Dùng phông chữ trang trí từ nhà cung cấp bên thứ ba

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn sử dụng phông chữ không có trong PowerPoint, bạn có thể thêm các bộ phông chữ từ nhà cung cấp bên thứ ba.

Khi bạn tải xuống và cài đặt các phông chữ (từ Windows) bạn có thể dùng chúng trong bất kỳ ứng dụng phần mềm của bạn. Nhưng hãy ghi nhớ những điều:

  • Bạn tải xuống phông chữ của bên thứ ba rủi ro.

  • Không có nhiều site hợp lệ, nơi bạn có thể mua phông. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp không cho phép bạn nhúng chúng. (Quyền cấp phép xác định cách thức và việc phông có thể được nhúng trong tài liệu.) Này có thể là sự cố nếu bạn đang lên kế hoạch để gửi bản trình bày của bạn để những người khác không có các phông chữ được cài đặt. Họ sẽ không nhìn thấy các phông chữ bạn cẩn thận đã chọn. Thay vào đó, họ sẽ nhìn thấy thay thế phông được chọn trong số những họ có trên máy tính của họ.

  • Mặc dù có những site phông chữ miễn phí trên trang web, cũng có một số bộ phông chữ chưa hoàn chỉnh, và những phông chữ khác có thể xung đột với phông chữ mà bạn đã có trên máy tính.

Phông chữ mà bạn có thể tìm thấy trên web

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×