Dừng đồng bộ hóa trong một thư mục dùng chung trong SharePoint Workspace 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể ngừng đồng bộ một thư mục dùng chung trong khi bạn đang sử dụng nó, hoặc từ thanh khởi động.

Dừng đồng bộ hóa trong khi bạn đang sử dụng một thư mục dùng chung

Bấm dừng đồng bộ hóa thư mục chia sẻ tên trong ngăn Tác vụ đồng bộ hóa .

Ghi chú: Hành động này ảnh hưởng đến chỉ máy tính mà bạn chọn tùy chọn. Nếu bạn muốn ngừng đồng bộ hóa cho thư mục dùng chung trên tất cả các máy tính mà bạn có tài khoản của bạn, bạn phải chọn một tùy chọn xóa như được mô tả dưới đây.

Dừng đồng bộ hóa từ thanh khởi động

  1. Bấm thư mục dùng chung mà bạn muốn ngừng đồng bộ.

  2. Trên trang đầu tab, hãy bấm vào mũi tên thả xuống trên nútxóa bỏ , sau đó bấm một tùy chọn xóa.

    Chi tiết

    • Xóa bỏ: thư mục chia sẻ sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn trên máy tính này. Tuy nhiên, nếu bạn đã thêm tài khoản của bạn vào một hoặc nhiều máy tính khác, thư mục chia sẻ sẽ tiếp tục được liệt kê bên dưới thể loại "Không có trên máy tính này." Nếu muốn, bạn có thể khôi phục thư mục đã xóa được chia sẻ bằng Lấy từ máy tính khác.

    • Xóa bỏ từ tất cả các máy tính: thư mục chia sẻ sẽ bị xóa khỏi tất cả các máy tính mà bạn có tài khoản của bạn. Tư cách thành viên của bạn trong thư mục dùng chung chấm dứt, trừ khi một thành viên khác lại mời bạn. Tùy chọn này sẽ hiển thị chỉ khi bạn có tài khoản của bạn trên nhiều máy tính.

    • Xóa bỏ cho tất cả các thành viên: thư mục chia sẻ sẽ bị xóa khỏi máy tính của thành viên workspace tất cả. Tùy chọn này chỉ có sẵn cho người quản lý. Dùng tùy chọn này chỉ nếu bạn chắc chắn rằng tất cả thành viên không còn sử dụng thư mục chia sẻ và bất kỳ thông tin cần thiết đã được lưu trữ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×