Dùng Tự Lọc để lọc dữ liệu của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dùng tính năng tự lọc để tìm, Hiển thị hoặc ẩn các giá trị — trong một hoặc nhiều cột dữ liệu. Bạn có thể lọc dựa trên lựa chọn bạn thực hiện từ một danh sách, hoặc tìm kiếm để tìm dữ liệu mà bạn tìm kiếm. Khi bạn lọc dữ liệu, toàn bộ hàng sẽ được ẩn nếu các giá trị trong một hoặc nhiều cột không đáp ứng các tiêu chí lọc.

Hãy làm theo các bước sau để áp dụng tự lọc:

 1. Chọn dữ liệu bạn muốn lọc.

 2. Bấm Dữ liệu > Bộ lọc.

 3. Bấm Mũi tên lọc mũi tên trong tiêu đề cột và quyết định xem bạn muốn chọn giá trị cụ thể hoặc tìm kiếm.

  Nút Bộ lọc

 4. Chọn giá trị cụ thể: Bỏ chọn (Chọn tất cả) để xóa tất cả các hộp kiểm, và sau đó chọn các hộp cho value(s) cụ thể bạn muốn xem.

  Lọc bằng cách chọn các mục trong một danh sách

 5. Tìm kiếm cho các giá trị: Trong Tìm kiếm hộp, nhập văn bản hoặc số mà bạn tìm kiếm.

  Lọc bằng cách tìm kiếm

 6. Bấm OK để áp dụng bộ lọc.

Mẹo: Nếu bạn muốn áp dụng một bộ lọc được xác định trước hoặc tùy chỉnh cho dữ liệu của bạn, hãy xem lọc dữ liệu trong một phạm vi hoặc bảng

Mẹo mở rộng tìm kiếm

Khi bạn tìm kiếm dữ liệu, bạn có thể sử dụng "?" để thể hiện bất kỳ ký tự duy nhất, hoặc "*" để đại diện cho một chuỗi ký tự.

Ví dụ, để tìm tất cả các mục liên quan đến xe đạp, hãy nhập "* xe đạp" trong hộp Tìm kiếm . Bộ lọc sẽ hiển thị tất cả các mục bao gồm từ "xe đạp" — chẳng hạn như du lịch xe đạp, xe đạp đường hướng và xe đạp núi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×