Dùng Tự động Điền Công thức

Để giúp tạo và sửa các công thức dễ dàng hơn và giảm thiểu lỗi đánh máy và cú pháp, hãy dùng Tự động Điền Công thức. Sau khi bạn gõ = (dấu bằng) và chữ cái đầu hoặc các chữ cái của một hàm trên thanh công thức, bạn có thể thấy một danh sách các hàm, tên và chuỗi văn bản. Cũng có văn bản giúp bạn lựa chọn hàm đúng.

Danh sách Tự động Điền Công thức

Đây là một số bước bạn có thể thực hiện khi dùng Tự động Điền Công thức.

Hiển thị các mục trong danh sách Tự động Điền Công thức

Bảng sau đây minh họa cách điều khiển việc hiển thị các mục trong danh sách Tự động Điền Công thức.

Để hiển thị

Hãy gõ

Excel Online và tên hàm do người dùng xác định

Một hoặc nhiều chữ cái bắt đầu ở bất kỳ đâu có thể nhập hàm vào.

Ví dụ: Su

Đối số của hàm

Hãy gõ ( -- dấu mở ngoặc

Hãy gõ đối số, chẳng hạn như số hay tham chiếu ô hoặc dùng kích hoạt hiển thị, chẳng hạn như chữ cái bắt đầu, dấu phẩy, dấu mở ngoặc, hoặc [ (dấu ngoặc vuông mở).

Ví dụ: SUM(5, A2, [

Đối với mỗi đối số sau đó, hãy gõ một dấu phẩy, sau đó gõ đối số hoặc kích hoạt hiển thị khác.

Lưu ý: Các hàm sau đây có các đối số với hằng số liệt kê sẽ tự động hiển thị trong danh sách thả xuống: CELL, FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV, RANK.AVG, RANK.EQ, SUBTOTAL và VLOOKUP.

Tên bảng và tên đã xác định

Một hoặc nhiều chữ cái bắt đầu ở nơi tên có thể được nhập vào.

Ví dụ: YearlySales

Mã xác định cột bảng và mã xác định mục đặc biệt ([#All], [#Data], [#Headers], [#Totals], [#ThisRow])

Một hoặc nhiều ký tự sau đây:

 • [ (dấu ngoặc vuông mở) ngay sau tên bảng.

  Ví dụ: AnnualSummary[

 • , (dấu phẩy) ngay sau mục đặc biệt.

  Ví dụ: =AnnualSummary[#All],

 • : (dấu hai chấm) ngay sau tên cột.

  Ví dụ: AnnualSummary[Sales:

Lưu ý: Nếu ô nằm trong bảng, thì tên bảng là tùy chọn. Ví dụ, các công thức sau đây sẽ giống nhau:

=[Sales]/[Costs]

=AnnualSummary[Sales]/AnnualSummary[Costs]

Tên kết nối trong các hàm Khối

" (dấu mở ngoặc kép) ngay sau dấu mở ngoặc của tên hàm Khối.

Ví dụ: CUBEMEMBER("

Lưu ý: Chỉ riêng các kết nối OLAP được lưu giữ trong sổ làm việc hiện tại mới được liệt kê.

Chuỗi văn bản biểu thức đa chiều (MDX) trong các hàm Khối

Một hoặc nhiều ký tự sau đây:

 • " (dấu mở ngoặc kép) ngay sau dấu phẩy cho đối số.

  Ví dụ: CUBEMEMBER("SalesCubeData","

 • . (dấu chấm) ngay sau dấu ngoặc vuông đóng.

  Ví dụ: CUBEMEMBER("SalesCubeData","[Customers].

  Ví dụ: CUBEMEMBER("SalesCubeData","[Customers].[Mexico].

 • ( (dấu mở ngoặc) ngay sau dấu mở ngoặc kép cho chuỗi văn bản MDX để cho biết việc bắt đầu một bộ (chuỗi chứa các giá trị phân cách bằng dấu phẩy).

