Dùng biến trong một bảng dữ liệu để tìm nhiều câu trả lời

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bằng cách điền các số khác nhau vào một ô, bạn có thể nhanh chóng cho ra nhiều câu trả lời khác nhau cho một vấn đề. Một ví dụ điển hình là dùng hàm PMT với các lãi suất và kỳ hạn vay (theo tháng) khác nhau để tìm hiểu mức vay mà bạn có thể tốn cho một căn nhà hoặc một chiếc xe hơi. Bạn nhập các số vào trong một phạm vi ô được gọi là bảng dữ liệu.

Ở đây, bảng dữ liệu là phạm vi ô B2:D8. Bạn có thể thay đổi giá trị trong B4, số tiền vay và khoản thanh toán hàng tháng trong cột D tự động cập nhật. Dùng lại suất 3,75%, D2 trả về một khoản thanh toán hàng tháng là $1.042,01 bằng công thức này: =PMT(C2/12,$B$3,$B$4).

Phạm vi ô này, B2:D8, là một bảng dữ liệu

Bạn có thể dùng một hoặc hai biến, tùy vào số lượng biến và công thức mà bạn muốn kiểm tra.

Hãy dùng kiểm tra một biến để xem cách các giá trị khác nhau của một biến trong công thức sẽ thay đổi kết quả như thế nào. Ví dụ, bạn có thể thay đổi lãi suất cho một khoản thanh toán vay thế chấp bằng cách dùng hàm PMT. Bạn nhập các giá trị biến (lãi suất) vào một cột hoặc hàng và kết quả được hiển thị trong cột hoặc hàng liền kề.

Trong sổ làm việc trực tiếp này, ô D2 chứa công thức thanh toán =PMT(C2/12,$B$3,$B$4). Ô B3 là ô biến, nơi bạn có thể điền một độ dài từ khác (số kỳ hạn thanh toán hàng tháng). Trong ô D2, hàm PMT điền lãi suất 3,75%/12, 360 tháng và khoản vay $225.000 và tính khoản thanh toán hàng tháng là $1.042,01.

Hãy dùng kiểm tra hai biến để xem cách các giá trị khác nhau của hai biến trong công thức sẽ thay đổi kết quả như thế nào. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra những tổ hợp khác nhau của lãi suất và số kỳ hạn thanh toán hàng tháng để tính khoản thanh toán vay thế chấp.

Trong sổ làm việc trực tiếp này, ô C3 chứa công thức thanh toán, =PMT($B$3/12,$B$2,B4), dùng hai ô biến, B2 và B3. Trong ô C2, hàm PMT điền lãi suất 3,875%/12, 360 tháng và khoản vay $225.000 và tính khoản thanh toán hàng tháng là $1.058,03.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×