Dùng Excel Web App trong thư viện SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong khi xem một bảng tính, bạn tương tác với dữ liệu trực tiếp. Sắp xếp và lọc cột hoặc bung rộng Pivottable để xem mối quan hệ và xu hướng. Tính toán lại giá trị và làm mới dữ liệu.

Excel Web App

Đi đến thư viện tài liệu trên site SharePoint của bạn, sau đó bấm vào nối kết liên kết với sổ làm việc Excel.
Excel Online mở sổ làm việc trong chế độ một nơi bạn có thể xem, sắp xếp, lọc, tính toán lại và làm mới dữ liệu.

Sửa một bảng tính trong trình duyệt

Khi bạn sửa trong trình duyệt, bạn có thể thay đổi dữ liệu, hãy nhập hoặc sửa công thức, tạo bảng và biểu đồ và áp dụng định dạng cơ bản trong bảng tính.

Excel Web App

  1. Đi đến thư viện tài liệu trên site SharePoint của bạn, sau đó bấm vào nối kết liên kết với sổ làm việc Excel.

  2. Bấm Sửa trong Trình duyệt.

Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi vào sổ làm việc ngoài những gì bạn có thể thực hiện trong trình duyệt, hãy làm như sau:

  1. Trên tab trang đầu bấm mở trong Excel.

  2. Trong Excel, hãy lưu sổ làm việc. Nó được lưu trở lại trên SharePoint site.

Làm việc cùng nhau cùng lúc trên một bảng tính

Bạn có một trang tính đăng ký hoặc nhóm dự án? Bạn có thể cộng tác với người khác trên cùng một sổ làm việc cùng lúc. Không có nhiều thư điện tử một danh sách xung quanh, hoặc chờ người cùng nhóm của bạn để kiểm tra nó trở lại trên SharePoint site.

Chỉnh sửa từ nhiều người

  1. Bấm vào nối kết liên kết với sổ làm việc Excel, và sau đó sao chép URL được hiển thị trong trình duyệt web vào email hoặc tin nhắn tức thời mà bạn gửi đến những người mà bạn muốn làm việc.

  2. Trong Excel Web App, hãy bấm sửa trong trình duyệt để sửa sổ làm việc.
    Người nhận tin nhắn của bạn có thể bấm vào nối kết bạn gửi và sửa sổ làm việc trong khi đang chỉnh sửa nó. Bạn sẽ nhìn thấy được các thay đổi khi chúng được thực hiện.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×