tôi thấy có thông báo này?

Thông báo này có thể xuất hiện để báo có tệp độc hại, do tin tặc tạo ra để làm cho máy tính của bạn bị nhiễm vi-rút hoặc ăn cắp thông tin quan trọng. Thông báo này có nghĩa là việc chỉnh sửa tệp có thể gây nguy hiểm. Đôi khi thông báo xuất hiện để báo tệp bị hỏng, ví dụ:

 • Đĩa lưu tệp có thể bị mòn hoặc bị gãy.

 • Tệp được tạo và sửa bằng một chương trình có vấn đề.

 • Lỗi không mong muốn có thể xảy ra trong lúc sao chép tệp vào máy tính của bạn, có thể là do vấn đề từ kết nối Internet.

 • Có thể có vấn đề về cách Office kiểm tra xem tệp có vấn đề gì không. Chúng tôi cố gắng cải thiện vấn đề này nhưng vẫn chưa phải là hoàn hảo.

Tôi có thể sửa tệp không?

Nếu tệp được gửi từ người mà bạn biết rõ và tin cậy, bạn có thể chọn chỉnh sửa tệp. Nhưng chúng tôi khuyên bạn tránh chỉnh sửa tệp khi cảm thấy có gì đó đáng nghi ngờ. Ví dụ:

 • Tệp được gửi từ ai đó mà bạn không biết rõ và không tin cậy.

 • Bạn không mong chờ nhận được tệp đó.

 • Nội dung của tệp đó dường như không bình thường, ví dụ, nó thể hiện là một hóa đơn cho một cái gì đó mà bạn chưa bao giờ mua, hay gây ra lỗi hiển thị cho máy tính của mình.

Nếu tệp có vẻ đáng nghi ngờ, hãy đóng và xóa bỏ tệp đó khỏi máy tính của bạn. Chúng tôi khuyên bạn tuyệt đối không được sửa tệp đó. Để xóa nghi nghờ, bạn có thể gọi điện hoặc gửi email cho người đã gửi tệp đó.

Hình ảnh sau đây là một ví dụ về nút Vẫn Chỉnh sửa trong dạng xem Backstage của Office.

Cảnh báo Bảo mật, Vẫn Sửa

Kiểu tệp Office nào có thể gây ra lỗi xác thực tệp?

 • Các tệp Word 97-2003 (.doc, .dot)

 • Các tệp Excel 97-2003 (.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlb, .xlt)

 • Các tệp PowerPoint 97-2003 (.ppt, .pot., pps, .ppa)

Đầu Trang

Tôi muốn thay đổi cài đặt Dạng xem được Bảo vệ của mình

Bạn nên thông báo với người quản trị của mình trước khi tiến hành thay đổi thiết đặt Dạng xem được Bảo vệ của mình.

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn.

 2. Bấm Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Trung tâm Tin cậy > Dạng xem được Bảo vệ.

 3. Thực hiện lựa chọn mà bạn muốn.

Vùng dạng xem được bảo vệ của trung tâm tin cậy

Đầu Trang

Đã giải thích về cài đặt Trung tâm Tin cậy Dạng xem được Bảo vệ

 • Bật Dạng xem được Bảo vệ cho các tệp không qua được khâu xác nhận tính hợp lệ    Tính năng xác nhận tính hợp lệ của tệp sẽ quét tệp để đảm bảo vấn đề về bảo mật có thể gây ra những thay đổi trong cấu trúc của tệp. Xóa tùy chọn này sẽ không tắt tính xác nhận tính hợp lệ của tệp. Thay vào đó, thông báo lỗi sẽ xuất hiện cho các tệp không qua được khâu xác nhận tính hợp lệ.

 • Bật Dạng xem được Bảo vệ cho các tệp có nguồn gốc từ Internet    Internet được xem là nơi không an toàn bởi vì ở đó có nhiều cơ hội cho những ý đồ xấu.

 • Bật Dạng xem được Bảo vệ cho các tệp nằm ở các vị trí không an toàn tiềm ẩn    Điều này nói đến các thư mục trên máy tính hoặc trên mạng của bạn được xem là không an toàn, chẳng hạn như thư mục Internet Tạm thời hoặc các thư mục khác do người quản trị của bạn cấp cho.

 • Bật Dạng xem được Bảo vệ cho phần đính kèm trong Outlook    Phần đính kèm trong email có thể xuất phát từ những nguồn không đáng tin cậy hoặc không rõ ràng.

 • Bật chế độ Ngăn chặn Thực thi Dữ liệu (DEP)     Bạn có thể tìm hiểu thêm trong Tại sao bổ trợ của tôi gặp sự cố?.

Đầu Trang

Điều gì xảy ra đối với bổ trợ trong Dạng xem được Bảo vệ?

Bổ trợ có thể chạy khi tệp mở trong Dạng xem được Bảo vệ, nhưng không hoạt động như mong đợi. Nếu bổ trợ của bạn không hoạt động đúng, hãy liên hệ với tác giả của bổ trợ đó. Có thể cần phải có phiên bản được cập nhật tương thích với Dạng xem được Bảo vệ. Để biết thêm thông tin về bổ trợ, hãy xem Tại sao bổ trợ của tôi gặp sự cố?

Đầu Trang

Điều gì sẽ xảy ra với phông chữ đám mây trong Dạng xem được Bảo vệ?

Có thể người gửi tài liệu cho bạn đã sử dụng một phông chữ đám mây, phông chữ này không đi kèm với Windows hay Office mà bắt buộc phải tải xuống từ Internet trong lần sử dụng đầu tiên. Nếu như vậy và bạn chưa cài đặt phông chữ này, phông chữ sẽ không tải xuống khi bạn đang ở Dạng xem được Bảo vệ. Word sẽ tìm cách thay thế một phông chữ khác có giao diện bình thường. Nếu bạn tự tin rằng tài liệu đó an toàn và muốn xem tài liệu theo cách tác giả đã định, bạn sẽ cần cho phép chỉnh sửa để Word có thể tải xuống và cài đặt phông chữ chính xác.

Ghi chú: Nếu Word không thể tìm được bất kỳ phông chữ nào tương thích để thay thế, bạn sẽ có thể thấy những hộp đen ở vị trí có chứa văn bản. Cho phép chỉnh sửa để có thể tải xuống phông chữ chính xác giúp khắc phục sự cố.

Đầu Trang

Thông tin liên quan

Mở tài liệu sau khi bị lỗi hỏng tệp

Kiểm tra tính tương thích của tệp với các phiên bản trước

Thêm hoặc loại bỏ bảo vệ trong tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×