Dùng bút để di chuyển hoặc đổi kích cỡ đối tượng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ngày càng người dùng đang làm việc với thiết bị hỗ trợ bút chẳng hạn như Microsoft Surface khi chỉnh sửa tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày. Truyền thống làm việc với đối tượng như ảnh hoặc biểu đồ có nghĩa là không cần dùng chuột hoặc bàn di chuột, nhưng bây giờ Office 2016 cho phép bạn dùng bút để di chuyển, đổi kích cỡ hoặc xoay các đối tượng.

Người đăng ký Office 365

Tính năng này chỉ sẵn để Office 365 người đăng ký. Người đăng ký nhận được các tính năng mới và cải tiến hàng tháng. Bấm thử hoặc mua một thuê bao.

Sử dụng các núm điều khiển trên một đối tượng đã chọn để di chuyển, đổi kích cỡ hoặc xoay đối tượng đó

Khi bạn có một đối tượng trong tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày của bạn, bạn chỉ có thể di chuột qua đó với bút và núm điều khiển đối tượng sẽ xuất hiện. Núm điều khiển là các vòng tròn nhỏ, bạn hãy xem các cạnh và góc.

Để đổi kích cỡ đối tượng    Di chuột bút lên ở góc và gõ nhẹ bút trên hình tròn rồi kéo hoặc ra để thực hiện đối tượng lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Di chuột qua viền làm cho đối tượng điều khiển xuất hiện rằng bạn có thể gõ nhẹ và kéo để di chuyển vào đường viền hoặc ra.

Để xoay đối tượng    Gõ nhẹ vào mũi tên cong ở trên đầu của đối tượng và kéo đối tượng quanh để xoay nó như bạn muốn.

Để di chuyển đối tượng    Di chuột bút lên ở giữa của đối tượng, và sau đó gõ nhẹ và kéo núm điều khiển di chuyển xuất hiện.

Xem thêm

Chúng tôi luôn lắng nghe

Nếu bạn tìm thấy bài viết này cung cấp cho bạn thông tin hữu ích và đặc biệt là nếu bạn không, vui lòng bấm điều khiển phản hồi bên dưới và để chúng tôi một số chú thích xây dựng để chúng tôi có thể tiếp tục cải. Cảm ơn!

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×