Dừng xử lý thêm quy tắc trong Outlook trên web

Các quy tắc cho phép bạn xử lý email dựa trên một loạt các tiêu chí khác nhau. Ví dụ: bạn có thể di chuyển tất cả thư từ trình quản lý vào một thư mục hoặc ngay lập tức xóa tất cả thư từ một trang mua sắm trực tuyến gây phiền toái.

Đôi khi, bạn có thể thiết lập một vài quy tắc có thể áp dụng cho riêng một thư. Nếu bạn đã tạo quy tắc để di chuyển tất cả thư có dòng chủ đề ví dụ là "Báo cáo doanh số bán hàng" vào một thư mục, sau đó tạo quy tắc thứ hai để xóa tất cả thư có tệp đính kèm, bạn có thể không muốn xóa email Báo cáo doanh số bán hàng có tệp đính kèm. Nếu không, bạn có thể sử dụng tùy chọn dừng xử lý thêm quy tắc trên quy tắc thứ nhất.

Các quy tắc tiếp theo sẽ bị bỏ qua, ngay cả khi chúng áp dụng cho thư đó. Không có cài đặt này, từng quy tắc áp dụng cho thư này sẽ chạy.

Quá trình này hoạt động thế nào?

Trong ví dụ này, quy tắc Báo cáo doanh số bán hàng sẽ di chuyển mọi thư email có từ Báo cáo doanh số bán hàng trong chủ đề vào thư mục Báo cáo doanh số bán hàng. Quy tắc MUA NGAY sẽ xóa tất cả thư có từ Mua ngay trong nội dung thư. Nếu bạn nhận được thư có chủ đề là Báo cáo doanh số bán hàng và từ mua ngay trong nội dung thư, bạn có muốn thư đó bị xóa không?

Nếu không, hãy thêm tiêu chí dừng xử lý thêm quy tắc cho quy tắc Báo cáo doanh số bán hàng.

Hộp thoại Quy tắc và Cảnh báo

Làm thế nào để dừng xử lý thêm quy tắc

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc bạn có sử dụng Outlook trên web mới hay không. Chọn phiên bản Outlook trên web bạn đang sử dụng để xem các bước phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã tích hợp logo trên thanh công cụ, bạn có thể thấy khác đôi chút so với những gì được chỉ dẫn ở trên.

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook mới trên web

  1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặt Settings > Xem tất cả cài đặt Outlook.

  2. Chọn Thư > Quy tắc.

  3. Chọn Sửa bên cạnh quy tắc mà bạn muốn áp dụng Dừng xử lý thêm quy tắc.

  4. Chọn hộp kiểm đối với Dừng xử lý thêm quy tắc.

Hướng dẫn dành cho cổ điển Outlook trên web

  1. Ở trên cùng màn hình, chọn Cài đặt Cài đặt > Thư.

  2. Trong menu Tùy chọn, hãy chọn thư > Tự động xử lý > Quy tắc hộp thư đến và quét dọn.

  3. Chọn quy tắc mà bạn muốn áp dụng Dừng xử lý thêm quy tắc và chọn Sửa .

  4. Chọn hộp kiểm cho Dừng xử lý thêm quy tắc và chọn OK.

Xem Thêm

Sắp xếp email bằng cách sử dụng quy tắc hộp thư đến trong Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×