Dùng Tùy chọn Dạng xem Trình duyệt để xác định cách bạn muốn sổ làm việc hiển thị trong cửa sổ trình duyệt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn có một sổ làm việc có chứa một số thông tin tuyệt vời và bạn muốn chia sẻ với những người khác trong tổ chức của bạn. SharePoint hỗ trợ các tùy chọn dạng xem trình duyệt mà bạn xác định trong Excel 2013. Điều này cho phép bạn chọn cách bạn muốn sổ làm việc hiển thị như thế nào khi mọi người xem nó trong cửa sổ trình duyệt. Bạn có thể:

Các phần sau đây cung cấp cái nhìn tổng quan về những tùy chọn này để xác định các tùy chọn dạng xem trình duyệt mà bạn muốn dùng.

Hiển thị một sổ làm việc bằng cách dùng dạng xem bộ sưu tập

Khi bạn xác định một sổ làm việc được hiển thị bằng cách dùng dạng xem bộ sưu tập, nó sẽ trông như thế này trong một cửa sổ trình duyệt:

Sổ làm việc mẫu hiển thị trong dạng xem bộ sưu tập

Dạng xem bộ sưu tập hoạt động như thế nào

Ở dạng xem này, một mục, chẳng hạn như một PivotChart được hiển thị ở trung tâm của màn hình và các mục khác được hiển thị là hình thu nhỏ dọc theo bên phải của màn hình. Ở đây, một "mục" thường là một PivotChart, chẳng hạn như biểu đồ hình tròn được hiển thị ở trên. Một mục cũng có thể là một PivotTable hoặc một phạm vi ô được xác định là mục được đặt tên.

Slicer và điều khiển đường thời gian được hiển thị dọc theo bên trái của màn hình. Mỗi bộ lọc áp dụng cho tất cả các mục được kết nối với nó, bao gồm cả biểu đồ và bảng được hiển thị dưới dạng hình thu nhỏ.

Để xem một mục khác ở trung tâm của màn hình, bạn bấm (hoặc gõ nhẹ) hình thu nhỏ của nó.

Để xác định sổ làm việc hiển thị bằng dạng xem bộ sưu tập

 1. Trong Excel, trên tab Tệp, hãy chọn Tùy chọn Dạng xem Trình duyệt.

 2. Trên tab Hiện, hãy dùng danh sách để chọn Mục trong Sổ làm việc.

 3. Chọn các mục có tên mà bạn muốn phát hành, rồi chọn tab Tham số.

 4. Nếu sổ làm việc chứa slicer hoặc điều khiển đường thời gian, hãy bấm Thêm, chọn slicer bạn muốn phát hành, rồi chọn OK.

 5. Chọn OK để đóng hộp thoại Tùy chọn Dạng xem Trình duyệt.

 6. Lưu và đóng sổ làm việc.

 7. Tải sổ làm việc lên một thư viện SharePoint, chẳng hạn như thư viện Tài liệu.

Đầu Trang

Hiển thị một sổ làm việc bằng cách dùng dạng xem trang tính

Khi bạn xác định một sổ làm việc được hiển thị bằng cách dùng dạng xem trang tính, nó sẽ trông như thế này trong một cửa sổ trình duyệt:

Sổ làm việc mẫu hiển thị trong dạng xem trang tính

Dạng xem trang tính hoạt động như thế nào

Trong dạng xem này, toàn bộ trang tính được hiển thị trên màn hình, tương tự như cách trang tính hiển thị trong Excel. Dạng xem này phù hợp cho các bảng điều khiển được tạo trong Excel, vì bạn có thể xem tất cả các biểu đồ và bảng trên màn hình trong một dạng xem duy nhất. Khi bạn dùng một bộ lọc, chẳng hạn như một slicer hoặc điều khiển đường thời gian, bạn có thể thấy tất cả các mục nào được kết nối với bộ lọc đó làm mới để hiển thị thông tin đó.

Bạn có thể nhìn thấy các tab xếp ngang phía dưới đại diện các trang tính bổ sung trong sổ làm việc. Để xem một trang tính khác, hãy bấm vào tab của trang tính này.

Để xác định một sổ làm việc hiển thị bằng cách dùng dạng xem trang tính

 1. Trong Excel, trên tab Tệp, hãy chọn Tùy chọn Dạng xem Trình duyệt.

 2. Trên tab Hiện, hãy dùng danh sách để chọn Trang tính. Chọn trang tính bạn muốn hiển thị, rồi chọn OK.

 3. Lưu và đóng sổ làm việc.

 4. Tải sổ làm việc lên một thư viện SharePoint, chẳng hạn như thư viện Tài liệu.

Đầu Trang

Hiển thị một sổ làm việc trong một Phần Web Excel Web Access

Khi bạn hiển thị một sổ làm việc trong Phần Web Excel Web Access, nó sẽ trông như thế này trong một cửa sổ trình duyệt:

Sổ làm việc mẫu hiển thị trong Phần Web Excel Web Access

Tại đây, Phần Web Excel Web Access là một bộ chứa trong đó hiển thị nội dung Excel trong một site SharePoint. Bạn không cần phải bấm để mở sổ làm việc để xem; trong Phần Web, nội dung được hiển thị như là một phần của trang.

Bạn có thể hiển thị toàn bộ trang tính hoặc một mục riêng lẻ trong Phần Web Excel Web Access. Trong hình ảnh được hiển thị ở trên, toàn bộ trang tính được hiển thị, nhưng bạn cũng có thể hiển thị một biểu đồ duy nhất, chẳng hạn như một biểu đồ hình tròn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hiển thị nội dung Excel trong Phần Web Excel Web Access.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×