Dùng mẫu để tạo cơ sở dữ liệu trên máy tính của Access

Nếu bạn muốn tổ chức và quản lý dữ liệu của mình với Access nhưng không muốn mất nhiều thời gian tạo cơ sở dữ liệu từ đầu, hãy thử sử dụng mẫu cơ sở dữ liệu trên máy tính.

Để tạo cơ sở dữ liệu Access cho web bằng mẫu, hãy xem Tạo ứng dụng Access từ mẫu.

Mẫu Access là gì?

Mẫu Access là một tệp mà khi mở ra sẽ tạo một ứng dụng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh. Cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng để sử dụng, chứa tất cả các bảng, biểu mẫu, báo cáo, truy vấn, macro và các quan hệ mà bạn cần để bắt đầu làm việc. Vì các mẫu được thiết kế để trở thành giải pháp cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, chúng giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, cho phép bạn bắt đầu sử dụng cơ sở dữ liệu của mình ngay lập tức. Sau khi tạo cơ sở dữ liệu bằng cách dùng mẫu, bạn có thể tùy chỉnh cơ sở dữ liệu cho phù hợp với nhu cầu của mình hơn, giống như khi bạn xây dựng cơ sở dữ liệu từ đầu.

Chọn một mẫu

Mỗi mẫu được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu quản lý dữ liệu cụ thể và bạn có thể sử dụng một trong các mẫu có trong Access hoặc tìm một mẫu trực tuyến.

Bắt đầu với một mẫu trong máy tính của bạn

  1. Trên màn hình khởi động Access, bấm Các tìm kiếm được đề xuất: Cơ sở dữ liệu Access.

Mẹo    Bấm vào một Thể loại trong ngăn Lọc theo cho các mẫu được lọc theo thể loại xác định.

  1. Bấm vào một biểu tượng để chọn một mẫu và nhập Tên Tệp.

  2. Để thay đổi vị trí tệp cơ sở dữ liệu mặc định, bạn hãy bấm vào biểu tượng thư mục kế bên Tên Tệp > Tạo.

Bắt đầu với một mẫu trực tuyến

Nếu bạn đang kết nối Internet, bạn có thể tìm các mẫu trực tuyến:

  1. Trên màn hình khởi động Access, hãy nhập loại mẫu bạn muốn trong hộp Tìm kiếm.

  2. Access hiển thị cho bạn thấy các mẫu trực tuyến sẵn có.

  3. Bấm một biểu tượng để chọn mẫu và nhập Tên Tệp.

  4. Để thay đổi vị trí tệp cơ sở dữ liệu mặc định, bạn hãy bấm vào biểu tượng thư mục kế bên Tên Tệp > Tạo.

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng một vài mẫu

Tùy thuộc vào mẫu bạn dùng, nếu bạn thấy bất kỳ thông báo nào dưới đây, hãy làm như sau:

Nếu bạn thấy

Hãy làm như sau

Thông báo CẢNH BÁO BẢO MẬT trên thanh thông báo

Nếu bạn tin tưởng nguồn của mẫu, hãy bấm Bật Nội dung.

Hộp thoại Đăng nhập với một danh sách người dùng trống

  1. Bấm Người dùng Mới và điền vào biểu mẫu Thông tin Chi tiết về Người dùng.

  2. Bấm Lưu & Đóng.

  3. Chọn tên người dùng bạn vừa nhập, rồi bấm Đăng nhập.

Trang Bắt đầu Làm quen

Hãy bấm vào các nối kết trên trang đó để tìm hiểu thêm về cơ sở dữ liệu hoặc bấm các nút và tab khác để khám phá cơ sở dữ liệu.

Bước tiếp theo

Áp dụng Cho: Access 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