Dùng email để gửi bản trình bày hoặc nối kết đến bản trình bày

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể gửi bản trình bày Microsoft PowerPoint 2010 cho người khác qua email dưới dạng tệp đính kèm, nối kết, tệp PDF, tệp XPS hoặc Internet Fax.

Ghi chú: Nếu bản trình bày mà bạn định gửi qua email có chứa các tệp âm thanh hoặc video, hãy thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau:

 • Nén các tệp đa phương tiện của bạnđể giảm thiểu dung lượng của bản trình bày

 • Tối ưu hóa đa phương tiện trong bản trình bày để tương thích sao cho bản trình bày của bạn sẽ không phát không thành công khi nhận được

 • Bấm tab Tệp.

 • Hãy bấm Lưu & Gửi, và bên dưới Lưu & Gửi, bấm Gửi bằng E-mail.

 • Dưới Gửi bằng Email, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  Tùy chọn Gửi Bằng Email

  • Bấm Gửi dưới dạng Phần đính kèm để đính kèm bản trình bày vào email.

  • Bấm Gửi Nối kết để tạo email chứa một nối kết đến bản trình bày của bạn.

   1. Ghi chú: Trước khi bấm Gửi Nối kết, bạn phải lưu bản trình bày vào một vị trí chia sẻ, chẳng hạn như website hoặc thư viện tài liệu mà người nhận có quyền truy nhập vào đó.

  • Bấm gửi dưới dạng PDF để lưu bản trình bày dưới dạng tệp định dạng tài liệu di động (.pdf), và sau đó đính kèm tệp PDF vào thông điệp email. Để biết thêm thông tin về tệp PDF, hãy xem định dạng tệp mà được hỗ trợ trong PowerPoint 2010.

  • Bấm gửi dưới dạng XPS để lưu bản trình bày dưới dạng tệp .xps, và sau đó đính kèm tệp vào một thông điệp email. Để biết thêm thông tin về tệp XPS, hãy xem định dạng tệp mà được hỗ trợ trong PowerPoint 2010.

  • Bấm Gửi dưới dạng Internet Fax để gửi bản trình bày của bản qua fax mà không dùng máy fax.

   Ghi chú:  Tùy chọn này yêu cầu bạn trước tiên phải đăng ký một nhà cung cấp dịch vụ fax. Nếu bạn chưa đăng lý một nhà cung cấp dịch vụ fax, hãy bấm Gửi dưới dạng Internet Fax, và bạn sẽ được chuyển hướng đến website để chọn một nhà cung cấp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×