DAYS360 (Hàm DAYS360)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày (mười hai tháng 30 ngày), được dùng trong một số tính toán sổ sách. Sử dụng hàm này để giúp tính toán các khoản thanh toán nếu hệ thống kế toán của bạn được dựa trên mười hai 30 ngày tháng.

Cú pháp

DAYS36 0 (start_date,end_date,phương pháp)

Start_date và end_date    là hai ngày giữa mà bạn muốn biết số ngày. Nếu start_date xuất hiện sau ngày kết thúc, DAYS360 trả về một số âm.

Phương pháp    là một giá trị lô-gic xác định dùng phương pháp Mỹ hoặc châu Âu trong phép tính.

Phương pháp

Đã xác định

FALSE hoặc bỏ qua

Phương pháp Hoa Kỳ (NASD). Nếu ngày bắt đầu là 31 tháng một, nó sẽ trở thành bằng 30 tháng cùng. Nếu ngày kết thúc là 31 một tháng và ngày bắt đầu là cũ hơn 30 tháng một, ngày kết thúc trở thành bằng 1 tháng tiếp theo; Nếu không ngày kết thúc trở thành bằng 30 tháng cùng.

TRUE

Phương pháp châu Âu. Ngày bắt đầu và kết thúc ngày xảy ra ngày 31 tháng một trở nên bằng 30 tháng cùng.


Chú thích

Ngày tháng được lưu trữ ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 31 tháng Mười Hai năm 1899 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng Một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng Một năm 1900.

Ví dụ

Col1

Col2

Công thức

Mô tả (Kết quả)

30 tháng 1 năm 2008

2/1/2008

=DAYS360([Col1],[Col2])

Số ngày giữa hai ngày, dựa trên một năm 360 ngày (1)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×