DATE (Hàm DATE)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dùng hàm DATE Excel của khi bạn cần phải thực hiện ba giá trị riêng biệt và kết hợp chúng để tạo thành một ngày.

Hàm DATE trả về số tuần tự tuần tự đại diện cho một ngày cụ thể.

Cú pháp: Date(year,month,Day)

Cú pháp hàm DATE có các đối số sau đây:

 • Năm    Bắt buộc. Giá trị của đối số năm có thể bao gồm một đến bốn chữ số. Excel diễn giải đối số năm tùy theo hệ thống máy tính của bạn đang dùng. Theo mặc định, Microsoft Excel cho Windows dùng hệ thống ngày 1900, nghĩa là ngày đầu tiên là ngày 1 tháng 1 năm 1900.

  Mẹo: Sử dụng bốn chữ số cho đối số năm để ngăn không cho kết quả không mong muốn. Ví dụ, "07" có nghĩa là "1907" hoặc "2007." Bốn chữ số năm ngăn không cho nhầm lẫn.

  • Nếu year từ 0 (không) đến 1899 (gồm cả 0 và 1899), Excel thêm giá trị đó vào 1900 để tính năm. Ví dụ: DATE(108,1,2) trả về ngày 02 Tháng 1 năm 2008 (1900+108).

  • Nếu year từ 1900 đến 9999 (gồm cả 1990 và 999), Excel dùng giá trị đó làm năm. Ví dụ: DATE(2008,1,2) trả về ngày 02 Tháng 1 năm 2008.

  • Nếu year nhỏ hơn 0 hoặc từ 10000 trở lên, Excel trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Month    Bắt buộc. Số nguyên dương hoặc âm đại diện cho tháng trong năm từ 1 đến 12 (Tháng Một đến Tháng Mười Hai).

  • Nếu month lớn hơn 12, đối số month thêm số tháng đó vào tháng đầu tiên trong năm đã xác định. Ví dụ: DATE(2008,14,2) trả về số sê-ri đại diện cho 02 Tháng 2 năm 2009.

  • Nếu month nhỏ hơn 1, đối số month trừ độ lớn của số tháng đó, cộng với 1, từ tháng đầu tiên trong năm đã xác định. Ví dụ: DATE(2008,-3,2) trả về số sê-ri đại diện cho 02 Tháng 9 năm 2007.

 • Day    Bắt buộc. Số nguyên dương hoặc âm đại diện cho ngày của tháng từ 1 đến 31.

  • Nếu day lớn hơn số ngày trong tháng đã xác định, đối số day thêm số ngày đó vào ngày đầu tiên của tháng. Ví dụ: DATE(2008,1,35) trả về số sê-ri đại diện cho ngày 04 Tháng 2 năm 2008.

  • Nếu day nhỏ hơn 1, đối số day trừ độ lớn của số ngày đó, cộng với một, từ ngày đầu tiên của tháng đã xác định. Ví dụ: DATE(2008,1,-15) trả về số sê-ri đại diện cho ngày 16 Tháng 12 năm 2007.

Ghi chú: Excel lưu trữ ngày dưới dạng số sê-ri thứ tự sao cho họ có thể được dùng trong phép tính. 1 tháng 1, 1900 là số sê-ri 1 và 1 tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 vì nó là 39,447 ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 1900. Bạn sẽ cần phải thay đổi định dạng số (định dạng ô) để hiển thị một ngày thích hợp.

Ví dụ về hàm ngày tháng 1

Cú pháp: DATE(year,month,day)

Ví dụ: =DATE(C2,A2,B2) kết hợp các năm từ ô C2, tháng từ ô A2 và ngày từ ô B2 và đặt chúng vào một ô dưới dạng một ngày. Ví dụ dưới đây Hiển thị kết quả cuối cùng trong ô D2.

Hàm DATE ví dụ 2

Cần chèn ngày mà không cần công thức? Không thành vấn đề. Bạn có thể chèn ngày hiện tại, hoặc bạn có thể chèn một ngày có được Cập Nhật. Bạn cũng có thể tự động điền một cột ngày tháng.

