Dạng xem tóm tắt dữ liệu trên thanh trạng thái

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để nhanh chóng xem làm thế nào số trong các ô đã chọn thêm, hãy xem thanh trạng thái bên dưới bảng tính của bạn. Khi bạn chọn hai hoặc nhiều ô có dữ liệu số, Excel Online tự động tóm tắt dữ liệu đó và hiển thị giá trị trung bình, đếm và tính tổng trên thanh trạng thái. Giá trị tóm tắt các cập nhật ngay lập tức khi bạn thay đổi giá trị trong các ô đã chọn hoặc chọn một phạm vi khác nhau của ô.

Các mục nhập Thanh trạng thái

Thay đổi những gì được hiển thị trên thanh trạng thái

Excel Online có thể hiển thị các mục nhập thanh trạng thái cho giá trị trung bình, đếm, đếm số, hàm min, max, và tổng. Bạn có thể tùy chỉnh thanh trạng thái để hiện hoặc ẩn bất kỳ hoặc tất cả chúng. Đây là cách:

  1. Trong thanh trạng thái, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh mục nhập thanh trạng thái cuối cùng.

    Tùy chỉnh thanh trạng thái

  2. Trong bộ sưu tập Tùy chỉnh thanh trạng thái , chọn mục nhập thanh trạng thái mà bạn muốn.

    Các tùy chọn Thanh trạng thái

    Dấu kiểm xuất hiện khi một mục được chọn. Để bỏ chọn mục nhập, bấm vào chúng lại để loại bỏ dấu kiểm của họ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×