Dùng nhóm Gửi/Nhận để làm gì?

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhóm gửi/nhận chứa một hoặc nhiều tài khoản email, nguồn cấp RSS và phát hành Internet lịch mà bạn đã thiết lập trong Microsoft Outlook. Nhóm gửi/nhận Tất cả tài khoản được cấu hình sẵn và bao gồm trong Microsoft Office Outlook 2007 theo mặc định.

Nếu bạn chỉ có một tài khoản, Tất cả tài khoản nhóm mặc định là tất cả bạn cần. Bạn có thể thực hiện thay đổi cho nhóm này cho các thiết đặt mà bạn muốn ảnh hưởng đến tài khoản đơn của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn có bất kỳ tổ hợp nhiều tài khoản email, nguồn cấp RSS, hoặc lịch được phát hành Internet, chúng tôi khuyên bạn rời khỏi nhóm Tất cả tài khoản như là và tạo nhóm tùy chỉnh để tùy chỉnh kết nối và hành vi tải xuống.

Trong bài viết này

Giới thiệu về nhóm gửi/nhận

Tạo nhóm gửi/nhận mới

Tạo nhóm gửi/nhận mới dựa trên một nhóm hiện có

Sửa nhóm gửi/nhận

Đổi tên nhóm gửi/nhận

Loại bỏ nhóm gửi/nhận

Giới thiệu về nhóm Gửi/Nhận

Bạn có thể xác định hành vi khác nhau cho từng nhóm gửi/nhận, chẳng hạn như tần suất mà Outlook kết nối với máy chủ thích hợp để gửi và nhận được các mục cho nhóm, hoặc hành vi kết nối khi Outlook đang trực tuyến hoặc ngoại tuyến.

Với nhóm Gửi/Nhận, bạn có thể chỉ định:

 • Có đưa vào tài khoản không khi bạn gửi hoặc nhận thư.

 • Thư nên được gửi hay nhận hoặc cả gửi và nhận từ một tài khoản.

 • Các hành động gửi/nhận thư có thể diễn ra thường xuyên như thế nào.

 • Giới hạn kích thước của thư được tải xuống.

 • Thư mục cần đưa vào khi bạn gửi và nhận thư.

 • Chỉ tải xuống tiêu đề cho thư mới.

 • Thiết đặt khi Outlook ngoại tuyến.

Cấu hình nhóm gửi/nhận thông thường là một quy trình lần. Bạn có thể sẽ không vào lại thiết đặt của bạn, trừ khi bạn thêm tài khoản hoặc thay đổi kiểu làm việc của bạn. Khi bạn loại bỏ tài khoản, chúng sẽ tự động bị loại bỏ khỏi nhóm gửi/nhận.

Lưu ý: Các tùy chọn và quy tắc được hiển thị trong hộp thoại Thiết đặt gửi/nhận sẽ khác nhau, tùy thuộc vào loại tài khoản mà bạn đang làm việc.

Đầu trang

Tạo nhóm gửi/nhận mới

 1. Trên menu công cụ , trỏ tới Gửi/nhận, trỏ tới Thiết đặt gửi/nhận, sau đó bấm Xác định nhóm gửi/nhận.

  Lối tắt bàn phím để mở hộp thoại Nhóm gửi/nhận, hãy nhấn CTRL + ALT + S.

 2. Bấm Mới.

 3. Nhập tên cho Nhóm Gửi/Nhận mới và sau đó bấm OK.

  Hộp thoại Thiết đặt Gửi/Nhận xuất hiện cho nhóm Gửi/Nhận mới.

 4. Tất cả tài khoản sẵn dùng được liệt kê tại mục Tài khoản. Để đưa một tài khoản vào nhóm Gửi/Nhận, hãy chọn tài khoản và sau đó chọn hộp kiểm Đưa tài khoản đã chọn vào nhóm này.

  Sau khi chọn hộp kiểm, bạn có thể sử dụng các tùy chọn trong hộp thoại.

Đầu trang

Tạo nhóm gửi/nhận mới dựa trên một nhóm hiện có

 1. Trên menu công cụ , trỏ tới Gửi/nhận, trỏ tới Thiết đặt gửi/nhận, sau đó bấm Xác định nhóm gửi/nhận.

  Lối tắt bàn phím để mở hộp thoại Nhóm gửi/nhận, hãy nhấn CTRL + ALT + S.

 2. Chọn nhóm Gửi/Nhận bạn muốn sao chép và sau đó bấm Sao chép.

 3. Nhập tên cho Nhóm Gửi/Nhận mới và sau đó bấm OK.

 4. Chọn bản sao của nhóm Gửi/Nhận mà bạn đã tạo ra trong bước trước và sau đó bấm Sửa.

  Hộp thoại Thiết đặt Gửi/Nhận xuất hiện cho nhóm Gửi/Nhận mới.

 5. Tất cả tài khoản sẵn dùng được liệt kê tại mục Tài khoản. Để đưa một tài khoản vào nhóm Gửi/Nhận, hãy chọn tài khoản và sau đó chọn hộp kiểm Đưa tài khoản đã chọn vào nhóm này.

  Sau khi chọn hộp kiểm, bạn có thể sử dụng các tùy chọn trong hộp thoại.

Đầu trang

Chỉnh sửa nhóm Gửi/Nhận

 1. Trên menu công cụ , trỏ tới Gửi/nhận, trỏ tới Thiết đặt gửi/nhận, sau đó bấm Xác định nhóm gửi/nhận.

  Lối tắt bàn phím để mở hộp thoại Nhóm gửi/nhận, hãy nhấn CTRL + ALT + S.

 2. Chọn nhóm Gửi/Nhận mà bạn muốn thay đổi và sau đó bấm Sửa.

Đầu trang

Đổi tên nhóm Gửi/Nhận

 1. Trên menu công cụ , trỏ tới Gửi/nhận, trỏ tới Thiết đặt gửi/nhận, sau đó bấm Xác định nhóm gửi/nhận.

  Lối tắt bàn phím để mở hộp thoại Nhóm gửi/nhận, hãy nhấn CTRL + ALT + S.

 2. Chọn nhóm Gửi/Nhận mà bạn muốn thay đổi và sau đó bấm Đổi tên.

Đầu trang

Xóa bỏ nhóm Gửi/Nhận

 1. Trên menu công cụ , trỏ tới Gửi/nhận, trỏ tới Thiết đặt gửi/nhận, sau đó bấm Xác định nhóm gửi/nhận.

  Lối tắt bàn phím để mở hộp thoại Nhóm gửi/nhận, hãy nhấn CTRL + ALT + S.

 2. Chọn nhóm Gửi/Nhận mà bạn muốn xóa bỏ và sau đó bấm Loại bỏ.

  Thông tin tài khoản của bạn không bị xóa khi bạn loại bỏ nhóm gửi/nhận.

Lưu ý: Bạn không thể loại bỏ nhóm gửi/nhận Tất cả tài khoản . Nếu bạn không muốn sử dụng nhóm gửi/nhận Tất cả tài khoản , bạn có thể chọn nó, bấm sửa, rồi bên dưới tài khoản, chọn từng tài khoản, và sau đó xóa hộp kiểm bao gồm tài khoản đã chọn trong nhóm này .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×