Dùng Word 2013 để mở tài liệu được tạo trong các phiên bản Word cũ hơn

Khi mở một tài liệu trong Microsoft Word 2013 được tạo trong phiên bản Word cũ hơn, Phương thức Tương thích được bật và bạn thấy Phương thức Tương thích trên thanh tiêu đề của cửa sổ tài liệu.

Phương thức Tương thích đảm bảo rằng không có tính năng mới hay nâng cao nào trong Word 2013 khả dụng khi bạn đang làm việc với tài liệu để người dùng phiên bản Word cũ hơn có toàn khả năng sửa. Phương thức Tương thích cũng bảo lưu cách bố trí tài liệu.

Trong bài viết này

Chế độ tài liệu và tính tương thích

Sự sẵn dùng của tính năng trong mỗi chế độ

Chuyển đổi tài liệu sang chế độ Word 2013

Chế độ tài liệu và tính tương thích

Khi bạn mở tài liệu trong Word 2013, nó ở trong một trong các phương thức sau đây:

 • Word 2013

 • Phương thức Tương thích Word 2010

 • Phương thức Tương thích Word 2007

 • Phương thức Tương thích Word 97-2003

Để xác định tài liệu thuộc chế độ nào, hãy kiểm tra thanh tiêu đề tài liệu. Nếu [Phương thức Tương thích] hiện sau tên tệp thì tài liệu ở Phương thức Tương thích Word 2007, Phương thức Tương thích Word 2010 hay Phương thức Tương thích Word 97-2003. Để xác định phương thức nào, hãy thực hiện thao tác sau:

 1. Hãy bấm Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Trong phần Kiểm tra Tài liệu, hãy bấm Kiểm tra Vấn đề rồi bấm Kiểm tra Tính Tương thích.

 4. Bấm Chọn phiên bản để hiện.

  Dấu kiểm hiển thị cạnh tên của chế độ tài liệu hiện tại.

Nếu thanh tiêu đề không hiển thị [Phương thức Tương thích], bạn đang ở trong phương thức Word 2013 và tất các các tính năng đều khả dụng.

Sự sẵn dùng của tính năng trong mỗi chế độ

Tính năng

97-2003

2007

2010

2013

Các ứng dụng cho Office

Video trên Web

Định dạng đánh số mới

Hình và hộp văn bản mới

Hiệu ứng văn bản

Văn bản thay thế trong bảng

Tính năng OpenType

Tác giả dựng khối

Hiệu ứng WordArt mới

Điều khiển nội dung mới

Điều khiển nội dung Word 2007

Chủ đề

Phông chính/phụ

Di chuyển được đánh dấu

Tab lề

Đồ họa SmartArt

Biểu đồ Office 2007

Đối tượng nhúng Open XML

Khối dựng

Thư mục và trích dẫn

Phương trình

Hộp văn bản liên quan

Tùy chỉnh Extensible Markup Language (XML)

WordArt phiên bản cũ

Sơ đồ phiên bản cũ

Biểu đồ phiên bản cũ

Đầu Trang

Chuyển đổi tài liệu sang chế độ Word 2013

Bạn có thể làm việc trong Phương thức Tương thích hoặc có thể chuyển đổi tài liệu của bạn sang định dạng tệp Word 2013. Lệnh Word Chuyển đổi xóa các tùy chọn tương thích do vậy kiểu bố trí tài liệu hiện như là được tạo trong Word 2013. Nếu tệp có định dạng .doc, lệnh Chuyển đổi cũng sẽ nâng cấp tệp thành định dạng .docx.

Chuyển đổi tài liệu cho bạn truy nhập các tính năng mới và được nâng cấp trong Word 2013. Tuy nhiên, những người dùng các phiên bản cũ của Word có thể bị chặn hoặc gặp khó khăn khi chỉnh sửa một phần nhất định của tài liệu được tạo bằng cách sử dụng các tính năng mới hay được nâng cấp trong Word 2013.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chuyển đổi tài liệu không cần lưu bản sao, bấm Thông tin, rồi bấm Chuyển đổi.

  • Để tạo bản sao mới của tài liệu ở phương thức Word 2013, hãy bấm Lưu Như rồi chọn địa điểm và thư mục bạn muốn lưu bản sao mới vào. Hãy nhập tên mới cho tài liệu trong hộp Tên tệp và bấm Tài liệu Word trong danh sách Kiểu Lưu như. Hãy đảm bảo bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh Duy trì tính tương thích với phiên bản Word trước đây.

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Word 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