Dữ liệu dòng và kiểm soát riêng tư đối với Office 2016

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các thao tác sau đây mô tả hiện tại dữ liệu dòng giữa các ứng dụng Office 2016 cho Windows 10 trên máy tính và dịch vụ, bao gồm dữ liệu dàn từ người dùng, khách hàng gia và doanh nghiệp, Dịch vụ của Microsoft. Dữ liệu từ các ứng dụng Microsoft bạn cài đặt trên thiết bị chuyển đến máy chủ khác nhau của Microsoft và dịch vụ (điểm cuối) và có nút điều khiển bảo mật khác nhau. Những điều sau đây giải thích những gì mỗi của các điểm cuối được và cách Microsoft quản lý quyền riêng tư đối với dữ liệu này.

Dữ liệu dòng và quyền riêng tư kiểm soát thông tin được đề cập ở đây áp dụng cho các ứng dụng Office 2016 trên máy tính sau đây:

 • Word

 • Excel

 • PowerPoint

 • OneNote

Có những kiểu khác nhau của dữ liệu dòng bắt đầu với dữ liệu đều giữ nguyên trên thiết bị và mở rộng tới dữ liệu chạy từ thiết bị cho Microsoft. Các điều khiển về quyền riêng tư sẵn dùng khác nhau tùy thuộc vào vị trí dữ liệu chạy.

Lưu ý: Đây là danh sách các điều khiển hiện tại cho Office 2016 và Windows 10. Chúng tôi đang làm việc để cung cấp thông tin bổ sung và các chi tiết để luôn Cập Nhật với các thay đổi đã thực hiện các sản phẩm và dịch vụ được liệt kê ở trên. Để biết thông tin liên hệ với người quản trị CNTT hoặc Microsoftcủa bạn.

Để cung cấp độ trong suốt về Office dữ liệu dòng, thông tin được chia thành các tình huống áp dụng cho người tiêu dùng, các tình huống áp dụng cho người dùng thương mại và kịch bản có áp dụng cho cả hai. Các nối kết trong các bảng sẽ đưa bạn trực tiếp đến thông tin cần thiết.

Các dòng dữ liệu Office sau đây là chung cho Office dành cho gia đình và Office dành cho doanh nghiệp cài đặt:

Bổ sung Office dữ liệu dòng phụ thuộc vào loại cài đặt Office, bạn có và được mô tả trong bảng sau đây. Để xác định loại cài đặt Office mà bạn có, hãy đi đến tệp > tài khoản trong ứng dụng Office, chẳng hạn như Word và hiển thị trong phần Thông tin sản phẩm .

Loại cài đặt Office

Dòng dữ liệu Office áp dụng*

Microsoft Office

Microsoft Office 365

Ứng dụng Office và máy chủ Microsoft hoặc dịch vụ – quản lý bởi Microsoft

Microsoft Office 365 Business

Ứng dụng Office và Office dành cho doanh nghiệp máy chủ hoặc dịch vụ - quản lý do khách hàng

Ứng dụng Office và máy chủ Microsoft hoặc dịch vụ – quản lý bởi Microsoft

Ứng dụng Office và dịch vụ Microsoft

Microsoft Office 365 ProPlus*

Microsoft Office Professional Plus 2016*

Ứng dụng Office và Office dành cho doanh nghiệp máy chủ hoặc dịch vụ - quản lý do khách hàng

Ứng dụng Office và máy chủ Microsoft hoặc dịch vụ – quản lý bởi Microsoft

Ứng dụng Office và dịch vụ Microsoft

Microsoft Office Standard 2016*

Ứng dụng Office và Office dành cho doanh nghiệp máy chủ hoặc dịch vụ - quản lý do khách hàng

Ứng dụng Office và dịch vụ Microsoft

* Để xác định nếu dịch vụ của bạn được quản lý bởi Microsoft hay không, hãy liên hệ với người quản trị CNTT của bạn. Nếu bạn không có người quản trị CNTT, Dịch vụ của bạn được quản lý bởi Microsoft.

** Các dòng dữ liệu Office ngoài văn phòng dữ liệu dòng áp dụng cho cả gia và công việc cài đặt Office.

Tất cả các dòng dữ liệu Office

Các kịch bản quyền riêng tư sau đây áp dụng cho tất cả phiên bản của Office. Bổ sung Office dữ liệu dòng phụ thuộc vào loại cài đặt Office. Dòng dữ liệu phụ thuộc vào loại cài đặt được liệt kê trong bảng trên đây.

