Dạng xem báo cáo sử dụng tìm kiếm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn là người quản trị SharePoint trong tổ chức của bạn, bạn có thể được yêu cầu câu hỏi về cách dùng tìm kiếm, chẳng hạn như:

  • Các truy vấn hàng đầu trên trang của tôi vào mỗi ngày hay mỗi tháng là gì?

  • Tính theo trung bình, người dùng thực hiện bao nhiêu truy vấn tìm kiếm?

  • Những truy vấn nào nhận được số lần bấm thấp do không hiển thị trong bất kỳ kết quả nào?

  • Mức độ sử dụng quy tắc truy vấn và mức độ mọi người thường bấm vào kết quả đề xuất như thế nào?

Bài viết này mô tả cách bạn có thể dùng báo cáo tìm kiếm trong Trung tâm quản trị SharePoint để tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi.

Để xem báo cáo

  1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

  2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

  3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

  4. Chọn Tìm kiếm.

  5. Chọn Xem Báo cáo Sử dụng.

  6. Bấm vào liên kết trên trang để truy xuất báo cáo. Báo cáo mở ra trong bảng tính Excel hoặc trong một chương trình khác mà bạn có thể tìm trực tuyến.

Tổng quan về báo cáo tìm kiếm

Báo cáo

Mô tả

Số lượng Truy vấn

Báo cáo này cho biết số lượng truy vấn tìm kiếm đã thực hiện. Sử dụng báo cáo này để nhận dạng xu hướng khối lượng truy vấn tìm kiếm và xác định các thời điểm hoạt động tìm kiếm cao và thấp.

Truy vấn Hàng đầu theo Ngày

Báo cáo này cho biết truy vấn tìm kiếm phổ biến nhất. Sử dụng báo cáo này để biết khách truy nhập đang tìm kiếm loại thông tin nào.

Truy vấn Hàng đầu theo Tháng

Báo cáo này cho biết truy vấn tìm kiếm phổ biến nhất. Sử dụng báo cáo này để biết khách truy nhập đang tìm kiếm loại thông tin nào.

Truy vấn bị Hủy bỏ theo Ngày

Báo cáo này cho biết các truy vấn tìm kiếm phổ biến đã nhận được lượt bấm qua thấp. Sử dụng báo cáo này để nhận dạng các truy vấn tìm kiếm có khả năng gây ra sự không hài lòng cho người dùng và cải thiện khả năng khám phá nội dung. Sau đó, hãy cân nhắc sử dụng quy tắc truy vấn để cải thiện kết quả truy vấn.

Truy vấn bị Hủy bỏ theo Tháng

Báo cáo này cho biết các truy vấn tìm kiếm phổ biến đã nhận được lượt bấm qua thấp. Sử dụng báo cáo này để nhận dạng các truy vấn tìm kiếm có khả năng gây ra sự không hài lòng cho người dùng và cải thiện khả năng khám phá nội dung. Sau đó, hãy cân nhắc sử dụng quy tắc truy vấn để cải thiện kết quả truy vấn.

Truy vấn Không có Kết quả theo Ngày

Báo cáo này cho biết các truy vấn tìm kiếm phổ biến không trả về kết quả. Sử dụng báo cáo này để nhận dạng các truy vấn tìm kiếm có khả năng gây ra sự không hài lòng cho người dùng và cải thiện khả năng khám phá nội dung. Sau đó, hãy cân nhắc sử dụng quy tắc truy vấn để cải thiện kết quả truy vấn.

Truy vấn Không có Kết quả theo Tháng

Báo cáo này cho biết các truy vấn tìm kiếm phổ biến không trả về kết quả. Sử dụng báo cáo này để nhận dạng các truy vấn tìm kiếm có khả năng gây ra sự không hài lòng cho người dùng và cải thiện khả năng khám phá nội dung. Sau đó, hãy cân nhắc sử dụng quy tắc truy vấn để cải thiện kết quả truy vấn.

Sử dụng Quy tắc Truy vấn theo Ngày

Báo cáo này cho biết mức độ thường xuyên kích hoạt quy tắc truy vấn, số thuật ngữ từ điển người dùng sử dụng và mức độ người dùng thường xuyên bấm vào kết quả đề xuất. Sử dụng báo cáo này để xem quy tắc truy vấn và kết quả đề xuất của bạn hữu ích đến mức nào đối với người dùng.

Sử dụng Quy tắc Truy vấn theo Tháng

Báo cáo này cho biết mức độ thường xuyên kích hoạt quy tắc truy vấn, số thuật ngữ từ điển người dùng sử dụng và mức độ người dùng thường xuyên bấm vào kết quả đề xuất. Sử dụng báo cáo này để xem quy tắc truy vấn và kết quả đề xuất của bạn hữu ích đến mức nào đối với người dùng.

Xem Thêm

Báo cáo tình trạng tìm kiếm

Xem báo cáo về việc sử dụng trang web

Xem báo cáo trên site hoạt động

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×