Dùng mẫu Avery trong Word

Dùng mẫu Avery trong Word

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn sử dụng sản phẩm giấy Avery, chẳng hạn như nhãn, danh thiếp, ngăn và huy hiệu tên, bạn có thể sử dụng mẫu Avery trong Word. Tất cả bạn phải là số sản phẩm.

Tìm số hiệu sản phẩm Avery của bạn trong Word

 1. Trên tab gửi thư , hãy chọn nhãn.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Trong danh sách nhà cung cấp nhãn , chọn một trong Avery tùy chọn.

  Trong hộp tùy chọn nhãn, hãy chọn một nhà cung cấp nhãn Avery

 4. Trong danh sách số sản phẩm , hãy chọn số khớp với số sản phẩm trên gói Avery của bạn.

  Ghi chú: Nếu mẫu Avery của bạn không có trong danh sách số sản phẩm, hãy xem tải xuống và sử dụng trình hướng dẫn Avery® hoặc Tùy chỉnh Word để dùng tờ Avery® của bạn, ở phần sau của chủ đề này.

  Trong tùy chọn nhãn, hãy chọn một sản phẩm từ danh sách số sản phẩm.
 5. Bấm OK.

 6. Để in cùng một địa chỉ hoặc nội dung vào từng nhãn, hãy làm theo các bước trong in nhãn với cùng địa chỉ hoặc nội dung.

 7. Để in địa chỉ khác nhau hoặc nội dung trên từng nhãn, hãy làm theo các bước trong in nhãn với địa chỉ khác nhau hoặc nội dung.

In nhãn với cùng địa chỉ hoặc nội dung

Sau khi bạn đã cấu hình Word để in nhãn của bạn, hoặc bằng cách chọn sản phẩm nhãn như được mô tả trong Tìm số sản phẩm Avery của bạn trong Word hoặc bằng cách tùy chỉnh kích thước như được mô tả trong Word tùy chỉnh để dùng tờ Avery® của bạn, sử dụng các bước sau đây để in cùng một địa chỉ hoặc nội dung trên mỗi nhãn.

 1. Trên tab gửi thư , chọn nhãn để mở hộp thoại phong bì và nhãn , nếu nó không phải là đã mở.

 2. Trong phong bì và nhãn, hãy nhập địa chỉ (hoặc văn bản khác) mà bạn muốn trên mỗi nhãn trong hộp địa chỉ .

  Ghi chú: Hộp địa chỉ dành cho văn bản chỉ.

 3. Nếu bạn muốn in một nhãn đơn, chọn nhãn đơn trong phong bì và nhãnvà xác định các hàng và cột của nhãn mà bạn muốn in.

 4. Chọn in.

  Mẹo: Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng sản phẩm nhãn mà bạn đã chọn với máy in của bạn, trước tiên in nhãn của bạn đến một trang tính thông thường giấy để xem nếu vị trí của văn bản căn chỉnh với một trang tính thực tế của nhãn.

In nhãn với địa chỉ khác nhau hoặc nội dung

Sau khi bạn đã cấu hình Word để in nhãn của bạn, hoặc bằng cách chọn sản phẩm nhãn như được mô tả trong Tìm số sản phẩm Avery của bạn trong Word hoặc bằng cách tùy chỉnh kích thước như được mô tả trong Word tùy chỉnh để dùng tờ Avery® của bạn, sử dụng các bước sau đây để tạo và in nhãn với địa chỉ khác nhau hoặc nội dung.

 1. Trên tab gửi thư , chọn nhãn để mở hộp thoại phong bì và nhãn , nếu nó không phải là đã mở.

  Word Hiển thị sản phẩm nhãn mà bạn đã chọn trong khu vực nhãn .

 2. Bấm tài liệu mới.

  Word mở ra một tài liệu mới có chứa một bảng với kích thước phù hợp với sản phẩm nhãn đó.

  Word sẽ tạo ra một bảng với kích thước phù hợp với sản phẩm nhãn đã chọn của bạn.
 3. Nếu tài liệu mới không hiển thị đường lưới — và bạn muốn xem chúng — chọn tab bố trí , sau đó chọn Xem đường lưới để chuyển đổi hiển thị đường lưới và tắt.

 4. Chọn tab tệp , chọn tab in , sau đó chọn nút in .

  Mẹo: Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng sản phẩm nhãn mà bạn đã chọn với máy in của bạn, trước tiên in nhãn của bạn đến một trang tính thông thường giấy để xem nếu vị trí của văn bản căn chỉnh với một trang tính thực tế của nhãn.

Tải xuống và sử dụng Trình hướng dẫn Avery®

Trình hướng dẫn Avery hoạt động trong Office 2013, 2010 (không bao gồm Office Starter) và 2007. Kiểm tra trang web của Avery cho bộ phận hỗ trợ của Office 2016.

 1. Đến website Avery để tải xuống trình hướng dẫn.

 2. Sau khi cài đặt trình hướng dẫn, hãy bấm tab Avery trên ruy-băng Word .

 3. Bấm đúp vào nút Trình hướng dẫn Avery , và làm theo các hướng dẫn để tìm một Avery số sản phẩm, hãy chọn một thiết kế, bố trí, nhập thông tin của bạn, và hoàn thiện tờ mẫu của bạn.

  Nút Trình hướng dẫn Avery

 4. Trên tab Tệp, bấm In, và bấm nút In.

Tùy chỉnh Word để dùng tờ mẫu Avery® của bạn

Nếu mẫu Avery của bạn không có trong danh sách Số hiệu sản phẩm, bạn có thể tạo một mẫu tùy chỉnh trong Word.

 1. Đo kích thước nhãn, đường phân cách, hoặc thẻ và không gian giữa hai cái.

 2. Hãy làm theo các bước 1-4 của Tìm Avery® số sản phẩm của bạn trong Word. Trong bước 4, bên dưới số sản phẩm, hãy chọn một số sản phẩm gần nhất của bạn (tham chiếu đến các số đo Hiển thị trong hộp thông tin nhãn .

  Tùy chọn nhà bán nhãn và số sản phẩm

 3. Bấm Nhãn Mới.

 4. Thay đổi các số trong hộp để khớp với các số đo của bạn.

  Hộp Xem trước cho thấy những số đo sẽ áp dụng vào những tờ mẫu Avery của bạn.

 5. Sau khi bạn nhập số đo, bấm OK ba lần.

 6. Để in cùng một địa chỉ hoặc nội dung vào từng nhãn, hãy làm theo các bước trong in nhãn với cùng địa chỉ hoặc nội dung.

 7. Để in địa chỉ khác nhau hoặc nội dung trên từng nhãn, hãy làm theo các bước trong in nhãn với địa chỉ khác nhau hoặc nội dung.

Thông tin liên quan

Xem Sáp nhập thư đối với nhãn để tìm hiểu thêm về việc in nhãn thư.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×