Ứng dụng Office và thiết bị cục bộ

Dữ liệu chạy giữa các ứng dụng và hệ điều hành thiết bị:    Dữ liệu được sử dụng trên thiết bị, chẳng hạn như lưu trữ cục bộ của ảnh.

Đối với dòng dữ liệu này, có các quyền riêng tư điều khiển sẵn dùng chẳng hạn như các thao tác sau:

 • Bạn và người quản trị thiết bị, có thể quản lý quyền truy nhập vào dữ liệu trên thiết bị của họ, chẳng hạn như quyền đối với ảnh được lưu trữ trên thiết bị của họ.

 • Bạn có thể kiểm soát dữ liệu dòng với nền tảng điều khiển, chẳng hạn như các nêu trong hệ điều hành truy nhập điều khiển.

 • Khi bạn dỡ cài đặt ứng dụng, dữ liệu cục bộ được cài đặt như là một phần của ứng dụng sẽ bị xóa, nhưng nội dung được lưu trữ bên ngoài vào ứng dụng vẫn ở trên thiết bị của bạn bên dưới điều khiển của bạn. Ví dụ, nếu bạn dỡ cài đặt Word nó sẽ loại bỏ thực thi Word, nhưng tài liệu của bạn vẫn giữ nguyên mà bạn đã lưu chúng.

Ứng dụng Office và dịch vụ Microsoft

Dữ liệu chạy giữa các ứng dụng Office bằng cách dùng dịch vụ của Microsoft:    Dữ liệu khách hàng sử dụng dịch vụ điện toán đám mây Microsoft, chẳng hạn như dịch thuật, thời tiết Bing và tra cứu thông minh. Không có dữ liệu bổ sung dòng giữa các ứng dụng Office và dịch vụ Microsoft dựa trên loại cài đặt, bạn có. Những mục này được mô tả trong các phần cụ thể cài đặt thích hợp.

Đối với dòng dữ liệu này, có các quyền riêng tư điều khiển sẵn dùng chẳng hạn như các thao tác sau:

 • Bạn có thể kiểm soát dữ liệu Office chảy dịch vụ Office bằng cách tắt thiết đặt dịch vụ kết nối trong Trung Tâm tin cậy Office.

 • Bạn có thể chọn dùng dịch vụ điện toán đám mây, chẳng hạn như tra cứu thông minh và dịch. Lần đầu tiên bạn dùng một tính năng Office mà tận dụng dịch vụ điện toán đám mây, bạn sẽ nhận được thông báo theo ngữ cảnh và thực hiện một lựa chọn về cách sử dụng tính năng đó.

 • Người quản trị CNTT có thể sử dụng quản trị chuyển định dạng để vô hiệu hóa các thao tác dịch vụ điện toán đám mây và hoạt động dịch vụ Microsoft liên quan.

 • Bạn có thể kiểm soát dữ liệu tới Bing và các dịch vụ bằng cách dùng kiểm soát riêng tư đối mặt với người dùng cuối.

 • Bạn có thể xóa tài khoản của bạn, dẫn đến kết quả dữ liệu tài khoản đã được lên lịch cho thao tác xóa. Tìm hiểu thêm dành cho doanh nghiệp, hãy Tìm hiểu thêm dành cho gia đình.

Đo từ xa của Office

Dòng dữ liệu từ xa giữa máy khách Office và Microsoft:    Microsoft sử dụng dữ liệu hiệu năng và cách dùng này để giúp cải thiện chất lượng của Office và Office dịch vụ. Sử dụng dữ liệu từ xa bị hạn chế như mô tả trong Tuyên bố về quyền riêng tư của Microsoft. Đặc biệt, hãy xem phần cá nhân dữ liệu chúng tôi thu thập và làm thế nào chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân. Kết quả, không có ít điều khiển để bạn quản lý.

Thu thập dữ liệu từ xa được quản lý bởi các chuyên gia đào tạo về quyền riêng tư và nhất quán với chính sách về quyền riêng tư công ty và các cam kết. Dữ liệu này rồi xử lý để anonymize sử dụng và hoạt động dữ liệu từ xa. Sau đó, từ xa tổng hợp dữ liệu sẵn dùng cho Microsoft để theo dõi hiệu suất tổng thể của chúng tôi và áp dụng như báo cáo trong báo cáo lợi nhuận hàng quý công cộng của chúng tôi dựa trên cách dùng tổng hợp dữ liệu. Đây là kiểu dữ liệu có thể dùng để tùy chỉnh không quảng cáo và điều khiển tồn tại về việc sử dụng đó. Chỉ dữ liệu không phải cá nhân, bỏ được xác định cách dùng sẵn dùng cho người tiêu dùng quảng cáo bằng cách dùng chỉ quảng cáo mã định danh, không có tên hoặc email. Office không sử dụng bất kỳ dữ liệu này để quảng cáo cho khách hàng doanh nghiệp.

