Dùng Power Query để nhập Azure ML điểm dữ liệu vào Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Bạn có thể dùng Power Query để nhập Azure ML điểm dữ liệu vào Excel. Trên một trang tham chiếu Azure ML API, bạn có thể dán mã auto-generate vào một truy vấn trống.

Power Query yêu cầu

Power Query Cập Nhật tháng 12 năm 2014 trở lên.

Để nhập Azure ML điểm dữ liệu vào Excel

 1. Trong ruy-băng Excel, hãy chọn POWER QUERY > Từ nguồn khác > Truy vấn trống.

  Nguồn Dữ liệu Power Query
 2. Trong trình Soạn thảo truy vấn, hãy chọn Trình soạn thảo nâng cao.

 3. Trong biểu mẫu Trình soạn thảo nâng cao , hãy nhập công thức kết nối với Azure ML nguồn cấp OData và invokes một hàm điểm, rồi bấm đã xong.

  Ví dụ công thức Power Query

  Ví dụ được dựa trên mẫu 1: tải xuống tập hợp dữ liệu từ UCI: lớn 2 lớp học tập dữ liệu một phần của bộ sưu tập mẫu Azure ML.

  let 
    MultiplyBy4 = (number as number) =>
  let
    Source = OData.Feed("https://ussouthcentral.services.azureml.net/odata/workspaces/f602a9a0e6f240baa1ebd18d921b6a3f/services/5d805ba51fe3420091b33b060de1964a"),
    ScoreSource = Source{[Name="Score"]}[Data],
    #"Invoke FunctionScoreSource" = ScoreSource(number),
    #"Convert to Table" = Record.ToTable(#"Invoke FunctionScoreSource")
  in
    #"Convert to Table"
  in MultiplyBy4
  
 4. Trong Trình soạn thảo truy vấn, bấm gọi.

 5. Trong biểu mẫu Nhập tham số , nhập tham số điểm Azure ML.

 6. Bấm sửa chứng danh.

 7. Trong biểu mẫu xác thực truy nhập nguồn cấp OData , hãy chọn Basic, và dán một ML Azure token vào mật khẩu, rồi bấm lưu. Azure ML

 8. Trong Trình soạn thảo truy vấn, bấm đóng và tải (hoặc tiếp tục để định hình dữ liệu).

Để có được một phím Azure ML ủy quyền

Bạn nhận được một Azure ML web dịch vụ API phím từ một dịch vụ web Azure ML. Bạn có thể nó từ Microsoft Azure máy học studio hoặc cổng thông tin quản lý Azure.

Microsoft Azure máy học studio

 1. Trong Microsoft Azure máy học studio, hãy bấm Dịch vụ WEB ở bên trái.

 2. Bấm vào một dịch vụ web. "API khóa" trên tab bảng điều khiển .

Cổng thông tin quản lý Azure

 1. Bấm Máy học ở bên trái.

 2. Bấm một workspace.

 3. Bấm dịch vụ WEB.

 4. Bấm vào một dịch vụ web.

 5. Bấm vào điểm cuối. "API khóa" xuống ở góc dưới bên phải.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×