Dùng POP hoặc IMAP để kết nối với tài khoản Office 365 for business hoặc Microsoft Exchange

Bạn có thể kết nối với Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc tài khoản email Microsoft Exchange khác với các chương trình dùng giao thức Internet POP3 hoặc IMAP4. Kết nối với Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc tài khoản email Microsoft Exchange khác bằng cách dùng POP3 hoặc IMAP4 chỉ cho phép bạn gửi và nhận email. Bạn không thể kết nối các liên hệ, nhiệm vụ hoặc lịch khi bạn kết nối với tài khoản của bạn dùng POP3 hoặc IMAP4.

Mẹo  Để có trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn kết nối tới tài khoản Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc tài khoản email nền tảng Microsoft Exchange khác bằng Outlook Web App, hoặc thông qua chương trình email hỗ trợ truy cập Exchange ActiveSync như Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook cho Mac 2011, Apple Mail 10.6 Snow Leopard, Apple Mail 10.7 Lion, hoặc Entourage 2008 Web Services Edition.

Để xem lại hướng dẫn thiết lập cho Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc email Microsoft Exchange khác của bạn trên một số chương trình email được dùng thường xuyên nhất, hãy xem Hướng dẫn thiết lập email cho tài khoản Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc Microsoft Exchange của bạn.

Trong bài viết này

Hướng dẫn thiết lập email cho tài khoản Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc cho tài khoản Microsoft Exchange của bạn

Chương trình POP3 là gì?

Chương trình IMAP4 là gì?

Tùy chọn kết nối POP3 và IMAP4 thông thường

Các chương trình email hỗ trợ POP3 và IMAP4

Tìm thiết đặt máy chủ POP hoặc IMAP của bạn

Hướng dẫn thiết lập email cho tài khoản Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc Microsoft Exchange của bạn

Dùng các tài nguyên sau đây để thiết lập email cho tài khoản Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc Microsoft Exchange của bạn:

Chương trình POP3 là gì?

Theo mặc định, khi các chương trình email POP3 tải thư về máy, thì thư đã tải được loại bỏ khỏi máy chủ. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể truy cập các thư đã tải trên máy tính mà bạn đã tải thư về. Nhưng một số chương trình email POP3 có thể được thiết lập để giữ một bảng sao thư của bạn trên máy chủ. Theo cách đó, bạn có thể truy nhập thư từ một hoặc nhiều máy tính.

Chương trình email POP3 chỉ có thể được sử dụng để tải thư từ máy chủ về một thư mục (thường là Hộp thư đến) trên máy tính của bạn.

Chương trình IMAP4 là gì?

Các chương trình email sử dụng IMAP4 linh hoạt hơn và thường có thêm nhiều tính năng hơn những chương trình sử dụng POP3. Theo mặc định, khi các chương trình IMAP4 tải email về máy tính, một bảng sao của mỗi thư tải về sẽ được giữ lại trên máy chủ. Điều này có nghĩa là bạn có thể truy nhập cùng một thư từ nhiều máy tính. Với IMAP4, bạn có thể tạo nhiều thư mục email trên máy chủ, cho phép bạn truy nhập bất kỳ thư nào từ bất kỳ thư mục nào từ nhiều máy tính.

Hầu hết các chương trình email IMAP4 có thể được thiết lập để giữ bản sao của thư đã gửi trên máy chủ để bạn có thể xem từ nhiều máy tính. IMAP4 hỗ trợ các tính năng bổ sung mà hầu hết các chương trình POP3 không có. Ví dụ, một số chương trình IMAP4 bao gồm một tính năng cho phép bạn chỉ xem phần tiêu đề thư—người gửi và chủ đề—trên máy chủ. Theo cách này, bạn có thể tải về chỉ những thư muốn đọc.

Tùy chọn kết nối POP3 và IMAP4 thông thường

Các chương trình email POP3 và IMAP4 cho phép bạn chọn khi nào thì kết nối với máy chủ để gửi và nhận thư. Có vài điều cần cân nhắc trước khi quyết định chọn tùy chọn nào.

Đây là ba trong số các tùy chọn kết nối thông thường nhất:

  • Gửi và nhận thư mỗi lần bạn khởi động chương trình email Với tùy chọn này, thư được gửi và nhận chỉ khi bạn khởi động chương trình.

  • Gửi và nhận thư theo cách thủ công Với tùy chọn này, thư được gửi và nhận chỉ khi bạn bấm "gửi và nhận" trong chương trình.

