Dùng bộ lọc để thay đổi dạng xem của tệp hoặc mục danh sách

Dùng bộ lọc để thay đổi dạng xem của tệp hoặc mục danh sách

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ngăn bộ lọc có thể giúp bạn tìm thấy tệp hoặc mục danh sách bạn đang tìm kiếm. Khi bạn thực hiện một lựa chọn bộ lọc, mục không khớp với sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách hiển thị trên trang.

Ghi chú: Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào Chương trình Bản phát hành Đầu tiên. Nếu bạn không đăng ký chương trình Bản phát hành Đầu tiên, có thể bạn sẽ không thấy tính năng này.

Mở ngăn bộ lọc

Bấm bộ lọc biểu tượng biểu tượng bộ lọc ở phía trên cùng bên phải của danh sách hoặc thư viện để mở ngăn bộ lọc của bạn. Bộ lọc mà bạn nhìn thấy được dựa trên các mục danh sách hiện trong dạng xem.

Đối với thư viện tài liệu, bạn có thể lọc danh sách gần đây tệp chỉ, hãy xem các tệp đã sửa bằng một hoặc nhiều người, hoặc hiển thị chỉ các tệp của một kiểu nhất định, chẳng hạn như chẳng hạn như tài liệu Word và trang chiếu PowerPoint. Nếu cột của bạn dựa trên cấu trúc phân cấp thuật ngữ quản lý siêu dữ liệu, bạn có thể lọc trên các thuật ngữ mẹ, cũng như các mục duy nhất.

Thiết đặt bộ lọc

Khi bạn đã lọc danh sách hoặc thư viện và muốn quay lại nơi bạn đã bắt đầu, bấm Xóa bộ lọc biểu tượng Biểu tượng Xóa bộ lọc ở phía trên cùng bên phải của ngăn bộ lọc.

Cách hoạt động của ngăn bộ lọc cùng với tiêu đề cột và dạng xem

Ngăn bộ lọc hoạt động cùng với các tính năng SharePoint bạn có thể đã quen thuộc với chẳng hạn như tiêu đề cột và dạng xem. Bộ lọc được chọn trong menu đầu trang của cột cũng hiển thị trong ngăn bộ lọc. Và hoạt động giống như cách ngược lại. Lựa chọn của bạn đã thực hiện trong ngăn bộ lọc Hiển thị trong các lựa chọn bộ lọc cột tiêu đề.

Ngăn bộ lọc với các lựa chọn tiêu đề cột

Dạng xem cho phép bạn lưu bộ lọc lựa chọn của bạn.

Lưu dạng xem tùy chọn lưu lựa chọn bộ lọc

Thêm trợ giúp cho danh sách và thư viện

SharePoint giúp chứa nhiều bài viết khác bao gồm tài liệu và thư việndữ liệu và danh sách.

Không thấy câu trả lời của bạn ở đây? Đặt câu hỏi của bạn trong SharePoint trực tuyến diễn đàn cộng đồng Microsoft

Để biết thêm trợ giúp cụ thể để tổ chức của bạn, hãy liên hệ với bộ phận CNTT của bạn hoặc người quản trị. Nếu bạn là người quản trị SharePoint Online , bạn cũng có thể mở một phiếu hỗ trợ trong Trung tâm quản trị Office 365 .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×