Dùng nhóm để sửa đổi dạng xem SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nhóm thu thập cùng nhau như mục hoặc tài liệu lại với nhau dựa trên một giá trị cột. Bạn có thể chọn để hiển thị chỉ đề mục nhóm, hoặc mở rộng vùng chọn hiện tất cả các mục hoặc tài liệu dưới một đề mục nhóm. Khi bạn nhóm các dạng xem, nó chỉ rearranges cách dữ liệu được hiển thị, và không thêm hoặc loại bỏ nội dung từ dạng xem.

Tài liệu hoặc mục trong dạng xem nhóm

Khi bạn tạo hoặc sửa một dạng xem, bạn có thể xác định nhóm trên một hoặc hai cột. Bạn có thể kết hợp gộp nhóm với bộ lọc hoặc sắp xếp.

 1. Hãy chọn sửa hoặc tạo dạng xem

  Để sửa một dạng xem

  Mở danh sách hoặc thư viện.

  Trong SharePoint Online, bấm tùy chọn dạng xem, sau đó bấm sửa dạng xem hiện tại.

  Dạng xem tùy chọn menu với sửa dạng xem hiện tại được tô sáng

  Trong SharePoint Server, bấm tab Thư viện , sau đó bấm sửa đổi dạng xem.

  Thư viện SharePoint Online Ribbon tab sửa đổi dạng xem tùy chọn

  Để tạo dạng xem

  Trong SharePoint Online, bấm tùy chọn dạng xem, bấm lưu dạng xem và đặt tên cho dạng xem.

  Trong SharePoint Server, bấm tab Thư viện , sau đó bấm tạo dạng xem.

  Nếu bạn đang tạo dạng xem mới, hãy điền vào các trường khác khi cần thiết.

 2. Để nhóm dữ liệu của bạn, hãy cuộn xuống và mở rộng Nhóm theo. Trong phần Theo nhóm, hãy bấm nhóm theo cột đầu tiên thả xuống và chọn một trường . Trường này là một trong nhiều cột sẵn dùng cho danh sách hoặc thư viện của bạn.

  Chọn một hoặc hai cột để nhóm theo
 3. Bấm hiện nhóm trong thứ tự tăng dần hoặc hiện nhóm trong thứ tự giảm dần.

 4. Nếu bạn muốn nhóm theo cột khác, hãy chọn một cột trong rồi nhóm theo cột:, và đặt thứ tự để nhóm theo.

 5. Di chuyển đến trên cùng hoặc dưới cùng của trang và bấm OK.

Ghi chú: Khi phân nhóm theo trường siêu dữ liệu quản lý, bằng cách dùng nhiều hơn một siêu dữ liệu quản lý trường trong các nhóm có thể sẽ có ảnh hưởng đến hiệu suất trên trang tải cho dạng xem thư viện nơi gộp nhóm được bật. (Ví dụ: cột 1 và 2 cột là cả hai trường siêu dữ liệu quản lý. Bạn nhóm đầu tiên bằng cột 1, sau đó cột 2. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của trang).

Nếu bạn đang dùng SharePoint Online, bạn cũng có thể nhóm bằng cách bấm vào tiêu đề cột trong danh sách hoặc thư viện và chọn Nhóm theo [tên cột].

Groupby tùy chọn trên menu tiêu đề cột

SharePoint preselects cột và sau đó sẽ nhóm tất cả dữ liệu theo sự khác biệt trong cột đó dữ liệu. Để hoàn tác gộp nhóm, bấm vào tiêu đề và sau đó bấm nhóm theo một lần nữa.

Sắp xếp, lọc và nhóm

Bạn có thể kết hợp gộp nhóm với sắp xếp và lọc dữ liệu của bạn. Thật tốt nhất để chọn cột mà bạn muốn nhóm theo và sau đó thiết lập tính năng lọc và sắp xếp. Khi bạn thiết lập nhóm, bạn xác định thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, vì vậy không cần cũng có thể tạo một sắp xếp trên cùng một trường. Tuy nhiên, bạn có thể muốn tạo một bộ lọc trên nhóm của bạn để thu hẹp số của nhóm.

Để tìm hiểu cách sắp xếp dạng xem, hãy xem sử dụng sắp xếp để sửa đổi dạng xem SharePoint.

Để tìm hiểu cách để lọc một dạng xem, hãy xem sử dụng lọc để sửa đổi dạng xem SharePoint.

Chúng tôi luôn lắng nghe

Cập Nhật tháng 1, 2017

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Vui lòng bao gồm phiên bản của bạn SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt bạn đang dùng. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×