Dùng lại thiết kế của một phần của mẫu hiện có

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn tạo thiết kế của một phần của mẫu mới theo một phần của mẫu hiện có, bạn phải mở phần của mẫu hiện có, thay đổi tên của nó trong hộp thoại Thuộc tính phần mẫu và sau đó lưu phần mới của mẫu với nhau, phân biệt tên tệp. Khi bạn thay đổi tên một phần của mẫu trong hộp thoại Thuộc tính phần mẫu , mẫu phần ID được cập nhật tự động. ID này thêm phân biệt một phần của mẫu với nhau.

  1. Trên menu tệp , bấm thiết kế mẫu biểu mẫu.

  2. Bên dưới mở mẫu biểu mẫu trong hộp thoại thiết kế mẫu biểu mẫu , hãy bấm Trên máy tính của tôi.

  3. Trong danh sách tệp của loại , bấm Phần của mẫu InfoPath.

  4. Duyệt đến và bấm vào phần của mẫu mà bạn muốn mở, sau đó bấm mở.

  5. Trên menu tệp , bấm thuộc tính.

  6. Trong hộp thoại Thuộc tính phần mẫu , hãy nhập tên mới trong hộp tên mẫu phần .

    Khi bạn thực hiện điều này, văn bản xác định trong hộp mẫu phần ID phản ánh tên mới. Mẫu phần ID được tạo tự động bằng InfoPath. Nó phải là duy nhất cho từng phần mẫu mới mà bạn tạo.

  7. Trên menu tệp , bấm Lưu như, và nhập tên tệp mới cho phần của mẫu.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×