Dấu ngắt dòng và trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể kiểm soát mà Microsoft Word và Outlook vị trí dấu ngắt trang tự động bằng cách đặt các tùy chọn đánh số trang.

Trong bài viết này

Giữ các dòng của đoạn văn cùng nhau trên một trang hoặc trong một cột

Giữ đoạn với nhau trên một trang hoặc trong một cột

Luôn bắt buộc ngắt trang trước một đoạn văn

Điều khiển dòng thiếu và dòng mồ côi

Bỏ số dòng từ đoạn văn hoặc đoạn văn

Loại bỏ gạch nối từ một đoạn văn hoặc đoạn văn

Tùy chọn hộp văn bản

Giữ các dòng của đoạn văn cùng nhau trên một trang hoặc trong một cột

 1. Chọn các đoạn văn có chứa đường bạn muốn giữ lại cùng nhau.

 2. Trên tab trang đầu trong Word, hoặc trên tab định DẠNG văn BẢN trong Outlook email, hãy bấm công cụ khởi động Hộp thoại đoạn văn .

  Word

  Hộp thoại Đoạn văn trong Word

  Outlook

  Hộp Thoại Đoạn văn trong Outlook

 3. Bấm vào tab ngắt dòng và ngắt trang .

 4. Dưới đánh số trang, hãy chọn hộp kiểm giữ các dòng cùng nhau .

Giữ đoạn với nhau trên một trang hoặc trong một cột

 1. Chọn các đoạn văn mà bạn muốn giữ lại cùng nhau trên một trang.

 2. Trên tab trang đầu trong Word, hoặc trên tab định DẠNG văn BẢN trong Outlook email, hãy bấm công cụ khởi động Hộp thoại đoạn văn .

  Công cụ Khởi động Hộp thoại Đoạn văn

 3. Bấm vào tab ngắt dòng và ngắt trang .

 4. Dưới đánh số trang, hãy chọn hộp kiểm giữ tiếp theo .

Luôn bắt buộc ngắt trang trước một đoạn văn

 1. Chọn đoạn văn bản mà bạn muốn theo dõi ngắt trang.

 2. Trên tab trang đầu trong Word, hoặc trên tab định DẠNG văn BẢN trong Outlook email, hãy bấm công cụ khởi động Hộp thoại đoạn văn .

  Công cụ Khởi động Hộp thoại Đoạn văn

 3. Bấm vào tab ngắt dòng và ngắt trang .

 4. Dưới đánh số trang, hãy chọn hộp kiểm ngắt trang trước .

Điều khiển dòng thiếu và dòng mồ côi

 1. Chọn các đoạn văn mà bạn muốn để điều khiển widows và dòng mồ côi.

 2. Trên tab trang đầu trong Word, hoặc trên tab định DẠNG văn BẢN trong Outlook email, hãy bấm công cụ khởi động Hộp thoại đoạn văn .

  Công cụ Khởi động Hộp thoại Đoạn văn

 3. Bấm vào tab ngắt dòng và ngắt trang .

 4. Dưới đánh số trang, hãy chọn hộp kiểm kiểm soát dòng thiếu/dòng mồ côi .

Ghi chú: Tùy chọn này được bật theo mặc định.

Bỏ số dòng từ đoạn văn hoặc đoạn văn

 1. Chọn đoạn văn hoặc đoạn văn.

 2. Trên tab trang đầu trong Word, hoặc trên tab định DẠNG văn BẢN trong Outlook email, hãy bấm công cụ khởi động Hộp thoại đoạn văn .

  Công cụ Khởi động Hộp thoại Đoạn văn

 3. Bấm vào tab ngắt dòng và ngắt trang .

 4. Bên dưới định dạng, hãy chọn hộp kiểm Suppress số dòng .

Loại bỏ gạch nối từ một đoạn văn hoặc đoạn văn

 1. Chọn đoạn văn hoặc đoạn văn.

 2. Trên tab trang đầu trong Word, hoặc trên tab định DẠNG văn BẢN trong Outlook email, hãy bấm công cụ khởi động Hộp thoại đoạn văn .

  Công cụ Khởi động Hộp thoại Đoạn văn

 3. Bấm vào tab ngắt dòng và ngắt trang .

 4. Bên dưới định dạng, hãy chọn hộp kiểm không hyphenate , và bấm OK.

Ghi chú: Cho người dùng Word 2007, để tự động loại bỏ gạch nối, hãy đi tới tab Bố trí trang , và trong Thiết lập trang, bấm gạch nối và chọn không có. Để loại bỏ theo cách thủ công gạch nối, trên trang đầu tab, trong soạn thảo, bấm thay thế. Sau đó bấm Thêm (hoặc vào nút đặc biệt ), và thực hiện lựa chọn của bạn cho gạch nối theo cách thủ công hoặc gạch nối không ngắt. Để trống hộp thay thế bằng , và bấm Tìm tiếp theo, thay thếhoặc Thay thế tất cả.

Tùy chọn hộp văn bản

Bạn có thể dùng các tùy chọn hộp văn bản để chặt chẽ hơn ngắt dòng văn bản bao quanh hộp văn bản. Để sử dụng các tùy chọn này, đường viền hộp văn bản phải là trong suốt (không đường kẻ và không tô), và ngắt dòng văn bản phải được đặt tại Tight hoặc thông qua.

 1. Bên trong hộp văn bản, bấm chuột phải, sau đó bấm đoạn văn.

 2. Bấm vào tab ngắt dòng và ngắt trang .

 3. Bấm tùy chọn hộp văn bản, trong danh sách Tight ngắt , bấm một trong các thao tác sau:

  • Tất cả

  • Dòng đầu tiên và cuối cùng

  • Dòng đầu tiên

  • Dòng cuối cùng

  Ghi chú: Để hoàn tác thay đổi, hãy bấm không.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×