Dùng phối thư để cá nhân hóa thư để gửi thư hàng loạt

Dùng phối thư để cá nhân hóa thư để gửi thư hàng loạt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn có hàng loạt thư để gửi cho mọi người trên danh sách gửi thư của bạn, bạn có thể dùng phối thư để tạo một lô cá nhân hóa chữ cái. Mỗi ký tự được sản xuất có giống nhau bố trí, định dạng, văn bản và đồ họa. Chỉ các phần cụ thể của chữ cái khác nhau và được cá nhân hóa.

Có ba tệp có liên quan đến việc tạo và in chữ cái bằng cách dùng quy trình phối thư:

 • Tài liệu chính
  tài liệu này chứa văn bản và đồ họa (một logo hoặc hình ảnh, ví dụ) là giống hệt cho mỗi phiên bản của tài liệu đã phối. Nội dung của thư là ví dụ về nội dung giống nhau.

 • Danh sách gửi thư
  đây là nguồn dữ liệu được dùng để nhập thông tin trong chữ cái. Danh sách gửi thư của bạn có tên, ví dụ, và tài liệu của bạn chính là thư sẽ được gửi đến các tên trong danh sách của bạn.

 • Tài liệu đã phối
  tài liệu này là kết hợp của tài liệu chính và danh sách gửi thư. Phối thư sẽ kéo thông tin từ danh sách gửi thư và đặt nó trong tài liệu chính, dẫn đến kết quả trong một bức thư cá nhân hóa cho từng người.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách hoạt động của phối thư cho các chữ cái trong video sau đây là một phần của khóa đào tạo.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu chính của bạn

Trước khi bạn bắt đầu phối thư, chuẩn bị thư của bạn. Nếu bạn đang cho phép mọi người biết về một sự kiện sắp tới, ví dụ, bao gồm tên, ngày, thời gian và vị trí của sự kiện. Đó là những chi tiết mà có thể quan trọng đối với tất cả người nhận thư của bạn.

 1. Trên tab gửi thư , trong nhóm bắt đầu phối thư , chọn bắt đầu phối thư > thư.

  Trong Word, trên tab gửi thư, chọn bắt đầu phối thư, sau đó chọn một tùy chọn.

 2. Trong Word, hãy nhập nội dung thư (ví dụ sau) bạn muốn gửi cho mọi người.

  Mẫu của thư trong Word để bel được dùng để phối thư.

Bước 2: Thiết lập danh sách gửi thư của bạn

Danh sách gửi thư là nguồn dữ liệu của bạn. Nó có thể là một bảng tính Excel , một thư mục liên hệ Outlook , cơ sở dữ liệu Access hoặc danh sách địa chỉ Office . Nó chứa các bản ghi đó Word sử dụng để lấy thông tin từ xây dựng các thư của bạn.

Mẹo

 • Nếu bạn không có một danh sách gửi thư, bạn có thể tạo một trong quá trình phối thư. Trước khi bạn bắt đầu quá trình phối thư, thu thập tất cả các bản ghi dữ liệu của bạn và thêm chúng vào nguồn dữ liệu của bạn.

 • Nếu bạn đang dùng một bảng tính Excel , đảm bảo rằng cột cho mã ZIP hoặc mã bưu chính sẽ được định dạng dưới dạng văn bản để bạn không mất bất kỳ số không.

 • Nếu bạn muốn sử dụng Outlook liên hệ của bạn, hãy đảm bảo Outlook chương trình email mặc định.

Bước 3: Danh sách gửi thư của bạn nối kết đến tài liệu chính của bạn

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để mở nguồn dữ liệu cho danh sách gửi thư và nối kết đến thư của bạn.

 1. Trên tab gửi thư , trong nhóm bắt đầu phối thư , chọn Chọn người nhận, sau đó chọn một tùy chọn.

  Như một phần của phối thư Word, trên tab gửi thư, trong nhóm phối bắt đầu, chọn chọn người nhận, sau đó chọn nhập một danh sách mới

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn không có một danh sách gửi thư, chọn kiểu danh sách mới và tạo một.

   hoặc

  • Nếu danh sách gửi thư của bạn trong một bảng tính Excel , cơ sở dữ liệu Access hoặc kiểu khác của tệp dữ liệu, hãy chọn sử dụng danh sách hiện có. Rồi duyệt tới danh sách của bạn và chọn mở.

   hoặc

  • Nếu bạn đang dùng Outlook liên hệ của bạn, hãy chọn chọn từ liên hệ Outlook.

