Dùng Hàm Val để chuyển đổi giá trị văn bản thành số

Dùng Hàm Val để chuyển đổi giá trị văn bản thành số

Hàm Val() có thể trích bất kỳ dữ liệu văn bản (chuỗi) nào ra khỏi một trường có cả văn bản và số, rồi trả lại chỉ các giá trị số.

Ví dụ, trong một trường có lưu trường thông tin dặm, như 30 dặm nhưng bạn muốn kéo dữ liệu số, bạn có thể sử dụng Val (“tên trường”) như sau:

Val (“mileage”)

Hàm Val() dừng việc đọc một chuỗi ngay khi nó gặp một ký tự mà nó không nhận dạng là số, biểu tượng và ký tự như ký hiệu đô-la và dấu phẩy, thường được coi là các phần của giá trị số và không được nhận dạng.

Lưu ý: Dấu tách thập phân hợp lệ duy nhất mà hàm Val () có thể nhận dạng là dấu chấm (.). Nếu bạn sử dụng một dấu tách thập phân khác, như một số ứng dụng quốc tế dùng, hãy dùng hàm CDbl để thay thế.

Một cách khác để dùng Hàm Val() là khi truy vấn trên hai bảng. Ví dụ, trong Bảng 1 số ID được lưu là trường văn bản và trong Bảng 2 nó được lưu là trường số. Để kết nối và truy vấn cả hai bảng, loại dữ liệu cần phải giống nhau. Do đó, bạn sử dụng Hàm VAL() để chuyển đổi trường ID ở Bảng 1 như sau:

ConvertedID: Val([FieldName]) 

Bạn có thể sử dụng Hàm Val trong một biểu thức. Nếu bạn không quen với biểu thức, hãy xem cách tạo biểu thức hoặc bạn có thể đọc thêm về thêm hàm vào biểu thức.

Để có thêm thông tin về các hàm, hãy xem trợ giúp về các hàm dựng sẵn, thuộc tính, hành động macro và từ khóa SQL.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×