Dừng chia sẻ thuê bao Office 365 Home

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn là chủ sở hữu của một thuê bao Office 365 Home, bạn có thể ngừng chia sẻ thuê bao của mình với một ai đó vào bất kỳ lúc nào. Nếu bạn đang dùng một thuê bao mà người khác đã chia sẻ với bạn, bạn có thể ngừng dùng thuê bao bất cứ khi nào bạn muốn, hoặc bạn có thể được thông báo rằng ai đó đã dừng chia sẻ thuê bao của họ với bạn. Trong trường hợp đó, các lợi ích thuê bao sẽ thay đổi.

Để tìm hiểu thêm về những thay đổi này, hãy chọn một trong những thao tác sau đây:

Không phải thông tin bạn đang tìm kiếm?    Nếu bạn chỉ muốn có thêm nhiều bản cài đặt Office sẵn dùng, bạn có thể hủy kích hoạt một bản cài đặt, thay vì loại bỏ hoàn toàn ai đó ra khỏi thuê bao của bạn. Bằng cách này, bạn có thể cài đặt Office trên một máy khác và những người mà bạn đã chia sẻ với họ sẽ được hưởng các lợi ích từ thuê bao của bạn, chẳng hạn như dung lượng lưu trữ OneDrive bổ sung.

Bạn là người sở hữu của thuê bao Office 365 Home

Nếu bạn loại bỏ hoàn toàn ai đó khỏi thuê bao của bạn, họ sẽ mất toàn bộ các lợi ích từ thuê bao của bạn. Điều này có nghĩa là:

 • Họ vẫn sẽ có thể xem và in các tệp Office của họ nhưng không thể sửa hoặc tạo tệp mới. Họ sẽ thấy thông báo Sản phẩm Chưa cấp phép khi dùng Office.

 • Họ vẫn có thể dùng Office trên iPad, máy tính bảng Android và điện thoại thông minh, nhưng họ sẽ không thể truy nhập những tính năng cao cấp của Office 365.

 • Họ sẽ mất 1TB thêm cho dung lượng lưu trữ OneDrive của họ.

 • Nếu họ đã dùng bất kỳ dung lượng nào trong số 1 TB, họ vẫn có thể tải xuống tài liệu của họ nhưng sẽ không thể sửa chúng trong OneDrive hoặc có thể tải lên tệp mới.

 • Họ sẽ mất 60 phút gọi miễn phí của Skype mỗi tháng.

Để loại bỏ một người nào đó khỏi thuê bao Office 365 Home
 1. Hãy đăng nhập vào trang Tài khoản của Tôi.

 2. Trong phần Chia sẻ Office 365, chọn Chia sẻ Office 365.

  Ảnh chụp màn hình vào "chia sẻ Office 365" phần của trang tài khoản của tôi hiển thị thuê bao được chia sẻ với người 1.
 3. Trên trang Chia sẻ Office 365, trong phần Chia sẻ những lợi ích thuê bao của bạn, tìm tên của người mà bạn muốn loại bỏ và sau đó chọn Loại bỏ.

  Ảnh chụp màn hình của phần "Chia sẻ lợi ích thuê bao của bạn" của trang chia sẻ Office 365 Hiển thị nối kết "Loại bỏ" bên dưới ảnh của người dùng.
 4. Trong hộp thoại xác nhận, hãy chọn Loại bỏ Người dùng.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại xác nhận khi bạn loại bỏ người dùng khỏi thuê bao Office 365 Home của bạn.

  Sau đó, chúng tôi sẽ gửi thư để họ biết rằng bạn đã loại bỏ chúng khỏi thuê bao của mình.

Bạn đang dùng thuê bao Office 365 Home mà người khác đã chia sẻ với bạn

Nếu bạn muốn ngừng sử dụng một thuê bao được chia sẻ mà người khác đã chia sẻ với bạn, bạn có thể làm điều đó. Hoặc bạn có thể đã nhận được email cho biết ai đó đã dừng chia sẻ thuê bao của họ với bạn. Dù theo cách nào, khi bạn dừng sử dụng một thuê bao mà người khác đã chia sẻ với bạn, kết quả là giống nhau:

 • Bạn vẫn sẽ có thể xem và in các tệp Office của mình nhưng sẽ không thể sửa hoặc tạo tệp mới. Bạn sẽ thấy thông báo Sản phẩm Chưa cấp phép khi dùng Office.

 • Bạn vẫn sẽ có thể sử dụng OfficeOffice trên iPad, máy tính bảng Android và điện thoại thông minh, nhưng bạn sẽ không thể truy nhập các tính năng cao cấp của Office 365.

 • Bạn sẽ mất 1 TB được thêm trong dung lượng lưu trữ OneDrive miễn phí của bạn.

 • Nếu bạn đã dùng bất kỳ dung lượng nào trong số 1 TB dung lượng lưu trữ, đừng lo, các tệp của bạn vẫn còn ở đó nhưng bạn sẽ không thể sửa chúng trong OneDrive hoặc tải tệp mới lên. Để khắc phục, bạn có thể lưu một vài tệp của mình ở nơi khác hoặc mua thêm dung lượng lưu trữ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập OneDrive.com, đăng nhập tài khoản của bạn và chọn Lấy thêm dung lượng lưu trữ.

 • Bạn sẽ mất 60 phút gọi miễn phí của Skype mỗi tháng.

Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng Office, bạn có thể mua thuê bao Office. Hoặc nếu bạn cần một cách nhanh, miễn phí để tạo hoặc sửa tệp Office, bạn có thể dùng Office Online.

Để ngừng dùng một thuê bao mà người khác chia sẻ với bạn
 1. Hãy đăng nhập vào trang Tài khoản của Tôi.

 2. Trong phần Chia sẻ thuê bao, chọn Dừng sử dụng thuê bao được chia sẻ này.

  Ảnh chụp của phần "Chia sẻ thuê bao" của trang tài khoản của tôi hiển thị nối kết "Ngừng sử dụng chia sẻ thuê bao" màn hình.
 3. Trong hộp thoại xác nhận, chọn Rời khỏi.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại xác nhận khi bạn ngừng sử dụng gói đăng ký Office 365 Home ai đó chia sẻ với bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Chia sẻ thuê bao Office 365 Home với tối đa bốn người trong gia đình bạn

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!