Dùng các quy tắc trong Outlook Web App để tự động chuyển tiếp thư tới một tài khoản khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chuyển tiếp hoặc chuyển hướng thông điệp email của bạn bằng cách thiết lập quy tắc Hộp thư đến trong Outlook Web App.

Bạn có thể dùng quy tắc hộp thư đến để tự động chuyển tiếp hoặc chuyển hướng thư được gửi đến hộp thư của bạn tới một tài khoản khác. Điều này rất hữu ích nếu bạn không kiểm tra được hộp thư chính của mình nhưng muốn đọc và trả lời thư từ một tài khoản khác. Để thiết lập quy tắc hộp thư đến, hãy đến Thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây > Tùy chọn > Tổ chức email hoặc Thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây > Tùy chọn > Thư > Tự động xử lý.

Trong bài viết này

Làm thế nào để tự động chuyển hướng tất cả thư vào một tài khoản khác?

Làm thế nào để tự động chuyển tiếp tất cả thư vào một tài khoản khác?

Tôi cần biết thêm gì nữa về các quy tắc chuyển hướng và chuyển tiếp?

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Làm thế nào để tự động chuyển hướng tất cả thư vào một tài khoản khác?

Thư được chuyển hướng sẽ xuất hiện như thể đến từ người gửi ban đầu. Dùng quy tắc chuyển hướng thư khi bạn muốn những trả lời đối với thư chuyển hướng sẽ đến người gửi ban đầu.

 1. Trong trình duyệt web, đăng nhập vào Outlook Web App bằng URL do người quản lý email cho tổ chức của bạn cung cấp. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, rồi bấm vào Đăng nhập.

 2. Trên đầu trang, chọn Outlook (hoặc Thư). Hoặc, chọn công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng khởi động ứng dụng Office 365 > Thư.

  Tùy chọn dẫn hướng Office 365
 3. Ở đầu trang, hãy chọn Thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây > Tùy chọn, rồi chọn một trong các bước sau:

  • Tổ chức email > Quy tắc Hộp thư đến > Mới mới

   HOẶC

  • Thư > Xử lý tự động > Quy tắc Hộp thư đến > Mới mới > Tạo một quy tắc mới cho thư đến

 4. Nhập tên cho quy tắc của bạn.

 5. Dưới Khi thư đến, hãy chọn Áp dụng cho tất cả thư.

 6. Dưới Thực hiện như sau, hãy chọn Chuyển tiếp, chuyển hướng, hoặc gửi > Chuyển hướng thư đến.

 7. Hãy nhập địa chỉ email bạn muốn trong hộp Đến, hoặc chọn địa chỉ email từ danh sách liên hệ.

 8. Chọn OK để lưu lựa chọn của mình, và OK hoặc Lưu để tạo quy tắc.

Làm thế nào để tự động chuyển tiếp tất cả thư vào một tài khoản khác?

Những thư được chuyển tiếp sẽ xuất hiện dưới dạng thư được bạn chuyển tiếp đến. Dùng một quy tắc chuyển tiếp thư khi bạn muốn thư trả lời đi đến địa chỉ chuyển tiếp những thư này, chứ không phải đến người gửi ban đầu.

 1. Ở đầu trang trong Outlook Web App, hãy chọn Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn, rồi chọn một trong các bước sau:

  • Tổ chức email > Quy tắc Hộp thư đến > Mới mới

   HOẶC

  • Thư > Xử lý tự động > Quy tắc Hộp thư đến > Mới mới > Tạo một quy tắc mới cho thư đến

 2. Dưới Khi thư đến, hãy chọn Áp dụng cho tất cả thư.

 3. Chọn một trong những thao tác sau đây, tùy thuộc vào thiết đặt mà bạn thấy:

  • Chuyển tiếp, chuyển hướng, hoặc gửi > Chuyển tiếp thư đến

   HOẶC

  • Tùy chọn khác > Chuyển tiếp, chuyển hướng, hoặc gửi > Chuyển tiếp thư đến

 4. Hãy nhập địa chỉ email bạn muốn trong hộp Đến, hoặc chọn địa chỉ email từ danh sách liên hệ.

 5. Chọn OK để lưu lựa chọn của mình, và OK hoặc Lưu để tạo quy tắc.

Tôi cần biết thêm gì nữa về các quy tắc chuyển hướng và chuyển tiếp?

 • Bản sao của thư mà bạn chuyển hướng hoặc chuyển tiếp sẽ vẫn còn trong hộp thư của bạn. Nếu bạn thêm một hành động xóa thư, thư đó sẽ đến thư mục Mục đã Xóa và vẫn sẽ được tính vào giới hạn hộp thư của bạn. Nếu vượt quá giới hạn hộp thư của mình, bạn có thể bị chặn không cho gửi hoặc nhận thư mới. Các quy tắc chuyển tiếp cũng có thể không hoạt động cho đến khi bạn xóa đủ số thư để đưa tổng dung lượng xuống dưới giới hạn hộp thư của mình.

 • Khi tạo một quy tắc chuyển tiếp hoặc chuyển hướng, bạn có thể thêm nhiều địa chỉ để gửi đến. Số địa chỉ bạn có thể gửi đến có thể bị giới hạn tùy thuộc vào thiết đặt tài khoản của bạn. Nếu bạn tạo một quy tắc có nhiều địa chỉ, hãy chạy thử để chắc chắn quy tắc đó hoạt động.

 • Nếu bạn không muốn áp dụng một quy tắc hộp thư chuyển hướng hoặc chuyển tiếp cho tất cả các thư, chọn bất kỳ tùy chọn nào khác ngoài Áp dụng cho tất cả các thư.

 • Người quản trị của bạn có thể đã chặn khả năng sử dụng các quy tắc chuyển tiếp hoặc chuyển hướng để gửi thư tới một số hoặc tất cả các tên miền bên ngoài tên miền của riêng bạn. Sau khi bạn đã tạo quy tắc chuyển hướng hoặc chuyển tiếp, hãy chạy thử quy tắc bằng cách gửi một thư tới tài khoản của bạn từ một tài khoản bên thứ ba. Sau đó kiểm tra tài khoản nhận thư chuyển tiếp hoặc chuyển hướng đến theo quy tắc mà bạn đặt ra.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Để biết thêm thông tin về thiết đặt và quản lý các quy tắc Hộp thư đến, hãy xem Quy tắc Hộp thư đến.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×