Dùng Word 2013 để mở tài liệu được tạo trong các phiên bản Word cũ hơn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi mở một tài liệu trong Microsoft Word 2013 được tạo trong phiên bản Word cũ hơn, Phương thức Tương thích được bật và bạn thấy Phương thức Tương thích trên thanh tiêu đề của cửa sổ tài liệu.

Phương thức Tương thích đảm bảo rằng không có tính năng mới hay nâng cao nào trong Word 2013 khả dụng khi bạn đang làm việc với tài liệu để người dùng phiên bản Word cũ hơn có toàn khả năng sửa. Phương thức Tương thích cũng bảo lưu cách bố trí tài liệu.

Trong bài viết này

Chế độ tài liệu và tính tương thích

Chuyển đổi tài liệu sang chế độ Word 2013

Chế độ tài liệu và tính tương thích

Khi bạn mở tài liệu trong Word 2013, nó ở trong một trong các phương thức sau đây:

 • Word 2013

 • Phương thức Tương thích Word 2010

 • Phương thức Tương thích Word 2007

 • Phương thức Tương thích Word 97-2003

Để xác định tài liệu thuộc chế độ nào, hãy kiểm tra thanh tiêu đề tài liệu. Nếu [Phương thức Tương thích] hiện sau tên tệp thì tài liệu ở Phương thức Tương thích Word 2007, Phương thức Tương thích Word 2010 hay Phương thức Tương thích Word 97-2003. Để xác định phương thức nào, hãy thực hiện thao tác sau:

 1. Hãy bấm Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Trong phần Kiểm tra Tài liệu, hãy bấm Kiểm tra Vấn đề rồi bấm Kiểm tra Tính Tương thích.

 4. Bấm Chọn phiên bản để hiện.

  Dấu kiểm hiển thị cạnh tên của chế độ tài liệu hiện tại.

Nếu thanh tiêu đề không hiển thị [Phương thức Tương thích], bạn đang ở trong phương thức Word 2013 và tất các các tính năng đều khả dụng.

Sự sẵn dùng của tính năng trong mỗi chế độ

Tính năng

97-2003

2007

2010

2013

Các ứng dụng cho Office

X màu đỏ

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Video trên Web

X màu đỏ

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Định dạng đánh số mới

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Hình và hộp văn bản mới

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Hiệu ứng văn bản

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Văn bản thay thế trong bảng

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Tính năng OpenType

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Tác giả dựng khối

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Hiệu ứng WordArt mới

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Điều khiển nội dung mới

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Điều khiển Nội dung Word 2007

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Chủ đề

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Phông chính/phụ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Di chuyển được đánh dấu

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Tab lề

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Đồ họa SmartArt

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Biểu đồ Office 2007

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Đối tượng nhúng Open XML

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Khối dựng

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Danh mục tham khảo và trích dẫn

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Phương trình

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Hộp văn bản liên quan

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

XML Tùy chỉnh

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Chữ nghệ thuật phiên bản cũ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

X màu đỏ

X màu đỏ

Sơ đồ phiên bản cũ

Dấu kiểm màu lục

X màu đỏ

X màu đỏ

X màu đỏ

Biểu đồ phiên bản cũ

Dấu kiểm màu lục

X màu đỏ

X màu đỏ

X màu đỏ

Đầu Trang

Chuyển đổi tài liệu sang chế độ Word 2013

Bạn có thể làm việc trong Phương thức Tương thích hoặc có thể chuyển đổi tài liệu của bạn sang định dạng tệp Word 2013. Lệnh Word Chuyển đổi xóa các tùy chọn tương thích do vậy kiểu bố trí tài liệu hiện như là được tạo trong Word 2013. Nếu tệp có định dạng .doc, lệnh Chuyển đổi cũng sẽ nâng cấp tệp thành định dạng .docx.

Chuyển đổi tài liệu cho bạn truy nhập các tính năng mới và được nâng cấp trong Word 2013. Tuy nhiên, những người dùng các phiên bản cũ của Word có thể bị chặn hoặc gặp khó khăn khi chỉnh sửa một phần nhất định của tài liệu được tạo bằng cách sử dụng các tính năng mới hay được nâng cấp trong Word 2013.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chuyển đổi tài liệu không cần lưu bản sao, bấm Thông tin, rồi bấm Chuyển đổi.

  • Để tạo bản sao mới của tài liệu ở phương thức Word 2013, hãy bấm Lưu Như rồi chọn địa điểm và thư mục bạn muốn lưu bản sao mới vào. Hãy nhập tên mới cho tài liệu trong hộp Tên tệp và bấm Tài liệu Word trong danh sách Kiểu Lưu như. Hãy đảm bảo bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh Duy trì tính tương thích với phiên bản Word trước đây.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×