Dùng Tự Lọc để lọc dữ liệu của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dùng Tự Lọc để tìm các giá trị, hiện hoặc ẩn các giá trị trong một hoặc nhiều cột dữ liệu. Bạn có thể lọc dựa trên những lựa chọn từ một danh sách, tìm kiếm để thấy dữ liệu bạn muốn xem. Khi bạn lọc dữ liệu, toàn bộ các hàng sẽ được ẩn nếu các giá trị trong một hoặc nhiều cột không đáp ứng các tiêu chí lọc.

  1. Chọn dữ liệu bạn muốn lọc.

  2. Bấm Dữ liệu > Bộ lọc.

Nút Bộ lọc

  1. Bấm vào mũi tên Mũi tên lọc trong tiêu đề cột và thực hiện một trong những bước sau:

  2. Chọn các giá trị cụ thể: Chọn (Chọn Tất cả) để xóa tất cả các hộp chọn, sau đó chỉ chọn những giá trị bạn muốn xem.

Lọc bằng cách chọn các mục trong một danh sách

  • Tìm kiếm giá trị: Trong hộp Tìm kiếm, hãy nhập văn bản hoặc số bạn muốn xem.

Lọc bằng cách tìm kiếm

  1. Bấm OK để áp dụng bộ lọc

Mẹo: Nếu bạn muốn áp dụng một bộ lọc được xác định trước hoặc tùy chỉnh cho dữ liệu của bạn, hãy xem lọc dữ liệu trong một phạm vi hoặc bảng

.

Mẹo mở rộng tìm kiếm

Khi tìm kiếm dữ liệu, bạn có thể dùng ? để đại diện cho một ký tự bất kỳ hoặc * để đại diện cho một chuỗi ký tự.

Ví dụ, để tìm tất cả các mục có liên quan đến xe đạp, hãy nhập "xe đạp*" vào hộp Tìm kiếm. Bộ lọc sẽ hiện tất cả các mục có từ "xe đạp", chẳng hạn như xe đạp du lịch, xe đạp đường bộ và xe đạp địa hình.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×