Dùng công cụ Ít quan trọng để sắp xếp thư có độ ưu tiên thấp trong Outlook trên web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tính năng Ít quan trọng chuyển thư có mức ưu tiên thấp ra khỏi Hộp thư đến của bạn để bạn có thể dễ dàng lướt tìm những thư quan trọng. Tính năng Ít quan trọng phân tích thói quen dùng email của bạn, và dựa trên hành vi trước đây của bạn, nó sẽ xác định các thư mà bạn có nhiều khả năng sẽ bỏ qua nhất. Sau đó nó chuyển các thư này vào thư mục tên là Ít quan trọng, nơi bạn có thể xem lại các thư đó sau.

Trong bài viết này

Bật Ít quan trọng

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web. Để được trợ giúp, hãy xem bài viếtnày.

 2. Đi đến Thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây > Tùy chọn.

  Tuỳ chọn Thiết đặt trong Outlook trên web

 3. Trên thanh dẫn hướng bên trái, đi tới Thư > Xử lý tự động > Ít quan trọng.

  Ghi chú: Nếu bạn đang dùng phiên bản rút gọn của Outlook trên web, bạn có thể truy nhập thư trong thư mục ít quan trọng của bạn, nhưng không bật ít quan trọng hoặc tắt. Tắt Phiên bản rút gọn của Outlook trên web trong tùy chọn > Outlook trên web phiên bản và xóa hộp kiểm dùng phiên bản rút gọn của Outlook trên web . Thay đổi của bạn sẽ có hiệu lực lần sau bạn đăng nhập.

 4. Chọn Tách riêng các mục được xác định là Ít quan trọng, rồi bấm Lưu Lưu.

  Ít quan trọng trong Outlook trên web

Giúp tính năng Ít quan trọng hiểu được sự ưu tiên của bạn nhanh hơn

Có thể mất một chút thời gian để tính năng Ít quan trọng thích ứng hoàn toàn với sự ưu tiên của bạn khi nó ghi lại các lựa chọn của bạn và sử dụng thông tin đó để xác định các thư tương tự trong tương lai. Nhưng bạn có thể giúp Ít quan trọng hiểu được sự lựa chọn của bạn nhanh hơn bằng cách làm như sau:

 • Nếu bạn thấy thư được gửi nhầm vào thư mục Ít quan trọng, hãy chuyển nó từ thư mục Ít quan trọng sang Hộp thư đến của bạn.

 • Nếu bạn thấy email có mức ưu tiên thấp trong Hộp thư đến của bạn, hãy chuyển nó vào thư mục Ít quan trọng.

Cách lọc thư của tính năng Ít quan trọng

Email Ít quan trọng và email rác đều được lọc trước khi chúng đến Hộp thư đến của bạn. Thư được xác định có thể là email rác sẽ tự động bị chuyển vào thư mục Email Rác, và mọi nội dung có thể nguy hiểm, chẳng hạn như các nối kết hoặc chương trình đính kèm, sẽ bị vô hiệu.

Sau đó Outlook xử lý các quy tắc, nếu bạn đã thiết lập bất kỳ quy tắc nào. Để biết thêm thông tin về quy tắc, hãy xem Sắp xếp email bằng cách sử dụng quy tắc hộp thư đến trong Outlook trên web.

Nếu bạn đã dùng tính năng Quét dọn, thì thư sẽ được quản lý dựa trên thiết đặt mà bạn đã chọn. Để biết thêm thông tin về tính năng Quét dọn, hãy xem Sắp xếp hộp thư đến của bạn trong Outlook trên web.

Tiếp theo, tính năng Ít quan trọng phân tích các thư còn lại và lọc ra các loại thư mà bạn thường bỏ qua hoặc không phản hồi, dựa trên hành vi trước đây của bạn.

Thư của những người nhất định sẽ không bao giờ bị xác định là ít quan trọng:

 • Bạn

 • Bất kỳ ai trong chuỗi quản lý của bạn, nếu bạn là người dùng Office 365 Business.

 • Nhân viên dưới quyền của bạn, nếu bạn là người dùng Office 365 Business.

Tính năng Ít quan trọng xem xét các khía cạnh khác nhau của thư để hiểu được những gì mà thông thường bạn không đọc, chẳng hạn như:

 • Người gửi

 • Xem liệu bạn đã tham gia cuộc hội thoại chưa

 • Liệu bạn có phải là người nhận duy nhất hay không

 • Tầm quan trọng

Khi thói quen đọc của bạn thay đổi, tính năng Ít quan trọng sẽ hiểu được và điều chỉnh lại.

Tắt Ít quan trọng

Bạn có thể tắt tính năng Ít quan trọng bất kỳ lúc nào trong Outlook Web App.

 1. Làm theo các bước ở phần đầu của tài liệu này để đăng nhập vào Outlook Web App. Sau đó, đi tới Thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây > Tùy chọn > Thư > Xử lý tự động > Ít quan trọng.

 2. Chọn Không tách riêng các mục được xác định là Ít quan trọng, rồi bấm Lưu Lưu.

Ghi chú: Thư mục ít quan trọng vẫn ở trong Outlook sau khi bạn tắt tính năng ít quan trọng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×