Dùng POP hoặc IMAP để kết nối với tài khoản Office 365 for business hoặc Microsoft Exchange

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể kết nối với Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn hoặc tài khoản Microsoft Exchange email khác với các chương trình sử dụng POP3 hoặc giao thức IMAP4 Internet. Kết nối với Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn hoặc tài khoản email khác Exchange Microsoft bằng cách sử dụng một trong hai giao thức chỉ cho phép bạn gửi và nhận thư điện tử. Bạn không thể kết nối với danh bạ, tác vụ hoặc lịch của bạn khi bạn kết nối với tài khoản của bạn bằng cách sử dụng POP3 hoặc IMAP4.

Mẹo  Để có trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi đề nghị rằng bạn kết nối với Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn hoặc tài khoản email khác Exchange Microsoft sử dụng Outlook trên web, hoặc thông qua một chương trình email hỗ trợ Exchange ActiveSync truy cập chẳng hạn như Outlook 2013 bao gồm trong Office 365 ProPlus hoặc Office Professional Plus, Outlook 2010, Outlook cho Mac 2011, Apple Mail 10.6 Snow Leopard, Apple Mail 10.7 sư tử hoặc Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web.

Trong bài viết này

Hướng dẫn thiết lập email cho tài khoản Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc cho tài khoản Microsoft Exchange của bạn

Chương trình POP3 là gì?

Chương trình IMAP4 là gì?

Tùy chọn kết nối POP3 và IMAP4 thông thường

Các chương trình email hỗ trợ POP3 và IMAP4

Tìm thiết đặt máy chủ POP hoặc IMAP của bạn

Hướng dẫn để thiết lập email để Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc Microsoft Exchange tài khoản của bạn

Sử dụng các tài nguyên sau để thiết lập email cho Office 365 dành cho doanh nghiệp hay Microsoft Exchange tài khoản của bạn:

POP3 chương trình là gì?

Theo mặc định, khi chương trình email POP3 tải về thư điện tử để máy tính của bạn, các thư được tải xuống được gỡ bỏ khỏi hệ phục vụ. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể truy cập vào các tin nhắn trên máy tính mà bạn tải về chúng. Một số chương trình email POP3 , Tuy nhiên, có thể được thiết lập để giữ một bản sao của tin nhắn của bạn trên máy chủ. Một tin nhắn giữ trên máy chủ có thể được truy cập từ nhiều hơn một máy tính.

chương trình email POP3 chỉ có thể được sử dụng để tải xuống thư từ máy chủ vào một thư mục đơn (thường là hộp thư đến) trên máy tính của bạn.

Chương trình IMAP4 là gì?

Chương trình email sử dụng IMAP4 linh hoạt hơn và thường cung cấp nhiều tính năng hơn chương trình sử dụng POP3. Theo mặc định, khi chương trình email IMAP4 tải thư điện tử về máy tính, một bản sao của mỗi thư đã tải về được trên máy chủ. Điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập cùng một thông điệp từ nhiều hơn một máy tính. Với IMAP4, bạn có thể tạo nhiều thư mục email trên máy chủ, cho phép bạn truy cập vào bất kỳ thư nào từ bất kỳ thư mục nào từ nhiều hơn một máy tính.

Hầu hết các chương trình email IMAP4 có thể được thiết lập để giữ một bản sao của thư đã gửi của bạn trên máy chủ để bạn có thể xem chúng từ nhiều hơn một máy tính. IMAP4 hỗ trợ tính năng bổ sung mà không được hỗ trợ bởi hầu hết các chương trình POP3 . Ví dụ, một số chương trình IMAP4 bao gồm một tính năng cho phép bạn xem chỉ là các tiêu đề của thư email của bạn-thư là từ ai và chủ đề — trên máy chủ. Sử dụng tính năng IMAP4 cho phép bạn tải về chỉ các thư bạn muốn đọc.

Phổ biến POP3 và IMAP4 kết nối tùy chọn

POP3 và chương trình email IMAP4 cho phép bạn chọn khi kết nối đến máy chủ để gửi và nhận thư điện tử. Có là một số điều cần xem xét trước khi bạn quyết định lựa chọn để lựa chọn.

Ba trong số các tùy chọn kết nối phổ biến nhất là:

 • Gửi và nhận thư mỗi lần bạn khởi động chương trình email Với tùy chọn này, thư được gửi và nhận chỉ khi bạn khởi động chương trình.

 • Gửi và nhận thư thủ công Với tùy chọn này, thư được gửi và nhận được chỉ khi bạn chọn "gửi và nhận" trong chương trình.

 • Gửi và nhận tin nhắn mỗi số thiết lập của phút Với tùy chọn này, chương trình thư điện tử của bạn kết nối tới hệ phục vụ tại một số thiết lập của phút để gửi thư và tải xuống những cái mới.

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập các tùy chọn này cho chương trình email của bạn, hãy xem Tài liệu Trợ giúp cho chương trình đó.

