Dùng Clip Organizer với các phiên bản trước của các sản phẩm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Clip Organizer sẽ tìm và hoạt động hơi khác nhau khi nó thực hiện trong các phiên bản trước của Microsoft Office. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ cùng khi bạn đang dùng phiên bản hiện tại của người tổ chức Clip.

Chương trình Office trước đó có thể hỗ trợ chức năng của phiên bản hiện tại của người tổ chức Clip. Tuy nhiên, bạn có thể nhận thấy rằng một số nút đang bị thiếu hoặc không hoạt động.

Tìm kiếm trợ giúp, vì có thể có một cách khác để làm những gì bạn muốn thực hiện.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×