 1. Bấm chuột phải vào cell(s) bạn muốn thay đổi. Trên máy Mac, Ctrl, bấm vào các ô.

 2. Trên tab trang đầu , bấm định dạng > Định dạng ô hoặc nhấn Ctrl + 1 (lệnh + 1 trên máy Mac).

 3. 3. chọn bản địa (vị trí) và định dạng ngày bạn muốn.

 4. Để biết thêm thông tin về định dạng ngày tháng, hãy xem định dạng ngày theo cách bạn muốn.

  Định dạng ô thành một ngày

Bạn có thể dùng hàm DATE để tạo ngày dựa trên ngày tháng của một ô khác. Ví dụ, bạn có thể dùng các hàm năm, thángngày để tạo một ngày kỷ niệm dựa trên một ô khác. Giả sử ngày đầu tiên của một nhân viên tại nơi làm việc là 10/1/2016; hàm DATE có thể dùng để thiết lập ngày ngày kỷ niệm thứ năm của mình:

Tính toán ngày dựa trên ngày khác

 1. Hàm DATE sẽ tạo ra một ngày.

  =DATE(YEAR(C2)+5,MONTH(C2),DAY(C2))

 2. Hàm YEAR tra tại ô C2 và trích "2012".

 3. Sau đó, "+ 5" cộng 5 năm và thiết lập "2017" ngày kỷ niệm năm là trong ô D2.

 4. Hàm MONTH trích các "3" từ C2. Điều này thiết lập "3" là tháng trong ô D2.

 5. Hàm DAY trích "14" từ C2. Điều này thiết lập "14" là ngày trong ô D2.

Nếu bạn mở một tệp gửi từ một chương trình khác, Excel sẽ cố gắng nhận ra ngày trong dữ liệu. Nhưng đôi khi ngày tháng không nhận ra. Đây là có thể vì các số không giống như một ngày thông thường, hoặc dữ liệu được định dạng dưới dạng văn bản. Nếu đây là trường hợp, bạn có thể dùng hàm DATE để chuyển đổi thông tin sang dạng ngày tháng. Ví dụ, trong phần minh họa sau đây, ô C2 chứa một ngày trong định dạng: YYYYMMDD. Nó cũng được định dạng dưới dạng văn bản. Để chuyển nó thành một ngày, hàm ngày tháng được sử dụng kết hợp với các hàm bên trái, MID, và bên phải .

Chuyển đổi chuỗi văn bản và số sang dạng ngày tháng

 1. Hàm DATE sẽ tạo ra một ngày.

  =DATE(LEFT(C2,4),MID(C2,5,2),RIGHT(C2,2))

 2. Hàm LEFT trông tại ô C2 và mất các ký tự đầu tiên 4 từ bên trái. Điều này thiết lập "2014" là năm đã chuyển đổi ngày trong ô D2.

 3. Hàm MID trông tại ô C2. Bắt đầu tại ký tự thứ 5 và sau đó sẽ đưa 2 ký tự ở bên phải. Điều này thiết lập "03" là tháng đã chuyển đổi ngày trong ô D2. Vì định dạng D2 đặt ngày, "0" không có trong kết quả cuối cùng.

 4. Hàm RIGHT trông tại ô C2 và mất các ký tự đầu tiên 2 bắt đầu từ bên trái rất phù hợp và di chuyển. Điều này thiết lập "14" là ngày của ngày trong ô D2.

Để tăng hoặc giảm ngày bằng một số ngày, chỉ cần cộng hoặc trừ số ngày vào giá trị hoặc tham chiếu ô có chứa ngày.

Trong ví dụ dưới đây, ô A5 chứa ngày tháng mà chúng tôi muốn tăng và giảm 7 ngày (giá trị trong C5).

Tăng hoặc giảm ngày bằng một số ngày

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thêm hoặc trừ ngày tháng

Chèn ngày hiện tại và thời gian trong một ô

Tự động điền ngày tháng

Hàm YEAR

Hàm MONTH

Hàm DAY

Hàm TODAY

Hàm DATEVALUE

Ngày và thời gian hàm (tham khảo)

Tất cả hàm Excel (theo thể loại)

Hàm tất cả Excel (bảng chữ cái)

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×