Dùng bút định dạng để sao chép nhanh định dạng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng Bút định dạng để áp dụng nhanh định dạng từ văn bản, hình dạng và hình ảnh vào một vùng chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh. Ví dụ, bạn có thể nhanh chóng sao chép một viền ảnh từ một ảnh khác hoặc sao chép định dạng một hình vào nhiều hình dạng hình.

Bài viết này trình bày bằng cách dùng Bút định dạng cho các chương trình liệt kê dưới đây. Để sử dụng Bút định dạng trong Word, hãy xem sử dụng bút định dạng.

Đối với các chương trình Office 2010:

Excel

Outlook

PowerPoint

Publisher

Excel

 1. Chọn hình dạng, văn bản, hoặc trang tính ô có định dạng mà bạn muốn sao chép.

 2. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, bấm Bút Định dạng.

  Lệnh Bút Định dạng trên ribbon

  Con trỏ sẽ đổi thành chổi sơn.

  Ghi chú:  Bấm đúp vào nút Bút Định dạng nếu bạn muốn sao định dạng cho nhiều vùng chọn.

 3. Chọn hình dạng, văn bản, hoặc trang tính ô có định dạng mà bạn muốn định dạng.

  Để sao chép định dạng sang một ô đơn lẻ, một vài ô, hoặc một hay nhiều phạm vi ô, kéo con trỏ dọc theo ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn định dạng.

 4. Để dừng việc định dạng, hãy nhấn ESC.

Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng sao chép chiều rộng của cột. Sao chép chiều rộng của một cột vào một cột thứ hai, chọn đề mục cột đầu tiên, bấm Bút định dạng, sau đó bấm vào tiêu đề của cột mà bạn muốn áp dụng chiều rộng cột để. Bạn không thể sao chép chiều rộng cột, nếu ô được gộp bao gồm cột mà bạn muốn sao chép chiều rộng.

Đầu Trang

Outlook

 1. Trong thông điệp email, hãy chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh mà bạn muốn sao chép.

  Ghi chú: Để sao chép định dạng văn bản, hãy chọn một phần của đoạn văn. Để sao chép định dạng văn bản và đoạn văn, hãy chọn toàn bộ đoạn văn, bao gồm cả dấu phân đoạn.

 2. Trên tab thư , trong nhóm bảng tạm , bấm Bút định dạng.

Mẹo: Bút định dạng cũng là sẵn dùng trong cuộc hẹn, cuộc họp và tác vụ. Nó nằm trên tab Định dạng văn bản trongnhómbảng tạm.

Lệnh Bút Định dạng trên ribbon

Con trỏ sẽ đổi thành biểu tượng chổi sơn.

Ghi chú: Bấm đúp vào nút Bút định dạng nếu bạn muốn sao chép định dạng cho nhiều lựa chọn.

 1. Chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh mà bạn muốn định dạng.

  Đối với vùng chọn văn bản với nhiều từ, bấm vào bên trong một từ áp dụng định dạng cho chỉ từ và kéo qua vùng chọn văn bản áp dụng định dạng cho tất cả các từ.

 2. Để dừng việc định dạng, hãy nhấn ESC.

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh mà bạn muốn sao chép.

 2. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, bấm Bút Định dạng.

  Lệnh Bút Định dạng trên ribbon

  Con trỏ sẽ đổi thành biểu tượng chổi sơn.

  Ghi chú:  Bấm đúp vào nút Bút Định dạng nếu bạn muốn sao định dạng cho nhiều vùng chọn.

 3. Chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh mà bạn muốn định dạng.

  Đối với vùng chọn văn bản với nhiều từ, bấm vào bên trong một từ áp dụng định dạng cho chỉ từ và kéo qua vùng chọn văn bản áp dụng định dạng cho tất cả các từ.

 4. Để dừng việc định dạng, hãy nhấn ESC.

Mẹo: Nếu bạn đang dùng PowerPoint, bạn có thể dùng bút hiệu ứng hoạt hình để nhanh chóng sao chép hiệu ứng hoạt hình. Bạn cũng có thể xem một video của bộ vẽ hoạt hình.

Đầu Trang

Publisher

 1. Chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh mà bạn muốn sao chép.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm bảng tạm , bấm Bút định dạng

  Lệnh Bút Định dạng trên ribbon

  Con trỏ sẽ đổi thành biểu tượng chổi sơn.

  Ghi chú:  Bấm đúp vào nút Bút Định dạng nếu bạn muốn sao định dạng cho nhiều vùng chọn.

 3. Chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh mà bạn muốn định dạng.

  Đối với vùng chọn văn bản với nhiều từ, bấm vào bên trong một từ áp dụng định dạng cho chỉ từ và kéo qua vùng chọn văn bản áp dụng định dạng cho tất cả các từ.

 4. Để dừng việc định dạng, hãy nhấn ESC.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×