  Ví dụ: CUBEVALUE("SalesCubeData","(

 • ,  (dấu phẩy) ngay sau dấu ngoặc vuông đóng trong chuỗi văn bản MDX để cho biết phần thứ hai của một bộ.

  Ví dụ: CUBEVALUE("SalesCubeData","([Customers].[Mexico],

 • { (dấu ngoặc nhọn mở) ngay sau dấu ngoặc kép mở cho chuỗi văn bản MDX để cho biết việc bắt đầu biểu thức bộ.

  Ví dụ: CUBEVALUE("SalesCubeData","{

  Lưu ý: 

  • Bạn phải được kết nối với nguồn dữ liệu OLAP để nhập chuỗi văn bản MDX bằng tính năng Tự động Điền Công thức.

  • Nếu chú thích được xác định, nó sẽ được hiển thị trong Mẹo màn hình để giúp xác nhận lựa chọn.

  • Nếu chuỗi văn bản MDX không rõ ràng, thì tên phần tử duy nhất vẫn được nhập vào nhưng bạn phải xác định xem đã nhập vào tên chính xác hay chưa. Ví dụ, nếu có hai giá trị cho chuỗi văn bản MDX sau đây:

   CUBEMEMBER("SalesCubeData","[Customers].[Mexico].[Gutierrez].[Paulo Neves]

   Một trong các giá trị sau đây sẽ được nhập vào:

   [Customers].[Name].&[54342]

   [Customers].[Name].&[34297]

   Nếu giá trị được nhập vào không phải là giá trị bạn mong muốn, bạn hãy xóa bỏ giá trị đó rồi chọn giá trị khác.

  • Tên hàm của Dịch vụ Phân tích Microsoft SQL Server, chẳng hạn như "Con cái", "Cha mẹ" hay "Kết chéo" không được hiển thị trong danh sách thả xuống nhưng bạn vẫn có thể gõ nhập chúng.

Lưu ý: 

 • Tại bất kỳ thời điểm nào bạn dùng Tự động Điền Công thức, bạn có thể gõ nhập nội dung bạn muốn để hoàn tất công thức.

 • Bạn có thể dùng Tự động Điền Công thức ở giữa một công thức hoặc hàm lồng hiện có. Văn bản ngay trước điểm chèn được dùng để hiển thị các giá trị trong danh sách thả xuống, tất cả các văn bản sau điểm chèn giữ nguyên không đổi.

 • Các tên đã xác định mà bạn tạo cho hằng số liệt kê, chẳng hạn như các hằng số được dùng trong hàm SUBTOTAL và kết nối hàm Khối sẽ không hiển thị trong danh sách thả xuống Tự động Điền nhưng bạn vẫn có thể gõ nhập chúng.

Dùng bàn phím để xem qua danh sách Tự động Điền Công thức

Bảng sau đây hiện các phím bạn có thể dùng để dùng danh sách Tự động Điền Công thức.

Để

Nhấn

Chuyển điểm chèn sang trái một ký tự.

Mũi tên Trái

Chuyển điểm chèn sang phải một ký tự.

Mũi tên Phải

Chuyển vùng chọn lên trên một mục.

Mũi tên Lên

Chuyển vùng chọn xuống dưới một mục.

Mũi tên Xuống

Chọn mục cuối cùng.

Phím End (Cuối)

Chọn mục đầu tiên.

Phím Home (Đầu trang)

Di chuyển xuống một trang và chọn mục mới.

Page Down

Di chuyển lên một trang và chọn mục mới.

Page Up

Đóng danh sách thả xuống.

Esc (hoặc bấm ô khác)

Chèn một mục từ danh sách

Quan trọng: Khi bạn gõ công thức, hãy nhớ gõ dấu đóng ngoặc cho hàm, dấu ngoặc vuông đóng cho tham chiếu bảng hoặc dấu ngoặc kép đóng cho chuỗi văn bản MDX.

 • Để chèn mục đã chọn vào công thức và đặt điểm chèn ngay sau đó, hãy nhấn Tab hoặc bấm đúp vào mục đó.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×