DATEVALUE (Hàm DATEVALUE)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về số sê-ri của ngày tháng được biểu thị bằng date_text. Sử dụng DATEVALUE để chuyển đổi ngày tháng được biểu thị bằng văn bản thành số sê-ri.

Cú pháp

DATEVALUE (date_text)

Date_text    là văn bản biểu thị ngày ở định dạng ngày. Ví dụ, "30/1/2008" hoặc "30-Jan-2008" là chuỗi văn bản bên trong dấu ngoặc kép đại diện cho ngày tháng. Nếu phần năm của date_text, hàm DATEVALUE sử dụng năm hiện tại từ đồng hồ tích hợp máy chủ của bạn. Thời gian thông tin trong date_text được bỏ qua.

Chú thích

  • Ngày tháng được lưu trữ ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 31 tháng Mười Hai năm 1899 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng Một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng Một năm 1900.

  • Hầu hết các hàm tự động chuyển giá trị ngày thành số sê-ri.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DATEVALUE("8/22/2008")

Số sê-ri của ngày văn bản (39682)

=DATEVALUE("22-AUG-2008")

Số sê-ri của ngày văn bản (39682)

=DATEVALUE("2008/02/23")

Số sê-ri của ngày văn bản (39501)

=DATEVALUE("5 THÁNG 7")

Số sê-ri của ngày văn bản, giả định rằng đồng hồ tích hợp của máy tính được đặt là 2000 (37807)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×