Dữ liệu được định dạng có điều kiện: Ví dụ và hướng dẫn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Excel 2010, định dạng có điều kiện đã được cải tiến.
Dùng thử Office 365!

Các cải tiến để định dạng có điều kiện là một tính năng phổ biến trong Microsoft Excel. Phân tích dữ liệu không bao giờ đã thú vị hơn và màu sắc. Bây giờ, bạn có thể theo dõi các xu hướng, kiểm tra trạng thái, địa điểm dữ liệu, và tìm giá trị hàng đầu như chưa từng.

Ví dụ về Định dạng có điều kiện

Chúng tôi đã cung cấp một sổ làm việc chứa đầy đủ các ví dụ và hướng dẫn để giúp bạn nhanh chóng làm quen. Dưới đây là tóm tắt về nội dung trong sổ làm việc.

Loại Quy tắc

Mô tả

Giá trị ô

Xác định các số, ngày, và văn bản cụ thể trong danh sách sản phẩm

Giá trị ô (cùng với công thức)

Xác định một giá trị số hoặc văn bản thay đổi linh động trong danh sách sản phẩm

Giá trị trên cùng/dưới dùng
Giá trị trên/dưới mức trung bình

Xác định các giá trị trên cùng, dưới cùng, và trên mức trung bình trong báo cáo tham quan hội sách gần đây

Giá trị trên cùng/dưới dùng

Xác định ai là hai học viên đứng đầu lớp

Duy nhất/trùng lặp

Tìm hàng trùng lặp trong danh sách khách hàng

Bộ biểu tượng

Nhanh chóng xem tình trạng và xu hướng doanh thu từ quý này đến quý khác

Bộ biểu tượng

So sánh các tiêu chí sản phẩm khác nhau bằng cách dùng thang xếp loại

Bộ biểu tượng

Kiểm tra xu hướng lợi nhuận từ tháng này đến tháng khác

Bộ biểu tượng

Xác định doanh thu theo vùng đạt dưới $900.000

Thanh dữ liệu

So sánh độ cao của các ngọn núi cao nhất

Thang 3 màu

Kiểm tra phân phối doanh thu tổng thể trong các danh mục sản phẩm chính

Dựa trên công thức

Tô bóng cách hàng trong một phạm vi

Dựa trên công thức

So sánh dữ liệu trong ô nằm ngoài phạm vi ô được định dạng có điều kiện

Dựa trên công thức

Tô bóng cho cả hàng nếu hàng đó đáp ứng một số tiêu chí

Dựa trên công thức

Tô bóng cho cả hàng nếu hàng đó là giá trị duy nhất

Để tải xuống sổ làm việc, hãy thực hiện như sau:

Quan trọng: Sổ làm việc sau đây yêu cầu Microsoft Excel 2007 hoặc Microsoft Excel 2010.

  1. Bấm vào nối kết Mẫu Định dạng có Điều kiện.

  2. Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, hãy bấm Lưu.

    Ghi chú: Không bấm Mở vì làm như vậy sẽ hiển thị một thông báo cảnh báo và mở phiên bản chỉ đọc của sổ làm việc.

  3. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, hãy bấm Lưu.

  4. Khi hoàn thành việc tải tệp xuống, hãy bấm Mở.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×