Dùng PowerPoint 2010 và 2007 với tệp PDF

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các điều kiện trong đó Microsoft Office PowerPoint 2010 và 2007 hỗ trợ định dạng tài liệu di động (PDF) tùy thuộc vào kết quả bạn sau khi. Để xác định nếu kiểu hỗ trợ bạn yêu cầu để dùng PowerPoint và định dạng tệp PDF cùng nhau có thể, hãy chọn một trong các thao tác sau:

Trong bài viết này / Bạn có câu hỏi nào?

Tôi có thể nhập nội dung PDF vào bản trình bày PowerPoint không?

Tôi có thể dùng PowerPoint để tạo tệp PDF không?

Tôi có thể nối kết đến tệp PDF từ trong bản trình bày không?

Tôi có thể nhập nội dung PDF vào trong bản trình bày PowerPoint không?

Có, có thể cho bạn nhập nội dung PDF từ các ứng dụng khác vào bản trình bày PowerPoint. Adobe Reader bây giờ cho phép bạn chọn, sao chép và dán văn bản và hình ảnh để đặt chúng vào bản trình bày của bạn.

Bạn cũng có thể chèn một tệp nào trong định dạng .pdf vào tệp Office 2010 của bạn như một đối tượng. Bạn sẽ có thể tái kích cỡ cho nó, nhưng bạn sẽ không thể chỉnh sửa nó sau khi chèn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm một tệp PDF vào tệp Office của bạn.

Đầu trang

Tôi có thể dùng PowerPoint để tạo tệp PDF không?

PowerPoint 2010 và 2007 cho phép bạn lưu bản trình bày dưới dạng tệp PDF. Để được hướng dẫn về cách làm như vậy, hãy xem lưu dưới dạng PDF.

Để có thêm thông tin, hãy xem sửa hoặc thực hiện thay đổi đối với tệp PDF.

Để lưu bản trình bày PowerPoint dưới dạng PDF có thể truy nhập, có gắn thẻ, hãy xem tạo PDF dễ truy nhập.

Đầu trang

Tôi có thể nối kết tệp PDF từ trong bản trình bày không?

Có! Để nối kết đến tệp PDF từ trong bản trình bày PowerPoint, hãy làm như sau:

  1. Chọn văn bản hay đối tượng bạn muốn dùng để nối kết đến tệp PDF.

  2. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

  3. Dưới Nối kết tới, bấm Tệp hay Trang Web hiện có.

  4. Chọn tệp PDF bạn muốn nối kết đến, rồi bấm OK.

  5. Kiểm tra nối kết.

Để chạy bản trình bày để đảm bảo rằng siêu kết nối đang hoạt động đúng cách, hãy làm như sau:

  1. Trên tab Chiếu hình, trong nhóm Bắt đầu Chiếu hình, bấm Từ Đầu hoặc bấm F5.

  2. Bấm siêu kết nối bạn đã tạo đến tệp PDF.

Ghi chú: Để đảm bảo rằng siêu kết nối của bạn làm việc, Giữ tất cả các tệp bạn nối kết đến từ trong bản trình bày trong cùng thư mục với bản trình bày của bạn.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×