Dùng PowerPoint với tệp PDF

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đây là cách sử dụng một số định dạng tài liệu di động (PDF) tệp đó PowerPoint 2013 và hỗ trợ trong PowerPoint 2016 và một số mà nó không. Đây là tổng quan về kiểu những điều bạn có thể làm với các tệp PDF trong PowerPoint.

Trong bài viết này

Tôi có thể nhập nội dung PDF vào trong bản trình bày PowerPoint không?

Tôi có thể dùng PowerPoint để tạo tệp PDF không?

Tôi có thể nối kết đến tệp PDF từ trong bản trình bày không?

Tôi có thể nhập nội dung PDF vào trong bản trình bày PowerPoint không?

Bạn có thể. Adobe Reader và một số trình đọc PDF khác cho phép bạn chọn, sao chép và dán văn bản và hình ảnh để đặt chúng vào bản trình bày của bạn.

Bạn cũng có thể chèn tệp có định dạng .pdf vào trong tệp PowerPoint 2013 để làm đối tượng. Bạn sẽ có thể đổi kích cỡ của nó nhưng sẽ không sửa được nó sau khi bạn chèn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm PDF vào tệp Office của bạn.

Tôi có thể dùng PowerPoint để tạo tệp PDF không?

Bạn có thể lưu bản trình bày PowerPoint của bạn dưới dạng tệp PDF. Để được hướng dẫn về cách thực hiện điều này, hãy xem lưu dưới dạng PDF.

Để có thêm thông tin chi tiết hơn nữa, bạn có thể xem Sửa hay thực hiện thay đổi đối với tệp PDF.

Để lưu bản trình bày PowerPoint ở dạng PDF có thể truy nhập, có gắn thẻ, hãy xem Tạo PDF có thể truy nhập.

Tôi có thể nối kết tệp PDF từ trong bản trình bày không?

Có. Để liên kết tệp PDF từ trong bản trình bày PowerPoint, bạn làm như sau:

  1. Chọn văn bản hay đối tượng bạn muốn dùng để nối kết đến tệp PDF.

  2. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

  3. Trong hộp thoại Chèn Siêu kết nối, dưới Nối kết đến, bấm Trang Web hoặc Tệp Hiện tại.

  4. Chọn tệp PDF bạn muốn nối kết đến, rồi bấm OK.

  5. Kiểm tra nối kết.

Để chạy bản trình bày và bảo đảm siêu kết nối hoạt động đúng, hãy làm như sau:

  1. Trên tab Chiếu hình, trong nhóm Bắt đầu Chiếu hình, bấm Từ Đầu hoặc bấm F5.

  2. Bấm siêu kết nối bạn đã tạo đến tệp PDF.

Quan trọng: Để bảo đảm siêu kết nối của bạn hoạt động, hãy giữ tất cả các tệp bạn nối kết từ bên trong bản trình bày trong cùng một thư mục với bản trình bày của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×