Đối với dòng dữ liệu này, có các quyền riêng tư điều khiển sẵn dùng chẳng hạn như các thao tác sau:

 • Bạn có thể kiểm soát cách Microsoft Marketing sử dụng dữ liệu sử dụng và hoạt động cho khuyến mại liên lạc như kiểm soát bằng tùy chọn của bạn trong làm thế nào để truy nhập & kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn.

 • Mặc dù nằm ngoài phạm vi của những gì được đề cập trong tài liệu này, bạn và nó người quản trị có thể cũng giới hạn dòng dữ liệu từ xa qua các ứng dụng chung chẳng hạn như thư, lịch và nhận được Office như ghi lại trong bài viết trên Windows 10 từ xa.

Office cho kịch bản dòng gia dữ liệu

Kịch bản quyền riêng tư sau đây là cụ thể cho các phiên bản chính của Office. Bổ sung Office dữ liệu dòng phụ thuộc vào loại cài đặt Office. Dòng dữ liệu phụ thuộc vào loại cài đặt được mô tả trong bảng được tìm thấy phiên bản cũ hơn trong bài viết này.

Ứng dụng Office và máy chủ Microsoft hoặc dịch vụ – quản lý bởi Microsoft

Dữ liệu chạy giữa các ứng dụng và máy chủ Microsoft hoặc dịch vụ được quản lý bởi Microsoft:    Kiểu cài đặt Office có thể được kiểm tra bằng cách tệp > tài khoản. Ví dụ, một bản cài đặt gói đăng ký sẽ được gọi là Microsoft Office 365. Những máy chủ thông thường được truy nhập bằng tài khoản Dịch vụ Microsoft của bạn. Ví dụ về các dịch vụ điện toán đám mây Office 365 bao gồm dịch vụ căn cước, cấp phép, OneDrive, và tài liệu đã dùng gần đây. Một số dịch vụ điện toán đám mây nào cần thiết để thao tác ứng dụng chẳng hạn như OneNote đồng bộ hóa với dịch vụ điện toán đám mây OneNote.

Đối với dòng dữ liệu này, có các quyền riêng tư điều khiển sẵn dùng chẳng hạn như các thao tác sau:

 • Bạn có thể chọn để lưu hoặc xóa bỏ dữ liệu của bạn vào điện toán đám mây, chẳng hạn như trên OneDrive.

 • Bạn có thể tắt một số các dòng dữ liệu với điều khiển được kết nối dịch vụ được mô tả trong Trung tâm tin cậy.

 • Bạn có thể xóa tài khoản của bạn, dẫn đến kết quả dữ liệu tài khoản đã được lên lịch cho thao tác xóa. Tìm hiểu thêm dành cho gia đình

Office cho kịch bản dòng công việc dữ liệu

Các kịch bản quyền riêng tư sau đây được dành riêng cho Office dành cho doanh nghiệp cài đặt. Bổ sung Office dữ liệu dòng phụ thuộc vào loại cài đặt Office. Dòng dữ liệu phụ thuộc vào loại cài đặt được mô tả trong bảng được tìm thấy phiên bản cũ hơn trong bài viết này.

Ứng dụng Office và máy chủ Microsoft hoặc dịch vụ – quản lý bởi Microsoft

Dữ liệu chạy giữa các ứng dụng và máy chủ Microsoft hoặc dịch vụ được quản lý bởi Microsoft:    Kiểu cài đặt Office có thể được kiểm tra bằng cách tệp > tài khoản. Ví dụ, một bản cài đặt gói đăng ký sẽ được gọi là Microsoft Office 365 Business hoặc Microsoft Office 365 ProPlus. Ví dụ về cài đặt gói đăng ký không bao gồm Microsoft Office Professional Plus 2016 hoặc Microsoft Office Standard 2016. Những máy chủ thông thường được truy nhập bằng tài khoản tổ chức của bạn. Ví dụ về các dịch vụ điện toán đám mây Office 365 bao gồm cấp phép, kích hoạt, OneDrive và tài liệu đã dùng gần đây. Một số dịch vụ điện toán đám mây nào cần thiết để thao tác ứng dụng chẳng hạn như Outlook đồng bộ hóa với dịch vụ Exchange.

Đối với dòng dữ liệu này, có các quyền riêng tư điều khiển sẵn dùng chẳng hạn như các thao tác sau:

 • Bạn có thể chọn để lưu hoặc xóa bỏ dữ liệu của bạn vào điện toán đám mây, chẳng hạn như trên OneDrive for Business.

