DOLLAR (Hàm DOLLAR)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm DOLLAR trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm được mô tả trong chủ đề Trợ giúp này chuyển đổi số thành định dạng văn bản và áp dụng biểu tượng tiền tệ. Tên hàm (và biểu tượng mà hàm áp dụng) tùy thuộc vào thiết đặt ngôn ngữ của bạn.

Hàm này chuyển đổi số thành văn bản bằng cách dùng định dạng tiền tệ với số thập phân được làm tròn đến vị trí đã xác định. Định dạng được dùng là $#,##0,00_);($#,##0,00).

Cú pháp

DOLLAR(number, [decimals])

Cú pháp hàm DOLLAR có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số, tham chiếu đến ô chứa số hoặc công thức sẽ trả về số.

  • Decimals    Tùy chọn. Số chữ số nằm bên phải dấu thập phân. Nếu decimals là số âm, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu bạn bỏ qua đối số decimals, nó được giả định là bằng 2.

Chú thích

Sự khác nhau giữa định dạng ô bằng lệnh ruy-băng và dùng hàm DOLLAR là ở chỗ hàm DOLLAR chuyển đổi kết quả thành văn bản. Số được định dạng với hộp thoại Định dạng Ô vẫn là số. Bạn có thể tiếp tục dùng kết quả do hàm DOLLAR tạo ra trong các công thức khác vì Excel chuyển đổi số được nhập ở dạng văn bản thành số khi tính toán.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

1234,567

-1234,567

-0,123

99,888

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DOLLAR(A2, 2)

Hiển thị số thứ nhất ở định dạng tiền tệ, có 2 chữ số bên phải dấu thập phân.

$1.234,57

=DOLLAR(A2, -2)

Hiển thị số thứ nhất ở định dạng tiền tệ, có 2 chữ số bên trái dấu thập phân.

$1.200

=DOLLAR(A3, -2)

Hiển thị số thứ hai ở định dạng tiền tệ, có 2 chữ số bên trái dấu thập phân.

($1.200)

=DOLLAR(A4, 4)

Hiển thị số thứ ba ở định dạng tiền tệ, có 4 chữ số bên phải dấu thập phân.

($0,1230)

=DOLLAR(A5)

Hiển thị số thứ tư ở định dạng tiền tệ, có 2 chữ số bên trái dấu thập phân.

$99,89

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×