Mẹo  Nếu thiết bị hoặc máy tính của bạn luôn luôn được kết nối với Internet, bạn có thể muốn thiết lập chương trình email để gửi và nhận thư tại một số thiết lập của phút. Kết nối đến máy chủ thường xuyên sẽ giúp giữ cho email của bạn đến nay. Nếu thiết bị hoặc máy tính của bạn không phải là luôn luôn kết nối với Internet (ví dụ, nếu bạn kết nối với Internet bằng cách sử dụng một kết nối quay số), bạn có thể muốn thiết lập chương trình email để gửi và nhận thư thủ công. Gửi và nhận tin nhắn khi bạn kết nối bằng quay có thể giúp giảm thời gian bạn đang kết nối với Internet.

Chương trình email hỗ trợ POP3 và IMAP4

Nếu tài khoản email của bạn hỗ trợ POP3 và IMAP4, bạn có thể sử dụng nhiều chương trình khác nhau để kết nối với tài khoản của bạn. Chúng bao gồm Outlook, Windows Mail, Entourage, Apple Mail, Thunderbird và Eudora. Các tính năng được hỗ trợ bởi mỗi chương trình email khác nhau. Để biết thông tin về các tính năng được cung cấp bởi cụ thể POP3 và chương trình email IMAP4, hãy xem tài liệu bao gồm trong mỗi chương trình.

Ghi chú  Nếu bạn không biết cho dù tài khoản email của bạn hỗ trợ POP3 và IMAP4, liên hệ với người (đôi khi được gọi là người quản trị email) người quản lý hộp thư của bạn.

Bảng sau liệt kê một số chương trình email hỗ trợ POP3 và IMAP4. Để biết thêm chi tiết về thiết lập một POP3 hoặc IMAP4 kết nối với tài khoản của bạn, xem hướng dẫn để thiết lập email cho của bạn-Office 365 Beta dành cho doanh nghiệp hoặc tài khoản Microsoft Exchange.

Chương trình email

Các hệ điều hành được hỗ trợ

Microsoft Outlook 2013 bao gồm trong Office 365 ProPlus hoặc Office Professional Plus

Windows

Microsoft Outlook 2010

Windows

Microsoft Outlook 2007

Windows

Microsoft Windows Live Mail 2011

Windows

Microsoft Windows Live Mail 2012

Windows

Windows Live Mail phiên bản 2009

Windows

Microsoft Windows Mail

Windows

Microsoft Entourage 2008

Windows

Microsoft Outlook dành cho Mac 2011

Apple Macintosh

Mail (Apple Mail)

Apple Macintosh

Thunderbird

Windows/Apple Macintosh

Pine

Windows

Alpine

Windows

Eudora

Windows

iPhone Mail

Apple iOS

Amazon Kindle Fire Email

Kindle Fire

Windows Mobile Mail

Windows Mobile 5.x hoặc cao hơn

Windows Phone Mail

Windows Phone 7.x hoặc cao hơn

Tìm POP hoặc IMAP cài đặt máy chủ

Nếu đang kết nối với email Office 365 dành cho doanh nghiệp của mình, bạn không cần phải tìm thiết đặt của mình. Đối với Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn hãy dùng thiết đặt sau đây.

Tên máy chủ

Cổng

Phương pháp mã hóa

POP3

outlook.office365.com

995 ngầm

TLS* v1-1.2

IMAP4

outlook.office365.com

993 ngầm

TLS* v1-1.2

SMTP

smtp.office365.com

587 rõ ràng

TLS v1-1.2

* Một số khách hàng gọi tiềm ẩn TLS là SSL.

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Exchange-dựa trên email nhưng không sử dụng Office 365 dành cho doanh nghiệp, thực hiện như sau để tìm cài đặt của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản email của bạn. Để giúp đăng nhập, hãy xem đăng nhập vào Outlook trên web cho doanh nghiệp.

 2. Trên thanh nav Outlook , chọn cài đặt Biểu tượng Thiết đặt > tuỳ chọn > tài khoản > POP và IMAP.

 3. Trên trang cài đặt POP và IMAP , bạn có thể xem lại các cài đặt POP, IMAP và SMTP đã được thiết lập tự động và có thể chọn để thiết lập các tùy chọn khác.

  Trang thiết đặt POP và IMAP hiển thị thiết đặt POP, IMAP và SMTP cũng như tùy chọn POP và IMAP

 4. Dưới tùy chọn POPIMAP tùy chọn, bạn có thể chọn một hoặc cả hai của các tùy chọn cho việc gửi lời mời sự kiện trong một định dạng iCalendar hoặc để không gửi biên nhận cho thư bạn đã đọc.

 5. Nếu bạn chọn bất kỳ hộp kiểm, chọn lưu Tạo nút nhóm để áp dụng những thay đổi, hoặc chọn loại bỏ xóa bỏ nếu bạn đã thay đổi tâm trí của bạn.

  Tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn, có thể có một yêu cầu để xác nhận hành động của bạn.

  Xác nhận những thay đổi đã thực hiện đối với các tùy chọn bằng cách chọn Lưu hoặc Bỏ, hoặc Hủy bỏ.

Đầu Trang

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: Outlook Web App cho Office 365, Outlook Web App cho Office 365 Business Essentials, Outlook trên web cho Office 365 dành cho Doanh nghiệp, Outlook.com, Outlook Web App, Outlook trên web cho Exchange Server 2016Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