Dừng chia sẻ một sổ ghi chép OneNote 2016 cho Windows trên OneDrive

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn có một sổ ghi chép OneNote 2016 được chia sẻ trên OneDrive và bạn không muốn người khác xem hoặc sửa nó nữa, bạn có thể giữ sổ ghi chép trên OneDrive và thay đổi thiết đặt chia sẻ.

Để ngăn không cho một người cụ thể nhìn thấy hoặc sửa sổ ghi chép của bạn, bạn có thể thay đổi quyền Chia sẻ với.

 1. Chọn Tệp > Chia sẻ > Chia sẻ với Mọi người.

 2. Dưới Chia sẻ với, bấm chuột phải vào tên của người đó.

 3. Chọn để loại bỏ hoàn toàn người dùng hoặc thay đổi quyền của họ.

  Ảnh chụp màn hình của tùy chọn Ngừng Chia sẻ trong OneNote 2016.

  Mẹo: Để không cho ai đó sửa sổ ghi chép của bạn, nhưng vẫn còn cho phép họ xem nó, hãy thay đổi quyền của họ từ Có thể sửa thành Có thể xem.

Đầu Trang

Vô hiệu hóa nối kết chia sẻ

Nếu bạn đã chia sẻ sổ ghi chép của bạn bằng cách dùng một nối kết, bạn có thể dừng làm việc nối kết đó, để mọi người không thể xem hoặc sửa sổ ghi chép của bạn. Sau khi bạn vô hiệu hóa nối kết, những người bấm vào nối kết đó sẽ nhận được thông báo, cho họ biết rằng nối kết có thể đã bị xóa bỏ hoặc hết hạn, hoặc họ có thể không có quyền xem nó.

 1. Chọn Tệp > Chia sẻ > Lấy Nối kết Chia sẻ.

 2. Bên cạnh Xem Nối kết hoặc Sửa Nối kết, hãy chọn Vô hiệu hóa Nối kết.

  Ảnh chụp màn hình về cách vô hiệu hóa nối kết trong OneNote 2016.

  Ghi chú: Nếu bạn thấy một nút Tạo Nối kết và không có nối kết, bạn vẫn chưa tạo ra một nối kết đến sổ ghi chép của bạn, hoặc bạn đã vừa vô hiệu hóa nó.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×