Dùng phím truy nhập từ Office 2003 trong chương trình Ribbon

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong các chương trình Microsoft Office 2010 , menu và thanh công cụ đã được thay thế bằng ruy-băng, đây là một phần của Giao diện người dùng Microsoft Fluent. Tuy nhiên, nếu bạn có nhớ và quen dùng phím truy nhập từ các phiên bản trước của Microsoft Office, chúng sẽ có còn hiệu lực.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng Microsoft Office Starter 2010, phím truy nhập chỉ cho các tính năng được hỗ trợ trong Office Starter sẽ hoạt động. Để biết thêm thông tin về các tính năng sẵn dùng trong Office Starter, hãy xem tính năng Word Starter hỗ trợhỗ trợ các tính năng Excel Starter.

Khi bạn đang dùng một phím truy nhập một phiên bản trước của Office, một thông báo được hiển thị để thông báo cho bạn và để nhắc bạn phím mà bạn đã nhấn. Ví dụ, trong Word 2010 bạn muốn chèn siêu kết nối trong tệp của bạn, và bạn dùng để sử dụng trình tự phím truy nhập từ Office 2003, vì vậy bạn nhấn ALT + I. Thông báo sau đây được hiển thị để nhắc bạn phím mà bạn đã nhấn: phím truy nhập Office: ALT, I,. Khi bạn nhấn vào tôi khóa một lần nữa, hộp thoại Chèn siêu kết nối được hiển thị.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×