 3. Chọn tệp > lưu dưới dạng.

 4. Trong hộp tên tệp , nhập tên tệp, sau đó chọn lưu.


Sửa danh sách người nhận

Nếu bạn đang tạo và in các chữ cái cho tất cả mọi người trên danh sách của bạn, hãy đi đến "bước 4: thêm nội dung được cá nhân hóa vào thư của bạn." Nếu bạn muốn gửi thư cho những người trực tiếp, ví dụ, trong 20 dặm một sự kiện mà bạn đang lưu trữ, sau đó sử dụng một bộ lọc như mã ZIP hoặc mã bưu chính để thu hẹp danh sách.

 1. Chọn sửa danh sách người nhận.

  Như một phần của phối thư Word, trên tab gửi thư, trong nhóm phối bắt đầu, chọn sửa danh sách người nhận.

 2. Trong hộp thoại Người nhận phối thư , hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tên của từng người bạn muốn nhận email của bạn.

  Chọn hàng bằng cách chọn hộp kiểm

Trong hộp thoại Người nhận phối thư , có những tùy chọn để tinh chỉnh danh sách người nhận. Hai tùy chọn được dùng thường xuyên nhất là để sắp xếp và lọc danh sách để giúp dễ dàng tìm thấy tên và địa chỉ.

Trong Word, tài liệu phối thư, chọn người nhận sửa và trong hộp thoại người nhận phối thư, bên dưới tinh chỉnh danh sách người nhận, chọn một tùy chọn.

Để biết thông tin chi tiết hơn, hãy xem sắp xếp và lọc dữ liệu cho phối thư.

Bước 4: Thêm nội dung được cá nhân hóa thư của bạn

Thêm nội dung vào thư của bạn là khác nhau cho mỗi người nhận thư — ví dụ, tên và địa chỉ của họ. Cách thực hành tốt nhất để thêm các chi tiết là chèn trường phối trong tài liệu chính của bạn.

 1. Trên tab gửi thư , trong nhóm trường viết & chèn , chọn Khối địa chỉ.

  Như một phần của phối thư Word, trên tab gửi thư, trong nhóm trường viết & chèn, chọn khối địa chỉ.

 2. Trong hộp thoại Chèn khối địa chỉ , chọn định dạng cho tên của người nhận sẽ hiển thị trong thư.

  Các tùy chọn khối địa chỉ

 3. Chọn OK.

  Lưu ý: Để xem làm thế nào một địa chỉ sẽ xuất hiện trong thư, trong phần xem trước, hãy chọn Xem trước kết quả. Chọn tiếp theo Nút bản ghi tiếp theo để có kết quả xem trước phối thư hoặc trước Nút bản ghi trước đó cho phối thư xem trước kết quả nút ghi để chuyển qua các bản ghi trong nguồn dữ liệu của bạn.

 4. Trong nhóm viết & chèn , chọn Dòng lời chào.

  Như một phần của phối thư Word, trên tab gửi thư, trong nhóm trường viết & chèn, chọn dòng lời chào.

 5. Trong hộp thoại Chèn dòng lời chào , hãy chọn định dạng bạn muốn dùng.

 6. Chọn OK để chèn trường phối thư.

 7. Chọn tệp > lưu để giữ nguyên chữ cái (ví dụ sau) bạn đang tạo để phối thư.

  Mẫu thư phối thư trong Word Hiển thị trường "khối địa chỉ" và "dòng lời chào" trường.

Để chèn thông tin tùy chỉnh khác trong thư từ danh sách gửi thư của bạn, hãy xem Thêm từng trường phối thư cùng một lúc.


Xác nhận tên trường phối

Đảm bảo rằng Word tìm thấy tên và địa chỉ trong danh sách gửi thư của bạn.