  • Gửi và nhận thư theo những thời khoảng nhất định tính bằng phút Với tùy chọn này, chương trình email của bạn kết nối với máy vài phút một lần để gửi thư và tải thư mới về.

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập các tùy chọn này cho chương trình email của bạn, hãy xem Tài liệu Trợ giúp cho chương trình đó.

Mẹo  Nếu thiết bị hoặc máy tính của bạn luôn được kết nối Internet, bạn có thể muốn thiết lập chương trình email để gửi và nhận thư vài phút một lần. Kết nối thường xuyên với máy chủ sẽ giúp bạn nhận được email mới nhất. Nếu thiết bị hay máy tính của bạn không thường kết nối với Internet (ví dụ, nếu bạn kết nối với Internet bằng kết nối quay số), bạn có thể muốn thiết lập chương trình email để gửi và nhận thư theo cách thủ công. Gửi và nhận thư khi bạn kết nối quay số có thể giúp giảm thời gian kết nối Internet của bạn.

Các chương trình email hỗ trợ POP3 và IMAP4

Nếu tài khoản email của bạn có hỗ trợ POP3 và IMAP4, bạn có thể dùng nhiều chương trình khác nhau để kết nối với tài khoản của bạn. Các chương trình đó bao gồm Outlook, Windows Mail, Entourage, Apple Mail, Thunderbird và Eudora. Các tính năng mà mỗi chương trình email hỗ trợ là khác nhau. Để biết thông tin về các tính năng được các chương trình email POP3 và IMAP4 cụ thể cung cấp, hãy xem tài liệu đi kèm với từng chương trình.

Ghi chú  Nếu bạn không biết tài khoản email của mình có hỗ trợ POP3 và IMAP4 hay không, hãy liên hệ người quản lý hộp thư của bạn (đôi khi gọi là người quản trị email).

Bảng sau liệt kê các chương trình email có hỗ trợ POP3 và IMAP4. Để hướng dẫn thiết lập một kết nối POP3 hoặc IMAP4 với tài khoản của bạn, hãy xem Hướng dẫn thiết lập email cho tài khoản Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc cho tài khoản Microsoft Exchange của bạn.

Chương trình email

Các hệ điều hành được hỗ trợ

Microsoft Outlook 2013

Windows

Microsoft Outlook 2010

Windows

Microsoft Outlook 2007

Windows

Microsoft Windows Live Mail 2011

Windows

Microsoft Windows Live Mail 2012

Windows

Windows Live Mail phiên bản 2009

Windows

Microsoft Windows Mail

Windows

Microsoft Entourage 2008

Windows

Microsoft Office 2011 dành cho Mac

Apple Macintosh

Mail (Apple Mail)

Apple Macintosh

Thunderbird

Windows/Apple Macintosh

Pine

Windows

Alpine

Windows

Eudora

Windows

iPhone Mail

Apple iOS

Amazon Kindle Fire Email

Kindle Fire

Windows Mobile Mail

Windows Mobile 5.x hoặc cao hơn

Windows Phone Mail

Windows Phone 7.x hoặc cao hơn

Tìm thiết đặt máy chủ POP hoặc IMAP

Nếu bạn đang kết nối với email Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn, bạn không cần phải tìm thiết đặt của mình. Đối với Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn hãy dùng thiết đặt sau đây.

Tên máy chủ

Cổng

Phương pháp mã hóa

POP3

outlook.office365.com

995 ngầm

TLS* v1-1.2

IMAP4

outlook.office365.com

993 ngầm

TLS* v1-1.2

SMTP

smtp.office365.com

587 rõ ràng

TLS v1-1.2

* Một số ứng dụng khách gọi TLS ngầm là SSL.

Nếu bạn đang dùng email nền tảng Microsoft Exchange nhưng không sử dụng Office 365 dành cho doanh nghiệp, hãy làm như sau để tra cứu thiết đặt của mình.

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng Outlook Web App. Để được trợ giúp về đăng nhập, vui lòng xem Đăng nhập vào Outlook Web App.

  2. Trong Outlook Web App, hãy bấm Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản của tôi.

  3. Trên trang Tài khoản của tôi, hãy bấm Thiết đặt cho truy cập POP hoặc IMAP.

  4. Tên máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP, cũng như các thiết đặt khác mà bạn có thể cần nhập được liệt kê trên trang Thiết đặt cho Truy nhập POP hoặc IMAP dưới Thiết đặt POP hoặc Thiết đặt IMAP và Thiết đặt SMTP.

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365, Outlook Web App for Office 365 Small BusinessThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