Dùng thư viện trang chiếu để chia sẻ và dùng lại nội dung bản chiếu PowerPoint 2007

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quan trọng: 

 • Để lưu trữ, chia sẻ, và dùng lại bản chiếu trong thư viện bản chiếu, máy tính của bạn phải đang chạy Microsoft Office PowerPoint 2007và nó phải được kết nối với máy chủ chạy Microsoft Office SharePoint Server 2007. Nếu bạn không biết liệu máy tính của bạn được kết nối với máy chủ Office SharePoint Server 2007 , liên hệ với người quản trị máy chủ của bạn.

 • Để thêm một hoặc nhiều trang chiếu từ tệp bản trình bày khác nằm trên máy tính của bạn hoặc một mạng chia sẻ, hãy xem sử dụng lại (nhập) bản chiếu từ bản trình bày khác.

Trong bài viết này

Tổng quan về việc lưu trữ và sử dụng lại nội dung bản chiếu

Phát hành bản chiếu vào thư viện bản chiếu

Thêm trang chiếu từ thư viện bản chiếu vào bản trình bày của bạn

Kiểm tra các thay đổi cho trang chiếu được thêm từ thư viện bản chiếu

Tổng quan về việc lưu trữ và sử dụng lại nội dung bản chiếu

Ghi chú: Để tìm hiểu cách tạo thư viện bản chiếu, hãy xem tạo một thư viện bản chiếu.

Bằng cách dùng Office PowerPoint 2007, bạn có thể chia sẻ và dùng lại nội dung trang chiếu bằng cách lưu trữ các trang chiếu riêng lẻ tệp trong thư viện bản chiếu nằm trên một máy chủ đang chạy Office SharePoint Server 2007. Bạn có thể phát hành bản chiếu vào thư viện bản chiếu và bạn có thể thêm trang chiếu vào bản trình bày của bạn từ thư viện bản chiếu.

Bằng cách dùng thư viện bản chiếu Cập Nhật, bạn có thể kết hợp một bản chiếu mà bạn đã chèn trong bản trình bày trên máy tính của bạn với trang chiếu ban đầu mà trong đó trong thư viện bản chiếu trên máy chủ. Mỗi khi bạn mở bản trình bày trên máy tính của bạn, PowerPoint thông báo cho bạn nếu trang chiếu đã được Cập Nhật và cung cấp cho bạn cơ hội để bỏ qua các bản Cập Nhật, chắp thêm trang chiếu mới vào bản chiếu chưa được Cập Nhật, hoặc thay thế chưa được cập nhật trang chiếu với một Cập Nhật.

Khi bạn thay đổi bản chiếu hiện có trong thư viện bản chiếu, Office SharePoint Server 2007 tem thời gian tự động kiểm tra tệp cho bạn, và sau đó tem thời gian và kiểm tra lại trong khi bạn đã xong. Office SharePoint Server 2007 có khả năng lập phiên bản mà bạn có thể dùng để theo dõi lịch sử của tất cả thay đổi đối với một bản chiếu. Để tận dụng các chức năng lập phiên bản thư viện bản chiếu, hãy xem Office SharePoint Server 2007 trợ giúp.

Để xác định phiên bản mới nhất của bản chiếu trong thư viện bản chiếu, chỉ cần sắp xếp và lọc trong danh sách thư viện bản chiếu. Để tìm hiểu cách xác định phiên bản mới nhất của bản chiếu, hãy xem Office SharePoint Server 2007 trợ giúp.

Office PowerPoint 2007 tự động ghi nhớ vị trí của nhiều thư viện bản chiếu để bạn có thể dễ dàng định vị chúng.

Bằng cách sử dụng thư viện bản chiếu với Office SharePoint Server 2007, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

 • Lưu trữ trang chiếu trong một vị trí được chia sẻ cho người khác để truy nhập.

 • Theo dõi và xem lại các thay đổi cho trang chiếu.

 • Xác định phiên bản mới nhất của bản chiếu.

Đầu trang

Phát hành bản chiếu vào thư viện bản chiếu

Ghi chú: Trước khi bạn có thể phát hành bản chiếu vào thư viện bản chiếu, bạn phải tạo một danh sách thư viện bản chiếu trên một máy chủ Office SharePoint Server 2007 . Để tạo thư viện bản chiếu, hãy xem máy chủ Office SharePoint Server 2007 trợ giúp.

