Dùng nhiều chủ đề trong một bản trình bày

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn bản trình bày chứa nhiều hơn một chủ đề (bố trí có chứa màu, phông và hiệu ứng), bản trình bày của bạn phải chứa nhiều trang chiếu cái. Từng cái chứa một tập hợp các bố trí sẽ mất màu, phông và hiệu ứng chủ đề của bạn.

Mỗi chủ đề được liên kết với một tập hợp các bố trí, và mỗi bộ bố trí được liên kết với một trang chiếu cái. Vậy, hai trang chiếu cái sẽ có hai bộ bố trí (thiết kế hai) mà bạn có thể áp dụng cho bản trình bày của bạn.

Sử dụng nhiều chủ đề trong bản trình bày trong PowerPoint 2016 và 2013

Bản trình bày của bạn hiện có một trang chiếu cái với một chủ đề được áp dụng. Để thêm một chủ đề thứ nhì, hãy thêm trang chiếu cái khác với chủ đề khác. Sau đây là cách thực hiện:

 1. Trên tab Xem, hãy chọn Trang chiếu Cái.

  hiển thị nút trang chiếu cái trên ribbon trong PowerPoint

 2. Trên tab Trang chiếu Cái, chọn Chèn Trang chiếu Cái.

  Mẹo: Trang chiếu cái thứ hai được chèn vào và chọn tự động.

 3. Trên tab Trang chiếu Cái, chọn Chủ đề, và chọn một chủ đề từ danh sách.

  Hiện Các tùy chọn Chủ đề Trang chiếu Cái trong PowerPoint

  Trang chiếu cái bạn đã thêm sẽ có một chủ đề khác từ các trang chiếu cái trong bản trình bày của bạn.

 4. Khi bạn đã hoàn thành các lựa chọn, bấm Đóng dạng xem bản cái.

Sử dụng nhiều chủ đề trong bản trình bày PowerPoint 2010 hoặc 2007

 1. Trên tab Xem, hãy bấm vào Trang chiếu Cái.

 2. Trên tab Trang chiếu Cái, trong nhóm Sửa Chủ đề, bấm Chủ đề.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để áp dụng một chủ đề dựng sẵn, bên dưới cài sẵn, hãy bấm vào chủ đề bạn muốn.

  • Để áp dụng một chủ đề mới được tạo hoặc một chủ đề hiện có mà bạn đã sửa đổi và lưu lại, trong mục Tùy chỉnh, hãy bấm vào chủ đề bạn muốn.

   Ghi chú: Tùy chỉnh sẵn dùng trong bộ sưu tập chủ đề chỉ khi bạn đã tạo một hoặc nhiều chủ đề tùy chỉnh. Để biết thêm thông tin về tùy chỉnh một chủ đề trong SharePoint 2010, hãy xem tùy chỉnh và lưu chủ đề trong PowerPoint. Để biết thông tin về tùy chỉnh một chủ đề trong SharePoint 2007, hãy xem tùy chỉnh và lưu chủ đề trong PowerPoint 2007.

  • Để áp dụng một tài liệu có chủ đề được lưu ở một vị trí khác, hãy bấm Duyệt tìm Chủ đề, rồi tìm và chọn chủ đề bạn muốn.

 4. Để áp dụng một cái thứ hai và tập hợp các bố trí, cuộn đến cuối của bố trí trong Dạng xem trang chiếu cái.

 5. Bấm sau bố trí cuối cùng, bấm chủ đề, sau đó chọn một chủ đề. Một bộ bố trí mới sẽ xuất hiện trong kiểu mà bạn đã chọn.

 6. Tiếp tục cho đến khi bạn thực hiện xong, sau đó bấm Đóng dạng xem bản cái.

Nhiều Trang chiếu Cái
Hai chủ đề được áp dụng cho hai riêng trang chiếu cái trong một bản trình bày

Để áp dụng cái của bạn cho trang chiếu mới

 • Bên dưới bản chiếu, hãy bấm vào mũi tên xuống bên cạnh trang chiếu mới để thả xuống một vùng chọn hình thu nhỏ.

  Nút trang chiếu mới
 • Di chuyển các hình thu nhỏ, và bấm chủ đề và bố trí bạn muốn dùng.

  Bấm mũi tên bên cạnh các trang chiếu mới cho vùng chọn của cái

Để biết thêm thông tin, hãy xem sửa và áp dụng lại bố trí bản chiếu

Để áp dụng cái của bạn cho trang chiếu hiện có

 • Bấm vào trang chiếu bạn muốn thay đổi.

 • Bên dưới bản chiếu, hãy bấm vào mũi tên xuống bên cạnh bố trí để thả xuống một vùng chọn hình thu nhỏ.

  Nút bố trí
 • Di chuyển các hình thu nhỏ, và bấm chủ đề và bố trí bạn muốn dùng.

  Bấm vào mũi tên xuống bên cạnh bố trí cho các lựa chọn của cái

Để biết thêm thông tin, hãy xem sửa và áp dụng lại bố trí bản chiếu

Nối kết để biết thêm thông tin về chủ đề

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×