 1. Trên tab gửi thư , trong nhóm trường viết & chèn , chọn Khớp trường.

  Mẹo: Trường phối cũng có thể mở từ hộp thoại Chèn khối địa chỉ bạn đã dùng để thêm một khối địa chỉ vào tài liệu chính.

 2. Trong hộp thoại Khớp trường , xác nhận rằng các trường bản ghi xuất hiện trong danh sách khớp với các tên trong tiêu đề cột cho các bản ghi trong nguồn dữ liệu danh sách gửi thư của bạn.

  Hộp thoại Khớp Trường

  Lưu ý: Có hai cột trong hộp thoại. Cột bên trái là một danh sách tên phổ biến trong một bản ghi kinh doanh ví dụ. Cột bên phải là tên trường tên thông thường được ánh xạ vào đầu đề cột trong tệp nguồn dữ liệu của bạn.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu trường tên hiển thị khớp đầu đề cột bạn đã dùng cho bản ghi trong nguồn dữ liệu danh sách gửi thư của bạn, không làm gì.

   hoặc

  • Nếu (không khớp) xuất hiện trong trường tên mà bạn mong đợi sẽ khớp với đầu đề cột trong nguồn dữ liệu của bạn, chọn mũi tên thả xuống, sau đó chọn tên trường trong nguồn dữ liệu danh sách gửi thư của bạn. Lặp lại khi cần thiết.

 4. Chọn OK.


Định dạng trường phối thư

Để thay đổi phông, kích cỡ hoặc dãn cách giữa các nội dung được sáp nhập, hãy chọn tên trường phối và thực hiện thay đổi bạn muốn.

 1. Trên tab gửi thư , trong nhóm Xem trước kết quả , chọn Xem trước kết quả để chuyển từ kết quả phối trở lại trường phối thư trong thư của bạn.

  Trong Word, trên tab gửi thư, nhóm xem trước kết quả.

 2. Chọn tên trường phối.

  Trường Khối Địa chỉ đã chọn

 3. Trên trang đầu tab, hãy chọn phông và cỡ phông bạn muốn dùng.

  Trong Word, trên tab trang đầu, trong nhóm phông, hãy chọn phông và cỡ phông.

 4. Trên tab Bố trí trang (Word 2013) hoặc tab bố trí (Word 2016), hãy chọn đoạn văn, dãn cách bạn muốn.

  Trong Word, trên tab bố trí, trong nhóm đoạn văn, đặt dãn cách.

  Lưu ý: Vì Word xử lý mỗi dòng trong một khối địa chỉ với một đoạn văn, bạn có thể muốn giảm khoảng cách giữa các dòng.

Bước 5. Xem trước và in các chữ cái

 1. Chọn Xem trước kết quả, sau đó chọn tiếp theo Nút bản ghi tiếp theo để có kết quả xem trước phối thư hoặc trước Nút bản ghi trước đó cho phối thư xem trước kết quả nút ghi để đảm bảo tên và địa chỉ trong nội dung của thư của bạn hiển thị đúng.

  Mẹo: Để chuyển tới đầu danh sách, hãy chọn nút ghi Nút bản ghi đầu tiên cho phối thư xem trước kết quả đầu tiên, và để đi đến cuối danh sách, hãy chọn nút ghi Nút bản ghi cuối cùng cho phối thư xem trước kết quả cuối cùng.

 2. Chọn kết thúc & phối > in tài liệu.

  Như một phần của phối thư Word, trên tab gửi thư, trong nhóm kết thúc, chọn kết thúc & phối, rồi chọn một tùy chọn.

Bước 6: Lưu thư cá nhân hóa của bạn

Khi bạn lưu tài liệu phối thư, nó được duy trì kết nối với danh sách gửi thư của bạn để bạn có thể dùng nó để gửi thư hàng loạt tiếp theo của bạn.


Để dùng lại tài liệu phối thư

 • Mở tài liệu phối thư và chọn khi Word sẽ nhắc bạn giữ kết nối.


Để thay đổi địa chỉ trong tài liệu phối thư

 • Mở tài liệu phối thư và chọn Sửa danh sách người nhận để sắp xếp, lọc và chọn địa chỉ cụ thể.

Thêm thông tin

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×