 • Người quản trị CNTT có thể sử dụng quản trị chuyển định dạng để vô hiệu hóa các thao tác dịch vụ điện toán đám mây và hoạt động dịch vụ Microsoft liên quan.

 • Bạn có thể tắt một số các dòng dữ liệu với điều khiển được kết nối dịch vụ được mô tả trong Trung tâm tin cậy.

 • Bạn có thể xóa tài khoản của bạn, dẫn đến kết quả dữ liệu tài khoản đã được lên lịch cho thao tác xóa. Tìm hiểu thêm dành cho doanh nghiệp

Ứng dụng Office và Office dành cho doanh nghiệp máy chủ hoặc dịch vụ - quản lý do khách hàng

Dữ liệu chạy giữa các ứng dụng và Microsoft Office dành cho doanh nghiệp máy chủ hoặc dịch vụ được quản lý do khách hàng doanh nghiệp:    Công ty hoặc trường học người quản trị CNTT có thể thông báo người dùng xem ứng dụng và dịch vụ được vận hành bởi Microsoft hay không. Những máy chủ thông thường được truy nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn. Kiểu cài đặt Office có thể được kiểm tra bằng cách tệp > tài khoản. Ví dụ, một bản cài đặt gói đăng ký sẽ được gọi là Microsoft Office 365 ProPlus hoặc Microsoft Office 365 Business. Ví dụ về các dịch vụ điện toán đám mây Office 365 bao gồm Exchange Online, SharePoint Online và OneDrive for Business. Một số dịch vụ điện toán đám mây nào cần thiết để thao tác ứng dụng chẳng hạn như OneNote đồng bộ hóa với dịch vụ điện toán đám mây OneNote.

Đối với dòng dữ liệu này, có các quyền riêng tư điều khiển sẵn dùng chẳng hạn như các thao tác sau:

 • Bạn có quyền truy nhập điện toán đám mây nội dung dữ liệu của bạn, chẳng hạn như lưu trữ trên OneDrive for Business

 • Người quản trị CNTT có thể kiểm soát dữ liệu dòng dựa trên họ đánh giá rủi ro, bao gồm cấu hình, thiết đặt, hoặc chuyển định dạng từ một góc nhìn kỹ thuật, cũng như cấp phép và điều khoản Dịch vụ trực tuyến. Vui lòng xem Bảo mật Trung tâm tin cậy của Office 365 để biết thêm chi tiết

 • Bạn có thể tắt một số các dòng dữ liệu với điều khiển được kết nối dịch vụ được mô tả trong Trung tâm tin cậy.

 • Người quản trị CNTT có thể tham chiếu đến trung tâm quản trị Office 365 để biết thêm thông tin

 • Bạn có thể xóa tài khoản của bạn, dẫn đến kết quả dữ liệu tài khoản đã được lên lịch cho thao tác xóa. Tìm hiểu thêm dành cho doanh nghiệp

Ứng dụng Office và dịch vụ Microsoft

Dữ liệu chạy giữa các ứng dụng và máy chủ hoặc dịch vụ không vận hành bởi Microsoft:    Công ty hoặc trường học người quản trị CNTT có thể thông báo người dùng xem ứng dụng và dịch vụ được vận hành bởi Microsoft hay không. Dữ liệu người dùng có thể dòng tới máy chủ tại cơ sở, chẳng hạn như máy chủ chạy Exchange Server hoặc SharePoint Server. Yêu cầu người quản trị CNTT của bạn để biết chi tiết về các dòng dữ liệu. Một số dịch vụ trên cơ sở nào cần thiết để thao tác ứng dụng chẳng hạn như email từ Outlook với Exchange Server.

Đối với dòng dữ liệu này, có các quyền riêng tư điều khiển sẵn dùng chẳng hạn như các thao tác sau:

 • Bạn và người quản trị CNTT có thể kiểm soát truy nhập nhất gần đây sử dụng (MRU) tài liệu cung cấp các danh sách của người dùng của gần đây nhất sử dụng tài liệu.

 • Người quản trị CNTT tại cơ sở được quản lý Dịch vụ, chẳng hạn như quyền truy nhập điều khiển trong SharePoint tại cơ sở.

 • Người dùng cuối có quyền truy nhập vào dữ liệu nội dung máy chủ của họ, chẳng hạn như Word tệp được lưu trong SharePoint tại cơ sở

Có là một người dùng cuối đối diện Office về quyền riêng tư điều khiển sẽ tắt một số các dòng dữ liệu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×