Dùng một từ xa Apple để chuyển qua trình chiếu của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể dùng một từ xa Apple để di chuyển qua trình chiếu của bạn để bạn có thể hướng dẫn xung quanh phòng trong khi bạn trình bày. Để có kết quả tốt nhất, hãy dùng từ xa trong vòng 30 feet của máy tính của bạn.

Quan trọng: Từ xa của bạn phải được kết nối với máy tính của bạn trước khi nó có thể dùng với PowerPoint Để tìm hiểu cách thiết lập của bạn từ xa, hãy đến trợ giúp Mac.

Điều khiển Từ xa Apple

Khung chú thích 1 Tăng âm lượng

Khung chú thích 2 Trở lại/tua lại

Khung chú thích 3 Giảm âm lượng

Khung chú thích 4 Phát/tạm dừng

Khung chú thích 5 Chuyển tiếp tiếp/nhanh

  • Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để

Thực hiện điều này

Chuyển đến trang chiếu hoặc hiệu ứng hoạt hình tiếp theo

Trên từ xa, hãy bấm nút Phát/tạm dừng hoặc Next/Fast chuyển tiếp .

Trở về trang chiếu trước đó hoặc hiệu ứng hoạt hình

Trên từ xa, hãy bấm vào nút Lùi/tua lại .

Tăng hoặc giảm âm lượng cho bất kỳ tệp âm thanh trong bản trình bày

Trên từ xa, hãy bấm nút Tăng âm lượng hoặc Khối lượng xuống .

Ghi chú: 

  • Bạn không thể kết thúc trình chiếu bằng cách dùng từ xa. Để kết thúc trình chiếu, hãy nhấn ESC trên bàn phím.

  • Nút phát/tạm dừng trên từ xa không bắt đầu trình chiếu.

  • Âm thanh hoặc phim trên một trang chiếu không thể điều khiển với từ xa, trừ khi bạn đã thêm hiệu ứng hoạt hình để phát, tạm dừng hoặc ngừng đối tượng đa phương tiện Để biết thêm thông tin về hoạt hình đối tượng, hãy xem hiệu ứng hoạt hình văn bản và đối tượng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×