Dùng các phiên bản khác nhau của OneNote trên cùng một máy tính

Dùng các phiên bản khác nhau của OneNote trên cùng một máy tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có thể đôi lúc bạn sẽ muốn dùng trên cùng một máy tính cả OneNote cho Windows 10 và phiên bản máy tính bàn đầy đủ của OneNote 2016.

Khi máy tính phát hiện ra nhiều phiên bản của OneNote, Windows có thể nhắc bạn chọn phiên bản OneNote mà bạn muốn dùng làm ứng dụng mặc định để mở sổ ghi chép trong tương lai. Nếu bạn bỏ lỡ lời nhắc này hoặc bạn đổi ý về lựa chọn của bạn, bạn có thể thay đổi thiết đặt này theo cách thủ công vào bất kỳ lúc nào.

Để đặt phiên bản mặc định OneNote của bạn:

  1. Nhấn nút Windows ở góc trái bên dưới màn hình rồi bấm Thiết đặt.

  2. Trong Thiết đặt, hãy bấm Hệ thống > Ứng dụng mặc định > Đặt mặc định theo ứng dụng.

    Ảnh chụp màn hình của thiết đặt Đặt Mặc định theo Ứng dụng trong Windows 10.

  3. Trong danh sách bên dưới Đặt chương trình mặc định của bạn, hãy tìm phiên bản OneNote mà bạn muốn Windows dùng làm mặc định, rồi bấm Đặt chương trình này làm mặc định. Ví dụ, bấm OneNote (trên máy tính) nếu bạn muốn luôn mở sổ ghi chép trong OneNote 2016.

  4. Hãy bấm OK để lưu các thay đổi của bạn.

Để thay đổi thiết đặt này vào bất kỳ lúc nào, hãy lặp lại các bước trong danh sách trước và thực hiện một lựa chọn khác.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×