Dùng Tìm Mục tiêu để tìm kết quả bạn muốn bằng cách điều chỉnh giá trị đầu vào

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn biết kết quả mà bạn muốn từ công thức, nhưng không đảm bảo giá trị đầu vào những gì công thức cần có kết quả đó, sử dụng tính năng tìm theo mục đích. Ví dụ, giả sử bạn cần một số tiền vay. Bạn biết bao nhiêu tiền bạn muốn, khoảng thời gian bạn có thể thanh toán tắt khoản vay, và mức độ bạn có thể muốn thanh toán mỗi tháng. Bạn có thể dùng tìm mục tiêu để xác định lãi suất những gì bạn sẽ cần phải bảo mật để đáp ứng mục tiêu của khoản vay của bạn.

Nếu bạn biết kết quả mà bạn muốn từ công thức, nhưng không đảm bảo giá trị đầu vào những gì công thức cần có kết quả đó, sử dụng tính năng tìm theo mục đích. Ví dụ, giả sử bạn cần một số tiền vay. Bạn biết bao nhiêu tiền bạn muốn, khoảng thời gian bạn có thể thanh toán tắt khoản vay, và mức độ bạn có thể muốn thanh toán mỗi tháng. Bạn có thể dùng tìm mục tiêu để xác định lãi suất những gì bạn sẽ cần phải bảo mật để đáp ứng mục tiêu của khoản vay của bạn.

Ghi chú: Tìm mục tiêu hoạt động chỉ với một giá trị biến đầu vào. Nếu bạn muốn chấp nhận nhiều hơn một nhập giá trị; Ví dụ, số tiền vay và số tiền thanh toán hàng tháng cho khoản vay, bạn sử dụng bổ trợ giải. Để biết thêm thông tin, hãy xem xác định và giải quyết vấn đề bằng bộ giải.

Hướng dẫn từng bước có ví dụ

Hãy nhìn vào ví dụ trước, từng bước một.

Vì bạn muốn tính toán khoản vay lãi suất cần thiết để đáp ứng mục tiêu của bạn, bạn có thể sử dụng hàm PMT. Hàm PMT tính toán số tiền thanh toán hàng tháng. Trong ví dụ này, số tiền thanh toán hàng tháng là mục đích mà bạn tìm kiếm.

Chuẩn bị trang tính

 1. Mở trang tính trống mới.

 2. Trước tiên, thêm một số nhãn ở cột đầu tiên để dễ đọc trang tính.

  1. Trong ô A1, nhập Số tiền vay.

  2. Trong ô A2, nhập kỳ hạn theo tháng.

  3. Trong ô A3, nhập lãi suất.

  4. Trong ô A4, nhập tiền trả.

 3. Tiếp theo, thêm các giá trị mà bạn biết.

  1. Trong ô B1, nhập 100000. Đây là giá trị mà bạn muốn mượn.

  2. Trong ô B2, hãy nhập 180. Đây là một số tháng mà bạn muốn thanh toán tắt khoản vay.

   Ghi chú: Mặc dù bạn biết số tiền thanh toán mà bạn muốn, bạn không nhập nó là một giá trị, vì số tiền thanh toán một kết quả của công thức. Thay vào đó, bạn thêm công thức vào trang tính và xác định giá trị thanh toán ở các bước sau, khi bạn dùng tìm mục tiêu.

 4. Tiếp theo, thêm công thức mà bạn có một mục tiêu. Ví dụ, sử dụng hàm PMT:

  1. Trong ô B4, nhập =PMT(B3/12,B2,B1). Công thức này tính toán số tiền thanh toán. Trong ví dụ này, bạn muốn thanh toán $900 mỗi tháng. Bạn không nhập giá trị đó ở đây, vì bạn muốn dùng tìm mục tiêu để xác định lãi suất, và tìm theo mục đích yêu cầu bạn bắt đầu với một công thức.

   Công thức tham chiếu đến ô B1 và B2, chứa các giá trị mà bạn đã xác định trong bước trước đó. Công thức cũng tham chiếu đến ô B3, là nơi bạn sẽ xác định rằng tìm theo mục đích đặt lãi suất. Công thức này chia giá trị trong ô B3 12 vì bạn đã xác định một số tiền thanh toán và hàm PMT giả định một lãi suất hàng năm.

   Vì không có giá trị nào trong ô B3, Excel giả định một 0% lãi suất và dùng các giá trị trong ví dụ, trả về thanh toán của $555.56. Bạn có thể bỏ qua giá trị đó bây giờ.

Dùng Tìm Mục tiêu để xác định lãi suất

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Công cụ Dữ liệu, hãy bấm Phân tích Nếu Thì, rồi bấm Tìm Mục tiêu.

 2. Trong hộp đặt ô , nhập tham chiếu cho ô có chứa công thức mà bạn muốn xử lý. Trong ví dụ, tham chiếu này là ô B4.

 3. Trong giá trị hộp đến , nhập kết quả công thức mà bạn muốn. Trong ví dụ, đây là-900. Lưu ý rằng này số là số âm vì nó đại diện cho một khoản thanh toán.

 4. Trong ô thay đổi hộp theo , nhập tham chiếu cho ô có chứa giá trị mà bạn muốn điều chỉnh. Trong ví dụ, tham chiếu này là ô B3.

  Ghi chú: Ô thay đổi tìm theo mục đích phải được tham chiếu bởi công thức trong ô mà bạn đã xác định trong hộp đặt ô .

 5. Bấm OK.

  Tìm theo mục đích chạy và cho kết quả, như minh họa trong hình minh họa sau đây.

  Mô hình có tiền trả phụ thuộc vào lãi suất

 6. Cuối cùng, định dạng ô đích (B3) để nó hiển thị kết quả dưới dạng tỉ lệ phần trăm.

  1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, bấm Tỷ lệ phần trăm.

  2. Bấm Tăng Thập phân hoặc Giảm Thập phân để đặt số lượng vị trí thập phân.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×