Dừng tô sáng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để tắt bút tô sáng, hãy bấm phím Esc.

Ngoài ra…

Bật tô sáng — so với việc sử dụng lần thông thường — được gọn khi bạn tô sáng nhiều văn bản. Trước khi bạn tô sáng văn bản, bấm trang đầu, sau đóbấm vào mũi tên bên cạnh Màu tô sáng văn bản, sau đó bấm màu bạn muốn.

Menu Bút tô sáng

Khi bật bút tô sáng, hãy lưu ý con trỏ chuột trông giống thế này Biểu tượng Con trỏ Bút tô sáng khi bạn đặt con trỏ chuột trên bất kỳ văn bản nào. Để tắt bút tô sáng, hãy bấm phím Esc.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×