 1. Mở bản trình bày chứa bản chiếu mà bạn muốn phát hành lên thư viện bản chiếu.

 2. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ tới phát hành, sau đó bấm Phát hành bản chiếu.

  Phát hành Trang chiếu

 3. Trong hộp thoại Phát hành Bản chiếu, hãy chọn hộp kiểm cạnh bản chiếu mà bạn muốn phát hành cho Thư viện Bản chiếu.

  Để chọn tất cả bản chiếu, hãy bấm Chọn Tất cả.

 4. Trong phần Tên tệp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đổi tên một hoặc nhiều trang chiếu tệp, bấm vào tên tệp hiện có, sau đó nhập tên mới.

  • Để giữ bản chiếu mặc định tên tệp, hãy tiếp tục đến bước 5.

   Ghi chú: PowerPoint sẽ tự động tên tệp mỗi trang chiếu bằng cách sử dụng tên bản trình bày và một số định danh (ID) bản chiếu duy nhất làm tên tệp mặc định. Nếu bạn di chuyển trang chiếu của bạn, ID số trang chiếu không còn xuất hiện trong thứ tự liên tiếp.

 5. Bên dưới mô tả, hãy bấm và nhập mô tả của tệp trang chiếu.

 6. Trong bản Phát hành vào danh sách, nhập hoặc bấm vào vị trí của thư viện bản chiếu mà bạn muốn phát hành trang chiếu của bạn để, và sau đó bấm phát hành.

Đầu trang

Thêm trang chiếu từ thư viện bản chiếu vào bản trình bày của bạn

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn thêm bản chiếu vào.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm bản chiếu , bấm vào mũi tên bên dưới Trang chiếu mới, sau đó bấm Dùng lại bản chiếu.

 3. Trong ngăn Dùng lại bản chiếu vào, trong hộp chèn trang chiếu từ , nhập vị trí của thư viện bản chiếu, sau đó bấm mũi tên Xác định vị trí của trang chiếu để tìm thư viện bản chiếu. Hoặc bấm duyệt để định vị thư viện bản chiếu.

 4. Trong danh sách Tất cả trang chiếu , hãy bấm vào trang chiếu mà bạn muốn thêm.

  Để xem hình thu nhỏ lớn hơn của một trang chiếu, hãy đặt con trỏ lên trang chiếu.

 5. Để thêm nhiều trang chiếu từ thư viện bản chiếu vào bản trình bày của bạn, hãy lặp lại bước 3 và 4.

Ghi chú: Nếu bạn muốn được thông báo khi người nào đó thay đổi trang chiếu mà bạn đã thêm vào bản trình bày của bạn từ thư viện bản chiếu, ở dưới cùng của ngăn Dùng lại bản chiếu , bấm vào trang chiếu, sau đó chọn hộp kiểm cho tôi biết khi thay đổi trang chiếu này .

Đầu trang

Kiểm tra các thay đổi cho trang chiếu được thêm từ thư viện bản chiếu

 1. Mở bản trình bày có chứa một hoặc nhiều trang chiếu ban đầu gửi từ thư viện bản chiếu trên một máy chủ.

  Hộp thoại kiểm tra cập nhật trang chiếu xuất hiện thông báo cho bạn bản trình bày chứa một hoặc nhiều trang chiếu liên kết với thư viện bản chiếu. Hộp thoại cung cấp cho bạn tùy chọn để kiểm tra các thay đổi cho các trang chiếu.

  Kiểm tra Cập nhật Trang chiếu

 2. Trong hộp thoại kiểm tra cập nhật trang chiếu , bấm kiểm tra.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu có không có trang chiếu trong bản trình bày để Cập Nhật, thư có những trang chiếu không Cập Nhật tại thời điểm này, hãy bấm OK xuất hiện. Bấm OK.

  • Nếu hộp thoại Xác nhận cập nhật trang chiếu xuất hiện, Hiển thị hình thu nhỏ của bản chiếu trong bản trình bày và một bản chiếu từ thư viện bản chiếu, so sánh chúng, và rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Để thay thế cục bộ trang chiếu với trang chiếu đã thay đổi từ thư viện bản chiếu, bấm thay thế.

   • Để thêm trang chiếu đã thay đổi bản trình bày để bạn có thể so sánh hai bản chiếu kỹ hơn, hãy bấm chắp thêm.

    Ghi chú: Chắp thêm chèn vào trang chiếu Cập Nhật sau khi một chưa được Cập Nhật trong bản trình bày của bạn.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×