Dùng các khối dựng để tạo nhanh một ấn phẩm trong Publisher

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khối dựng là có thể dùng lại phần nội dung như thông tin công việc, đầu đề, lịch, viền và quảng cáo được lưu trữ trong bộ sưu tập. Bạn có thể truy nhập và dùng lại các khối dựng vào bất kỳ lúc nào. Bạn có thể cũng tạo và lưu khối dựng của riêng bạn, phân loại, viết mô tả, và gắn thẻ cho họ với từ khóa để dễ tìm. Các khối dựng tùy chỉnh có thể kết hợp của đồ họa, văn bản, và thậm chí các khối dựng.

Bộ sưu tập khối dựng

Bạn có thể tìm thấy bốn trong số năm bộ sưu tập khối dựng trong tab Chèn ở nhóm Khối Dựng và khối thứ năm, Thông tin Doanh nghiệp trong nhóm Văn bản.

Nhóm Khối Dựng trong Publisher 2010

Năm bộ sưu tập bao gồm:

 • Trang phần: Các thành phần cấu trúc được định dạng trước cho Ấn phẩm của bạn chẳng hạn như đầu đề, thanh bên, và câu chuyện.

 • Lịch: lịch tháng được định dạng trước. Bạn có thể chọn hiện tại hoặc tháng tiếp theo từ bộ sưu tập, hoặc chọn tháng và năm từ bộ sưu tập từ Thư viện khối dựng.

 • Viền & điểm nhấn: Thành phần đồ họa chẳng hạn như viền, nhấn mạnh và khung.

 • Quảng cáo: Bộ sưu tập này dành cho thành phần quảng cáo được định dạng trước, bao gồm phiếu giảm giá.

 • Thông tin doanh nghiệp: Thông tin công việc đã đặt.

Chèn khối dựng từ một bộ sưu tập

 1. Trong ngăn Dẫn hướng Trang, hãy chọn trang của ấn phẩm mà bạn muốn chèn khối dựng vào đó.

 2. Bấm chèn, rồi bấm bộ sưu tập khối dựng bạn muốn dùng.

 3. Cuộn để tìm khối dựng hoặc bấm vào Thêm <tên bộ sưu tập> để mở Thư viện Khối Dựng.

 4. Bấm để chèn khối dựng và sau đó di chuyển và đổi kích cỡ cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tạo một khối dựng

Bạn có thể tạo khối dựng của riêng bạn, chẳng hạn như một hình ảnh hoặc viền.

 1. Bấm chuột phải vào thành phần bạn muốn lưu dưới dạng một khối dựng và chọn lưu dưới dạng khối dựng.

 2. Trong hộp thoại Tạo Khối Dựng Mới, nhập thông tin về khối dựng:

  • Tiêu đề: Đặt tên cho khối dựng của bạn.

  • Mô tả: Thêm mô tả tùy chọn về mục đích của khối dựng.

  • Bộ sưu tập: Quyết định nào trong năm bộ sưu tập khối dựng của bạn sẽ trực tiếp.

  • Hiển thị trong bộ sưu tập: Chọn hộp này để thực hiện khối dựng sẵn có trong bộ sưu tập.

  • Thể loại: Chọn một thể loại dựng sẵn cho bộ sưu tập, hoặc nhập tên thể loại mới.

  • Từ khóa: Nhập từ khóa của riêng bạn để giúp tìm kiếm cho khối dựng hơn.

Mẹo:  Các khối dựng tùy chỉnh được lưu thành tệp PBB trong \Users\<tên người dùng>\AppData\Roaming\Microsoft\Publisher Building Blocks. Thư mục AppData được ẩn theo mặc định.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×